Dobro a zlo z vesmíru

Dobro a zlo z vesmíru

V lidech převládá černobílé vidění dobra a zla. Týká se to nejen záležitosti pozemských, ale také pohledu do vesmírných dálek. Buď si představujeme mimozemšťany jako dobráky, kteří nás zachrání ve svých kosmických lodích před hrozící globální katastrofou. Nebo v mimozemšťanech vidíme krvelačné potvory dychtící vyvraždit celé lidstvo, jak jsme mohli sledovat ve filmech Vetřelec či Den nezávislosti. Jak to už tak v životě bývá, tak pravda je poněkud jiná. Stejně jako v pozemském dění se v našich životech prolíná svět dobra a zla, ne jinak tomu bude i v tom co k nám přichází z vesmíru. 2.7.1947 Američany překvapila rozhlasová zpráva. Nedaleko města Roswell se zřítil létající talíř. Po několika hodinách byla zpráva dementována. Až do současnosti se oficiální vysvětlení o tom co se tehdy stalo několikrát změnilo. Od roku 1947 se  UFO stalo jedním z hlavních témat, které až do současnosti zaměstnával tisk, rozhlas, televizi, krásnou či odbornou literaturu.

Události v Roswellu a postoj k fenoménu UFO veřejnost polarizovaly. Vznikl tábor těch, kteří nazvali téma jen velkým humbukem. V stále častějších pozorování UFO viděli jen přírodní jevy, halucinace a podvody. K táboru se přidala většina vědců i politických a armádních činitelů tvrdících, že žádné důkazy o přítomnosti mimozemského života na zemi neexistují.

vesmir

Druhý tábor nadšených ufologů,  kontaktérů mimozemšťanů, ale i část vědců a bývalých kosmonautů, kteří veřejně přiznali kontakt s tímto fenoménem uviděli ve fenoménu UFO důkaz mimozemského života. Objevila se svědectví vojáků i těch, co údajně pracovali na základnách testujících mimozemské technologie ( Area 51 ). Objevila se i svědectví a údajné kopie dokumentů naznačujících blízký kontakt mezi vládami a mimozemšťany.

 

Dohody mezi vládou USA a mimozemšťany

Po roce 1945 významně narostlo hlášení o pozorování UFO, ač jev byl pozorován již mimozemstane v pozadi vlady usav dávnější minulosti. Je to dáváno do souvislostí s Hirošimou a možnosti zneužití jaderné energie k zničení života na zemi. Mimochodem existují svědectví o záhadném přeprogramování raketových systémů a pozorování UFO v okolí těchto základen.

Kolem roku 1950 zástupci jedné z mimozemských ras údajně kontaktovali zástupce vlády USA. Nabídli technologickou pomoc, která byla ale vázaná na vojenské odzbrojení. Vláda tuto nabídku odmítla.

Brzy přišla další nabídka od jiné mimozemské rasy. Technologická pomoc již nebyla vázaná na odzbrojení. Mimozemšťané požadovali něco jiného. Možnost inkognito provádět lékařské pokusy na omezeném vzorku lidské populace. Dohoda byla uzavřena a začala éra spolupráce, jejímiž plody byl údajně třeba i vývoj neviditelného bombardéru Stealth.

 

„Šediví“ a genetické experimenty

Od počátku 60. let se v USA množí mnohdy hrůzu nahánějící svědectví. Přibývá lidí, kteří greyssi nepamatují co dělali část dne. Mají deprese a noční můry. Když se podrobí psychiatrickému vyšetření a nechají se uvést do regresní hypnózy s cílem dozvědět se co se dělo v onom čase na který si nepamatují líčí velice podobné příběhy. Spatří objekt na obloze. Z něj vycházející světelný paprsek doprovázený přítomnosti bytostí s velkýma očima a insekticidními pohledy. Poté jsou vtaženi do kosmické lodě, kde jsou podrobováni ponižující lékařské prohlídce. Část žen po čase zjišťuje, že jsou těhotné, aby o pár měsíců poději stejně tajemně zjistili, že plod z jejich těla zmiznul. U části unesených jsou v těle nalezeny implantáty, vyrobené nám neznámou technologií.

