ČR dostalo do začátku nového školního roku pokárání OSN kvůli špatné strategii romské integrace a chabému boji se sociálním vyloučením

ČR dostalo do začátku nového školního roku pokárání OSN kvůli špatné strategii romské integrace a chabému boji se sociálním vyloučením

ČR dostalo do vínku školního roku 2015-16 pokárání OSN kvůli nedokonalé strategii romské integrace a chabém boji se sociálním vyloučením, Romové jsou prý diskriminováni ohledně přístupu k základním sociálním a ekonomickým právům.

Výbor OSN vyjádřil znepokojení nad výrazným zvýšením počtu takzvaných sociálně vyloučených lokalit s převážně romskou populací. Jejich počet prý vzrostl ze 330 lokalit s 60 tisíci až 80 tisíci obyvateli v roce 2005 na 606 lokalit s 95 tisíci až 115 tisíci obyvateli v roce 2014. Tyto lokality se přitom před deseti lety nacházely ve 167 obcích, loni už byly ve 297 obcích.

Ke všemu přibývá lidí v těchto vyloučených lokalitách, romské děti jsou nadále v českých školách segregovány a je jich stále mnoho v ústavní péči. Co s tím? Naštěstí se k nám hrnou tisíce běženců z Afriky a Blízkého východu, zejména ze Sýrie, takže romská otázka se poněkud ztrácí v nastalém etnickém chaosu. Už teď je ale jisté, že do běženců bylo a bude investováno za tento rok málem víc, než kolik ČR vydalo na sociálních dávkách na Romy. A k tomu ještě dle OSN šikanujeme xenofobně běžence; není toho moc? Platit základní sociální i ekonomická práva Romů a běženců najednou…?

uprchlici se cesku vyhnout

Za kolik? Česko má asi deset a půl milionu obyvatel, takže počet lidiček ve výši 1 328 až 1500 osob je jen zrnko v moři, pokud by však před námi nebyly náročné výdaje na jejich zaopatření. EU umí nařídit, ale kdo zaplatí následné sumičky? V prvé řadě je třeba každého imigranta vydezinfikovat, dát mu k dispozici sprchy, čisté oblečení, kvalitní stravu a ubytování. Nic z toho není zadarmo, ale chtít peníze po chudácích uprchlících je nonsens. Naopak, musí dostat nějakou korunu pro sebe, aby se postarali sami o přežití. A platy policistů za přesčasy…?

Pak je nezbytné sehnat tlumočníky, kdoví z jakého jazyku, následně běžence vyšetřit, jestli nemají ebolu, choleru, malárii, HIV a jiné parazity ve svých střevech či jinde. Jde o finančně náročné procedury, za nimiž je nutné počítat i s mimořádnými platy zdravotníků, s poskytnutím případných vakcín či jiných léků. Peníze stojí též poskytnutí ubytoven i s obsluhou – někdo musí povléct postele, vybavit WC a hygienické koupelny, ale rovněž služba policie a speciálních vyšetřovacích skupin, jež musí zjistit, zda nejde o infiltrované teroristy IS…

A co právníci, kteří budou cítit peníze z EU na obhajoby sociálně vyloučených cizinců, jakoby nebylo málo nepřizpůsobivých Romů; navíc romské matky dle primátora Kubery vidí v plození dětí dobrý byznys, ale mají děti rády, co ale říct o syrské matce, co utíká před válkou a přitom si nechá udělat páté děcko? Proč ho nechrání před válkou jako sama sebe…? To jí válka nevadila, když do ní přivedla tolik dětí a ještě se s nimi vypravila na tisíce kilometrů dlouhou úmornou pouť…? Vědí, co je to dětská postýlka a koupání, že to tato děcka neměla ani v Sýrii? Tak proč je přivedla na svět? Zvířátka mají alespoň instinkt; třeba samice Lachtana hřivnatého má schopnost svou březost pozastavit (tzv. odložená nidace), tak aby bylo mládě přivedeno na svět v ideální dobu. Samice pásovce mohou ve stresových situacích pozdržet porod až o dva roky….

