Co Vám nemůže soudní exekutor zabavit

Co Vám nemůže soudní exekutor zabavit

Soudní exekutor je tedy svobodné povolání a vykonavatel exekutora je pouze zaměstnanec. Exekutor nemůže zabavovat movité věci, které jsou pro osobu či jeho rodinu životně nezbytné.

Hned na začátku je zapotřebí si ujasnit jaký je rozdíl mezi exekutorem a vykonavatelem soudního exekutora:

Exekutor (soudní exekutor) má oprávnění vykonávat exekuce je pouze svobodným právnickým povoláním, který musí splňovat podmínky kvalifikace podle zákona č. 120/2001 Sb, (exekuční řád) v § 9 (vysokoškolské vzdělání v oboru právo, exekutorská zkouška, 3 roky praxe).

Vykonavatel exekutora je zaměstnancem soudního exekutora, který na základě jeho pověření provádí jednotlivé úkony v exekuci a podle zákona č. 120/2001 Sb., (exekuční řád) v § 27 musí splňovat kvalifikační předpoklady (středoškolské vzdělání a složení kvalifikační zkoušky vykonavatele exekutora).

Pokud se jedná o finanční odměňování:

Soudní exekutor, který sedí v kanceláři (svobodné právnické povolání) může mít plat kolem 100 tisíc korun měsíčně a vykonavatel soudního exekutora, který zabavuje dlužníkům majetek (terénní pracovník a zaměstnanec) bere v průměru jenom 24 tisíc korun měsíčně.

Předpisy stanovují minimální paušální odměnu soudního exekutora bez ohledu na výši vymáhané povinnosti 3.000 korun. Další položku zahrnují tzv. paušálně určené či účelně vynaložené hotové výdaje soudního exekutora, které jsou podle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora v minimální výši 3.500 korun (soudní poplatky, cestovné, poštovné, odborná vyjádření aj).

Věci, které nemůže exekutor zabavit:

Podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád jsou dle § 322 (odst. 2) z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména věci ve vlastnictví dlužníka.Jedná se tedy o:

  • věcí, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů (např. a) běžné oděvní součásti včetně prádla a obuvi, b) obvyklé vybavení domácnosti – lůžko, kuchyňská linka, sporák, kuchyňské nářadí, stůl, židle, lednička, pračka, c) dětské hračky a školní potřeby, d) snubní prsten a písemnosti osobní povahy) pokud hodnota takové věci nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti.

  • věci, u kterých by byl prodej v rozporu s morálními pravidly (invalidní vozík nebo jiné zdravotnické pomůcky, které dlužník potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě).

  • ostatní věci jako např. peníze odpovídající dvojnásobku životního minima v roce 2017(životní minimum pro jednotlivce 3.410 korun, tj. 6.810 korun) a domácí mazlíčci.

  • je-li dlužník podnikatelem, tak exekuci nepodléhají věci, které nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti (možnost podnikatelovo zajištění rodiny a splácení dalších financí).

Nejvyšší soud ČR se ve svém usnesením ze dne 26. 2. 2002, sp. zn 20 Cdo 2133/2001 zamítl návrh dlužnice na zatavení výkonu rozhodnutí postihující věci, které nepodléhaly výkonu rozhodnutí. Jednalo se o soupravu (pohovka a dvě křesla) a barevný televizor Grundig, dřevěné nástěnné hodiny, prádelník, skříň a dva noční stolky.

Stejný názor vyslovil i soud ve svém usnesení ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 20 Cdo 180/2003. Oba soudy totiž tyto tyto věci nepovažovaly za věci, které rodině nebytně potřebuje k uspokojování základních potřeb. 

V případě obrany proti exekucím je možné podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád podat dle § 266 návrh na zastavení exekuce (§ 55, exekuční řád) nebo dle § 268 podat návrh na odklad provedení exekuce do 15 dnů. Podle § 267 je možné podat tzv. vylučovací žalobu (tj. vyškrtnutí věcí ze seznamu podle zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád dle § 68) do 30 dnů.

Užitečné webové stránky: http://www.ekcr.cz/ a http://www.iure.org/14/89/obrana-proti-exekucim-aneb-jake-jsou-moznosti-kdyz-se-u-dveri-objevi-exekutor
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*