Další velký průšvih v České televizi. Také jste si toho všimli?

Další velký průšvih v České televizi. Také jste si toho všimli?

478

Pane řediteli!Důrazně protestujeme proti selektivnímu přístupu vedení České televize k prezentaci politických subjektů, které se účastní voleb 25. a 26. října 2013. Je Česká televize veřejnoprávním mediem, když mediálně prezentuje jen určité zájmové skupiny? Vaše Pravidla předvolebního a volebního vysílání ČT, která jste zveřejnili 17. září 2013, totiž svědčí o opaku. Českou televizi financujeme my, občané tohoto státu, a právem očekáváme, že ČT dá rovný mediální prostor všem sedmnácti politickým subjektům účastnícím se letošních parlamentních voleb. Je nepřijatelné, aby selektivní metoda prezentace politických subjektů byla zdůvodňována pochybnými zásadami typu – „zásada odstupňované rovnosti znamená, že bude brán zřetel na politický a společenský význam kandidujících subjektů“. Jestliže vedení ČT považuje takovouto zásadu za logickou a spravedlivou, pak lze považovat vedení ČT za systémově a politicky zkorumpované. Pak nelze ČT považovat za veřejnoprávní subjekt a obyvatelstvo je již řadu let klamáno a okrádáno o své peníze.

Pokud ČT tímto přístupem dokazuje, že je televizí soukromých politických a ekonomických lobby, je pro koncesionáře zcela logickou reakcí, když jí odepře svůj příspěvek, neboť ji musí považovat za televizi soukromou, televizi která jedná v intencích svých vlastníků.

David Hibsch, předseda a Bohumil Šourek, jednatel Monarchistického občanské sdružení (MONOS)

nadpis k otevřenému dopisu MONOS přidán redakcí ePortál

zdroj : eportal.parlamentnilisty.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*