romove 4

Snímek Břetislav Olšer

Tak se nabaluje vydaný milionek k milionku a je tu suma, z níž přechází zrak. A to ještě nebyla řeč o hlídání ubytoven, pravidelný servis při rozvážení jídla, doprava, ceny benzínu a nafty, autobusy, vlaky, zásadní potíž pak bude s eventuálními dětmi, starými lidmi a těhotnými maminkami. Jako bychom v Česku neměli žádný podobný problém s našimi obyvateli v hospicech či domovech pro seniory. Peníze stojí též pojišťovny, kdo odškodní a vyšetří případné úrazy, následky osobních konfliktů či nedej Bože úmrtí. O placení pohřebních služeb ani nemluvě. Největší potíž ale vyvolá hygiena a infekce. Vystačí na tyto všechny výdaje Česka šest tisíc eur z EU na jednoho uprchlíka…? Zbude něco i na léčbu eventuálních epidemií, nedej Bože, eboly a HIV? A kdo a za co bude charitativní snaživce obhajovat před ombudsmankou a jinými lidsko-právními individui…?

ministr financi varuje

Ale zpět k novému školnímu roku a diskriminovaným Romům; se svojí troškou do mlýna přišla i Nadace Open Society Fund Praha, která mj. tvrdí; „romská menšina platí v České republice za jednu z nejvíce znevýhodněných. I nadále přetrvává diskriminace romských dětí ve vzdělávání a u dospělých na trhu práce a v otázce bydlení. Stále více Romů se ocitá v sociálním vyloučení a tvoří většinu populace tzv. sociálně vyloučených lokalit. Účast Romů na vysokoškolském vzdělání je podstatně menší než u majoritní společnosti a je daleko více ovlivněna sociálním zázemím rodin a škol…“

Co s tím? Cílem výzvy je podpořit vybrané romské vysokoškolské studenty a studentky v jejich studijním, profesním i osobním rozvoji poskytnutím stipendií v maximální výši 60 tisíc za rok, k tomu je povinnost absolvovat povinnou pracovní stáž v soukromé firmě, ve státní instituci na ambasádách. A ještě zvládnout povinný kurz cizího jazyka, či školení v oblasti aktivního občanství, lidských práv, politické gramotnosti, leadershipu – schopnosti vést a inspirovat druhé, apod. Salesiánská výchova Romů: Bezmezná trpělivosti, sebeovládání, modlení a vyčkávání na změnu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy též vyhlašuje dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří na rok 2015. Dotace jsou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy zapsané ve školském rejstříku, na zajištění finanční a materiální podpory vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže. Žáci (studenti) si mohou požádat o dotaci prostřednictvím školy… Dnes za hodinu čórknu víc, než dřív za celý den; díky Ostravo!!!

vem si me

A aby toho nebylo málo, organizace Člověk v tísni spustila kampaň ke druhému ročníku sbírky Lepší škola pro všechny. Loni přinesla šest milionů korun na provoz předškolních klubů pro nejchudší děti, doučování prostřednictvím dobrovolníků, školení učitelů nebo projekty pro aktivní žáky, kteří chtějí zlepšovat své prostředí. Tato nezisková organizace se zaměřuje hlavně na sociálně znevýhodněné děti a také provozuje audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na školách. Na něm mají školy k dispozici 160 filmů s výukovými materiály zaměřenými například na tematiku lidských práv, občanské společnosti nebo moderních československých dějin. Ano, myslím si, že výukové filmy jsou tím pravým, co odnaučí podstatnou část romské omladiny lichvě, narkomanii či čorkaření… Má se měnit zákon, který přikazuje, aby se Romové nesměli flákat a zadarmo projídat naše peníze…?