Oficiální věda a veřejní představitelé existenci únosu popírají ač unesení v hypnóze svědčí nejen o únosech mimozemšťany, ale i armádními složkami, které se snaží získat veškeré informace od unesených o jejich pobytu v kosmických lodích. Když se americký psychiatr a profesor Harvardské univerzity, držitel Pulitzerovy ceny J.E.Mack začne tématem vědecky zabývat a publikovat o únosech knihy je vyhozen z univerzity a až soudní proces očistí jeho jméno.

Kdo jsou oni mimozemšťané označovaní Šediví a jaká je jejich motivace? Podle mého názoru jsou varováním pro nás lidi kam vede jednostranný vývoj civilizace. Představují technickou civilizaci vládnoucí mnohými z našeho hlediska zázračnými technologiemi a psychickými schopnostmi které jím mimo jiné umožňují pouhým pohledem a myšlenkou paralyzovat svojí oběť a následně manipulovat a vymazat její vzpomínky. Zároveň ale jsou zcela prostí jakýchkoliv emocí a lidských citů jako je láska či soucit. Jejich civilizace je na pokraji zániku, protože degenerovali do té míry, že ztrácejí schopnost vlastní reprodukce. Snaží se proto vytvořit hybridní rasu křížením s člověkem a zajistit si tak přežití. Některé unesené ženy vypovídají o tom, že mají za úkol se starat o hybridní děti. Šediví si uvědomují si, že pro jejich vývoj je významný cit, který jím dát nedokáží.  Místo toho, aby se snažili napravit to co je uvedlo do problému, tedy své vlastnosti a způsob myšlení, snaží se dosáhnout přežití genetikou a násilím na lidech. Nepodobají se tak trochu nám, kteří také v genetice vidíme spásu před špatným životním stylem vedoucím zase k postupné degeneraci našeho rodu?

Nejsou to jen lidé, kteří jsou obětí šedivých. Existuje mnoho případu zmrzačených zvířat s dokonale čistými  řezy, z jejich těl byla vysátá krev kterou mimozemšťané dále využívají pro své scestné účely.

V chování šedivých vůči nám vidím do značné míry také obraz našeho chování vůči nižším tvorům- zvířatům. Zvířata jsou pro nás méněcenná. Tak jsme zase my do značne míry méněcenní pro tyto tvory.

Domnívám se, že součástí práce šedivých je i jistý typ propagandy a manipulace. Na jedné straně je to politika zesměšňování problematky UFO, na druhé straně matou i nekritické a naivní příznivce jevu UFO. Zasévají myšlenky o své všemocnosti a nadřazenosti nad lidskou populací. Tvrdí, že jsou to oni, kteří stvořili člověka z opice genetickou manipulací a že únosy jsou vlastně dobrem vedoucím k vyšlechtění naší rasy, třebaže násilné únosy jsou jednoznačně zlem ať se ospravedlňují čímkoliv.

Jako obranu proti ním vidím silnou duchovní ochranu, která znemožní mimozemšťanům proniknout do nitra vědomí oběti a tak znemožní provedení hypnózy, která je pro úspěch únosu klíčová.

 

Piktogramy v obilí a pomoc z vesmíru

Na konci osmdesátých let jsem poprvé četl ještě v době komunismu o záhadných kruzích kruhy v obiliv obilí vyskytujících se v Anglii. Od té doby se celý fenomén stal již rutinní součásti každého léta nejen v Anglii, ale i v dalších zemích včetně České republiky. Obyčejné kruhy stále víc střídaly složitější a složitější piktogramy. Vznikly pokusy je vysvětlit jako díla vtipálků, či jako produkty přírodních procesů. Přestože mnohé z nich jsou skutečně dílem podvodníků s deskami, řada z nich se tak jednoduše vysvětlit nedá. Obilná stébla nejsou poškozena. Vykazují změny molekulárních struktur. V obrazcích se vyskytují magnetická anomálie a nepatrně zvýšená radioaktivita. Před vznikem obrazců bylo nad polem několikrát pozorovány světelné koule. To žáden šprýmař s prkýnky nedokáže. Takže jediné rozumné vysvětlení je, že se opět jedná o mimozemskou technologii, která se nám prostřednictvím obrazců snaží něco sdělit. Je to výuka prostřednictvím symbolů, která byla používána lidmi již od starověku. V obilí najdeme řadu symbolů duchovních známých z historie lidských kultur, fraktální obrazce známé z teorie chaosu, varování před ničením planety a dokonce i V Ascii kódu zakódované vzkazy.

