Dalajláma na ministerstvu kultury ČR? Nekompetentnost ministra Hermana!

Dalajláma na ministerstvu kultury ČR? Nekompetentnost ministra Hermana!

V pondělí 17. října dorazil do Prahy nezvaný host –dalajláma. Prezident ani vláda ho nezvali a odmítli se s ním setkat. Přivítal ho pouze bývalý mluvčí České biskupské konference a současný ministr kultury, Daniel Herman. Pokrytecky se vyjádřil: „Přijmu ho jako duchovního představitele jedné z církví.“ Proč představitele církví přijímá ministr kultury, když problematika církví a náboženských sdružení nepatří do jeho resortu? Copak nezná kompetenční zákon. Dalajláma je buď představitelem církve či exilové vlády a v takové případě by měl jedna se zástupci ministerstva školství či ministerstva zahraničí, popřípadě by měl být jednáním pověřen člen vlády. Pokud vím ve vztahu k Dalajlámovi vydalo ministerstvo zahraničí negativní zprávu o tom, že by se představitelé české diplomacie chtěli s Dalajlámou setkat. Tím, že tuto osobu přijal ministr kultury, nejen, že porušil svoje vládní kompetence, ale navíc Dalajlámu pokořil na osobu jakéhosi folklorního charakteru, čili herce či šaška. Ale prolhaná Česká televize to prezentovala jako projev nesmírné kompetentnosti ministra Hermana a nesmírné mravní vůle dalajlámy. Nepřipomíná vám to tak trochu nacismus v jeho neprimitivnější formě?

Herman se navíc dopustil manipulace. Tibetský buddhismus není církví, navíc jiní buddhisté ho považují za sektu. Má ministr kultury jednat se sektářem. Herman zneužil vládní úřad proti zájmům České republiky, ostatně jako když navštívil Sněm Sudetoněmeckého landsmanšaftu.  Dalajlámova návštěva měla závadné ideologické pozadí. Prezident Zeman v této situaci prezentoval a hájil zájmy České republiky.

Herman ale ideologicky hájí antivlastenecké zájmy někoho, komu jde o morální a ekonomickou škodu českého, moravského a slezského národa. Ani v médiích se nesnaží alespoň navodit dojem, že mu jde o národní zájmy České republiky, ale prozrazuje, že mu jde o zájmy své a zájmy „svého strýce“ v Kanadě. Navíc se snaží prezidenta úskočně kompromitovat. Nejspíše tím chce odvést pozornost od reality, že místo ve vládě mu už nepatří.

Předtím dalajláma navštívil Polsko a Slovensko. Na Slovensku ve svém projevu uvedl, že lidé se musejí naučit být empatičtí a ideologicky se zasadil za islamizaci křesťanských území, navíc se velmi radikálně ohradil proti označování muslimů za teroristy.

Kdo vlastně je dalajláma? Kdo mu otevřel cestu? Jaký cíl má jeho „misie“ do střední Evropy?

Dalajláma je hlavou tibetského pohanského kultu. Pokládá se za 14. převtělení božstva Avalokitešvara, tedy za převtěleného boha. Tibetský buddhismus neuznává jediného pravého Boha, uctívá božstva, která katolická církev i Písmo svaté nazývá démony. První křesťané se odmítali klanět pohanským božstvům a uctívat je. Mnozí šli raději na mučení a smrt, než by hodili jediné zrnko kadidla k jejich úctě.

Uctívat dalajlámu a tvořit s ním duchovní jednotu je znakem apostaze, tedy odpadu od pravého Boha. Dalajláma pokrytecky mluví o svobodě a lásce k bližnímu – empatii. Fakta z Tibetu svědčí o používání nástrojů na řezání nosů a uší, na lámání rukou, na podřezávání šlach na nohách, na lití horkého klihu… Oběti byly oslepovány, mrzačeny, zbavovány končetin…

Obyčejní Tibeťané proto neviděli v Číňanech okupanty, ale spíš vysvoboditele z otrockého řádu a nelítostné krutosti, která zde vládla. Jeden z mnoha případů: Nevolník Z. T. Wang z velké bídy ukradl dvě ovce patřící klášteru. Za tento čin ho zbavili obou očí a zmrzačili mu ruku, takže ji už nikdy nemohl používat. Přestal být buddhistou a řekl: „Když svatý láma přikázal, aby mě oslepili, přesvědčil jsem se, že na tomto náboženství není nic dobrého.“

Dalším příkladem je v minulém století známý evangelista Singh. Ten byl za hlásání evangelia odsouzen lámou v Tibetu k trestu smrti a hozen do vyschlé studny, kde bylo několik zahnívajících mrtvol. Toto je názorný příklad „empatie“ a „tolerance“ ke křesťanům! Tibetská sekta „Červené čepice“ odedávna rozvíjí u mladých lámů schopnost telepatických kontaktů; ve skutečnosti jde o kontakt s démonskými energiemi. Aby tibetští mniši takzvaně zlepšili „roaming“ démonického spojení, používali krutou praxi: pod základní kámen nové klášterní stavby zazdívali mladičkého lámu. Předtím mládence uvedli do stavu „samádhi“. Tvrdili, že mrtvoly mladých lámů vydávají záření usnadňující telepatům přístup k požadovanému objektu.

Je vrcholem slepoty křesťanského Západu, že je dalajlámovi vytvářen image morálního idolu a duchovní sobnosti. Ve skutečnosti jde o hříšnou idolatrii.