Před rokem bylo v sedmi desítkách vylosovaných praktických školách ze všech krajů ČR až 35 procent žáků bývalých zvláštních škol, dnes škol praktických. Podíl romské populace v Česku se přitom pohybuje mezi 1,4 až 2,8 procenta obyvatel. V posledním sčítání lidu v roce 2011 romštinu jako mateřský jazyk uvedlo v Česku celkem 42 tisíc lidí. Z toho jako jedinou volbu ji zvolilo skoro pět tisíc osob, v kombinaci s češtinou sedmkrát víc a společně se slovenštinou na dva tisíce lidí. Tyto údaje ale zřejmě neodrážejí skutečnou situaci. K romské národnosti se totiž při sčítání přihlásilo jen 5 135 lidí (s těmi, kteří uvedli romskou národnost v kombinaci s českou či slovenskou dohromady zhruba 13 tisíc). Počet Romů se přitom odhaduje na 200 tisíc. Proč ty lži? Dostali snad strach z gadžů, stydí se za to, že jsou cikány, nebo nepřizpůsobivými darmožrouty…? Ostrava ponořila lakmusový papírek do romské „pracovitosti“…

romove 3

Korytáři všech zemí, dejte se do kupy… Snímek Břetislav Olšer

O jakou diskriminaci se vlastně jedná? Romů gadži, nebo naopak? Když nějaké romské dítě neumí česky v české škole v Česku, není náhodou na obtíž dětem, které česky umí, ale musí se ve výuce zdržovat kvůli těmto žákům, jimž se doma rodiče vůbec nevěnují a neučí je mateřský jazyk, za který považují pouze romštinu. Kdo tedy koho diskriminuje a kdo koho šikanuje. Gadžové Romy, nebo snad Romové gadže…? Je to dnes začátek asimilace či konec Romů v Čechách? Faktem je, že cikánské děti neumí česky, ba co dím; neumí pořádně ani romsky. Kam to spěje? To dokonce i já řeknu zvládnu pár slov romsky, které mě naučilo jak Dalibora nouze housti, zejména při pracovním nadsazení v Kanadě, kde jsem byl jako novinář několikrát s tzv. romským exodem v letech 1997 až 1999.

“Kdybys nebyl lenoch, práce je všude dost… tu sal lenivo buči hyn but te…” A na odpověď jsem nemusel dlouho čekat. Rom, co ještě uměl romsky, bryskně odvětil: “Když nejsem inženýr, nikdo po mně ani neštěkne… Sar me nasom inzenyr, ani o rikono pan ma nahavkynla…” Prý by se hodilo umět alespoň číst a psát… ”A džanes aspon tegenel a tepisinel”… Obojí mnozí Romové umí, jinak by si tolik nevydělali. Navíc krást, to je jejich rodinná tradice. “Tečorel, oda amari tradicia…” Pojedu do Kanady, tam nejsou rasisti, tam budu člověk… “Džava adre Kanada, odoj nane o rasisti, odoj dživava sar manus…” Na sociálce jsou rasistky, co mně závidí zasloužené peníze… “Pre socialka hyne o rasistit so mange nadoprajinen mire love…” Proč bych děcka posílal do školy, když ani já do ní nechodil… “Soske me bichavava le čhaven adre skola, te me tyz kodoj naphyravas…?”

romove 6

Jak funguje romský chozrazčot…

Značná část Romů, především v sociálně vyloučených lokalitách, navíc mluví zvláštním jazykovým koktejlem, odborníky nazývaným jako romský etnolekt češtiny. Sice hovoří česky, ale řadu slov a dalších jazykových ingrediencí si přenáší z romštiny. Například dávají přízvuk na předposlední slabiku, nebo zkracují dlouhé samohlásky. A jelikož většina Romů v Česku pochází ze Slovenska, objevuje se v jejich řeči i vliv slovenštiny. Romština patří mezi indoárijské jazyky. Na rozdíl od češtiny má 8 pádů a 2 rody (chybí ten střední). Romové na našem území do 2. světové války mluvili českým dialektem. Ten však zanikl poté, co nacisté většinu jeho mluvčích zavraždili v koncentračních táborech. Nyní zhruba tři čtvrtiny Romů v Česku, kteří ovládají svůj jazyk, hovoří slovenským, zbytek maďarským nebo olašským dialektem.

romove vesnice

Zopakujme si můj text z článku z února roku 2014 Neumí česky, ani romsky; začátek asimilace či konce Romů v Čechách? Psychologie většiny Romů? Že jen když jsou děti, chtějí ve své naivitě mít za svůj životní styl pobírání sociálních dávek? Pak zmoudří a dojdou k poznání, že brát něco za nic je amorální? Tragický omyl; jen si v dospělosti řada z nich zvykne na pohodlné nicnedělání, na lichvu, drogy a začne je bavit krást poklopy z kanálů a bronzové tabulky ze hřbitovů. Nemůžeme jim vnucovat svůj hodnotový systém. Patří zkrátka do kategorie asociálů, odmítajících autoritu. Máme v Evropě největší počet romských organizací na počet obyvatel?