Eticky vyspělé civilizace ví, že k vývoji potřebujeme čas a tak výuka probíhá tímto nenásilným a postupným procesem, který má zabránit „kulturnímu šoku“ hrozícímu při střetu primitivní a velice vyspělé civilizace. Domnívám se, že čím je daná civilizace vyspělejší, tím bude méně hmotná a více duchovnější. Její představitelé budou méně vázání na svou mateřskou planetu i hmotná těla. Budou vždy na blízku těm, kteří budou potřebovat jejich pomoc. Ovládnou síly o kterých se nám dnes skoro ani nezdá jako je okamžitá teleportace svých těl a kosmických lodí více duchovních než hmotných. Setkání s nimi budou lidé popisovat jazyky náboženského zjevení. Vjemy kontaktérů, tak budou podobné vjemům vizionářů při zjeveních  Mariánských či zjeveních andělů. Lidé pocítí v jejich přítomnosti hlubokou lásku a posvátnost. Mnohdy zažijí vyléčení fyzická i psychická.

Domnívám se, že již v poměrně blízké době kdy naše civilizace přejde z destruktivního věku Ryb do zlatého věku Vodnáře stane se i kontakt s duchovně vyspělými civilizacemi běžnou záležitostí. Destruktivní styl a orientace na boj a soutěž současné civilizace bližší kontakt s vyspělými duchovními civilizacemi nyní znemožňují a zároveň umožňují průnik civilizací nízkých a destruktivních. Až zmoudříme a naše životy začneme řídit idejeme spolupráce a sounáležitosti nejen mezi sebou, ale ze vším živým, pak se otevřeme možnosti vstupu do galaktického společenství moudrých a vyspělých civilizací. Civilizací jejichž programem je vzájemná spolupráce a pomoc civilizacím nižším a počínajícím.

 

Časem si uvědomíme také, že dělení na pozemské a mimozemské je opravdu jen poměrné. Naše pozemská příslušnost souvisí do značné míry jen s našimi hmotnými těly. Regrese do minulých životů v hypnóze občas ukázaly, že někteří z nás mají v hlubokém podvědomí i vzpomínky na životy prožitými na jiných planetách. Mimo to ve stavu mezi životy či v obyčejných lidských snech občas můžeme opustit planetu, cestovat mezi hvězdami a telepaticky hovořit i s příslušníky jiných mimozemských civilizací. Možná jsem takové jedno setkání ve snu zažil i já. Zpočátku jsem měl strach, ale přátelskost která z těchto bytostí vyzařovala mně uklidnila. Vzpomínám si, jak mi říkali „Vy lidé jste strašní materialisté“.

 

Blog autora http://bajnar.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Dobro a zlo z vesmíru

  • Četnost pozorování UFO v USA se zvýšila v 60. letech spolu s masivním nástupem drog. Pod vlivem drog je člověk schopen vidět cokoliv. Fakt je, že v USA se snaží ovládat lidi i tím, že jim vnutí myšlenku, že vláda USA má s mimozemšťany dohodu a je tedy nejmocnější a nedá se s ní bojovat. Já osobně si myslím, že pokud tu mají mimozemšťané vliv, uplatňují ho u politiků. Není možné, aby se jen tak od přírody staly z lidí takové figurky, které známe z dnešní doby. Některé exempláře politiků nemohly vzniknout evolucí jako ostatní lidé.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*