Dokument CDC pojednával o přemístění osob s „vysokým rizikem“ do detenčních „táborů“

Dokument CDC pojednával o přemístění osob s „vysokým rizikem“ do detenčních „táborů“

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) zveřejnilo plánovací dokument COVID-19, který navrhoval přemístit „vysoce rizikové jedince“ do „zelených zón“ či „táborů“, aby je udržel dál od zbytku populace.

Ano, opravdu.

Dokument se jmenuje Prozatímní operační úvahy pro provádění přístupu stínění k prevenci infekcí COVID-19 v humanitárních prostředích a původně byl zveřejněn na oficiálních internetových stránkách CDC 26. července 2020.Účelem strategického dokumentu je „snížit počet závažných případů COVID-19 omezením kontaktu mezi jedinci s vyšším rizikem rozvoje závažných onemocnění („vysoce rizikové“) a obecnou populací („nízkorizikovou“).

Podle CDC by za tímto účelem byli „vysoce rizikoví jedinci dočasně přemístěni do bezpečných nebo „zelených zón“ zřízených na úrovni domácnosti, čtvrti, tábora/sektoru nebo komunity v závislosti na kontextu a prostředí. Měli by minimální kontakt s rodinnými příslušníky a dalšími obyvateli s nízkým rizikem.“

Tento přístup by bral „vysoce rizikové“ jedince, tedy starší lidi nebo lidi se základním zdravotním stavem, a pustil by se do „fyzického oddělování vysoce rizikových jedinců od běžné populace“.

Tito vysoce rizikoví jedinci by byli přemístěni do „táborů“, což znamená „úkrytů, jako jsou školy, komunitní budovy“, kde by v každé „zelené zóně“ bylo drženo až 50 jedinců, přičemž by nebyl povolen „žádný pohyb do zelené zóny ani mimo ni“.

Dokument zohledňuje úvahy o bydlení „různých etnik, sociálně-kulturních skupin nebo náboženství“ v rámci těchto „zelených zón“.

„Izolace/odloučení od rodinných příslušníků, ztráta svobody a osobní interakce mohou vyžadovat další psychosociální podpůrné struktury/systémy,“ uvádí dokument s tím, že ti, kdo jsou izolováni, mohou čelit „stigmatizaci“.

Shrnutí na konci dokumentu varuje, že „dodržování“ může být při izolaci lidí takovým způsobem problémem, protože i když „přístup ochrany nemá být nátlakový, může se v humanitárních podmínkách jevit jako vynucený nebo nepochopený“.

Komentátorka Candace Owensová se nedržela zpátky, když vyjadřovala své obavy z důsledků tohoto dokumentu.

„Do prdele. CDC vlastně dalo dohromady dokument, v němž se diskutuje o umisťování vysoce rizikových lidí do táborů, aby před nimi „chránilo“ málo rizikové lidi,“ napsala na Twitteru.

„Ne – to není vtip a ano, každý, kdo se zmínil o Německu 30. let, má pravdu.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*