Skončili v ghettech právě proto, že nejsou schopni dělat kompromisy výměnou za to, co chtějí nebo potřebují. Námi vnucovaná pravidla každý týden porušují, protože odmítají jednat podle jiné než své vlastní vůle. Co bude mít Rom z toho, že bude čistý a dodržuje hygienu? Romové vybírají popelnice, kradou vše, co má něco společného s kovy. Romská komunita se prostě dělí se na ty, jež zajímá pouze rodina, práce a úspěch, a na ty, jejichž smyslem života je pobírání sociálních dávek… Olaští Romové mají krále a ještě jiné geny; krádeže, zvané čorkaření, považují za tradici svého cikánského rodu.

romove utikaji

Za loňský rok Česko podle Světové banky zaplatilo za Romy, kteří neměli možnost získat dostatečné vzdělání, nepracují a proto většinou jen pobírají sociální dávky, kolem šesti miliard korun. Tím, že Romové nepracují a nic neprodukují, ztratilo loni Česko zhruba 9,7 miliardy korun. Vše je ve vzdělanosti. Do speciálních škol chodí necelých třicet procent všech romských dětí, u ostatních českých dětí jsou to dvě procenta, více než polovina z cca sto tisíc českých Romů v produktivním věku nemá práci, nejčastěji nepracují romské ženy – zhruba polovina z nich je na mateřské dovolené a stejné množství buď nemůže, spíš nechce najít práci, děti jsou ale “výnosnější”, jak říká primátor a senátor Kubera. Český muž si průměrně vydělá 27 489 Kč, česká žena 20 684 Kč, resp romský muž 12 300 Kč, romská žena 8 020 Kč… Je snad tohle „diskriminácia“? http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/ustavni-soud-zamitl-stiznost-jaroslava-sucheho-na-zarazeni-do-zvlastni-skoly

Za rok se vrátím, vrátím se zas, byť sedm moří dělilo nás…

romove taborak

Foto: Reuters…

Vládní plán integrace Romů – některé z výhod pro romské děti: Přednostní umístění ve školkách, budou mít ve školách speciálního asistenta, nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného, školních výletů, pomůcek,zdarma kroužky od neziskových organizací, dětem s problematickým chováním už nebude hrozit »zvláštní« škola, pokud se u nich neprokáže mentální postižení.

Co to tedy bude zřejmě znamenat v praxi? Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy nepracoval? Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostane romské dítě, jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou. Když pracující rodiče budou chtít, aby jejich dítě studovalo, budou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia, učebnice, školné. Cikánští rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60 tisíc.

Inu, málem bych pro kolosálních několik sta tisíců korun pro dětský časopis Artěk opomněl pakatel cca 25 milionů Kč, ročně vložených českými daňovými poplatníky do malinkého podnikání ostravského romského aktivisty – indického občana Kumara Vishwanathana. Podle výroční zprávy činil roční příjem jeho sdružení Vzájemného soužití 25,5 milionů Kč, vydání téměř 26 milionů, z toho na mzdy pro cca 45 zaměstnanců přes 11 milionů Kč…

 

Blog autora http://olser.blog.idnes.cz

Další komentáře, glosy a ukázky z mých knih na webech olser.cz, bretislav-olser.enface.cz a na mém facebooku

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “ČR dostalo do začátku nového školního roku pokárání OSN kvůli špatné strategii romské integrace a chabému boji se sociálním vyloučením

  • Ať se OSN stará o to, aby usáci přestali ničit země v celým světě. Cikáni se nikdy nepřizpůsobí a když jsou tak všichní chytří, nechť nám ukážou jak se to dělá.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*