Cestu ke slávě otevřel dalajlámovi apostatický vídeňský kardinál Franz König, který také v poslední dny Koncilu (1965) rafinovaně vsunul do dokumentu Nostra aetate herezi o úctě k jiným náboženstvím, tedy i o úctě k jejich démonům. To je ale neúcta k Bohu a hřích proti prvnímu přikázání, které zakazuje uctívat jiná božstva – démony – a ustanovuje: „Jedinému Bohu se budeš klanět, nebude u tebe jiných bohů… neklaň se jim (neuctívej je) a nesluž jim“. (Dt 5,7-9)

Liberální teologové po Koncilu pak neustále mantrovali slogan o úctě z „Nostra aetate“, a tím skrytě likvidovali samotnou podstatu křesťanské víry. Dalajláma byl v roce 1986 v Assisi a stal se pro liberální katolíky symbolem vtěleného programu Nostra aetate – ve skutečnosti vnitřního sebezničení katolické víry.

Do Česka dalajlámovi po pádu komunistické vlády otevřel cestu „kněz“ – apostata T. Halík, který zmanipuloval stařičkého kard. Tomáška zaneseného mimo jiné i v Cibulkových seznamech. Ten si nechal dalajlámou nasadit na šíji chomout – „věnec přátelství“. Tímto gestem se církev v Česku měla podřídit pseudobohu dalajlámovi! Brzy na to kardinál zemřel. Halík spolu s prezidentem Havlem dalajlámu pak často zvali do Prahy.

Do ČR dalajláma přijíždí v předvečer setkání Visegrádské čtyřky, která je vystavena velkému

tlaku z Bruselu s cílem islamizace těchto křesťanských národů. Proč dalajláma nekoná své misijní cesty v sousedním Pákistánu či Saudské Arábii? Tam ať pravdivě poví, že se pokládá za vtěleného boha, tedy že nebude u tebe jiných bohů… „neklaň se jim (neuctívej je) a nesluž jim“. (Dt 5,7-9)

Je nutné se ptát, jestli dalajlámova „misie“ v ČR, SR a Polsku pomohla k jejich morálnímu, duchovnímu i ekonomickému pokroku a rozvoji? Nebo je k jejich škodě? Je dalajlámova misie v zájmu Bruselu a USA, anebo je proti zájmům těchto globalistů? Když dalajláma opustil Tibet a usadil se v Indii, dostávala tibetská emigrantská komunita od CIA 1,7 milionů amerických dolarů ročně, jak bylo v roce 1998 publikováno v dokumentu ministerstvem zahraničí USA. Tedy dodnes Amerika toto 14. převtělení božstva Avalokitešvary bohatě platí ke svým službám!

Současný prezident ČR a politici mají tolik zdravého rozumu, že se s  dalajlámou odmítli setkat, ale lidovci ve vládě ukázali, že jsou zrádci nejen církve, ale i národa! Tohoto „převtěleného boha“, ministr Herman jako „převtělený anděl“ v Česku oficiálně přivítal. Tento svůj farizejský a burleskní čin paradoxně komentuje, že prý tím „pohnul českým národem, aby měl zase rovnou páteř“. Jak konkrétně Herman tuto „rovnou“ páteř sám prezentuje? Hrbí se a podlézá globalistům a Bruselu, přestože je to ke škodě křesťanství i českého národa. Jeho „rovná“ páteř je podivuhodně elastická.

Připomínáme, že když byl Herman mluvčím ČBK, katolíci, ale i morální občané byli pohoršeni a protestovali, že v metru a na jiných místech je vyvěšen plakát urážející našeho Spasitele (na kříži místo Něj byla pověšena nahá žena). Muž s „rovnou“ páteří se těmto lidem vysmál a drze tvrdil, že nemají nic společného s křesťanstvím a navíc prý nerozumí současnému umění.

Herman je služebníkem náboženské a politické globalizace, která vede k autogenocidě křesťanství i evropských národů.

 

(Ministr kultury Daniel Herman  Foto: ČTK Doležal Michal)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

4 Komentáře “Dalajláma na ministerstvu kultury ČR? Nekompetentnost ministra Hermana!

  • Myslím, že tato situace, která byla uměle vytvořena lživým Hermanem a dále patolízalstvím umělců , kteří si zahrávají tím, že vedou jakoby revoltu. V případě vítězství těchto křivých a penězuchtivých individui bude přiveden národ do pohromy . Revolťáci z knížecího stáda alias pražské kavárny musí svou agitaci mířit na mladé , tak jako rozdával kníže motýla kolem krku tak mu to moc nepomohlo. V tomto případě je zvolen mladý úspěšný umělec Dyk, který bude zatím zadarmo koncertovat pro mladé a zazpívá třeba oblíbené tepláky a mladí, kteří jsou záměrně duševně v těchto věcech negramotní tak se možná chytnou. Na druhé straně v současné době elitní starý herec reklam bude burcovat spíše starší nevědoucí dámy a možná, že bude mít ú)spěch. A vychytralý a všemi mastmi mazaný Horáček to bude asi režírovat. A Herman bude v silné oblibě Bělohrádka a Babiše, který si s ním rozumí – proč asi ? Asi bude mít do budoucna něco v plánu a on muže být pro něj užitečný.

  • Myslím, že Pražská Teplárenská Kavárna by vyznamenala i samotného SATANA, jen aby je dostal znovu k moci. Uvidíme co vymyslí 17.listopadu, kdy požene zřejmě studentíky v první řadě i na Hrad! Lidé, kteří podporují u nás ještě právo a spravedlnost, by měli podpořit demokraticky voleného prezidenta Zemana, jinak skončíme v PEKLE jako na Ukrajině !

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*