Co se vlastně stalo s těmi baráky v New Yorku?

Co se vlastně stalo s těmi baráky v New Yorku?

Dříve než se budeme zabývat, kdo „spadl“ tři výškové budovy v USA, měli bychom si nejdříve definovat, k čemu vlastně došlo, říká dr. Judy Wood, která by dle svých slov otázky JAK a KDO nechala až jako druhý a třetí krok.

Palačinková teorie

Už nějaký pátek koluje (zejména internetem) určitá pochyba, že je oficiální tzv. palačinková teorie pravdivá. Totiž moderní vědci, které si najala vláda USA, razí tezi, že jak už ty baráky jakože padaly, tak ta váha pater baráku nad místem, kam vrazilo letadlo (tedy ne hologram a výbušniny), už pak čím dál víc narůstala na bořivé energii, když to řeknu hodně lajdácky. Prostě váha pater nad problémovým místem měla způsobit jakousi řetězovou reakci, která vedla k tomu, že se celá budova proměnila na prach. Celá budova zmizela asi za 13 sekund. Nezbylo nic než prach. Chyběly i trosky, jakoby zůstaly jen kusy spodní části budovy.

Co zůstalo ze severní věže WTC. (911research.wtc7.net)
Co zůstalo ze severní věže WTC. (911research.wtc7.net)

 

Na tak velkou budovu z oceli – když porovnáme s troskami po řízené demolici mnohem menší budovy (5 patrového vyklizeného paneláku v Prostějově), kde těch trosek snad zůstalo víc..

Kupodivu v tomhle infernu, kde se vypařilo včetně oceli naprosto všechno, nějak přežily nedotčené pasy teroristů, kteří byli v tom vybuchlém letadle.

Hodně slušně člověka i dokáže překvapit, že přežily nejen pasy (jak tvrdí policie v nějakém wtc 2novinovém článku – pak se na pasy raději úplně zapomnělo) ale i tisíce jiných papírů, které během oněch 13 sekund vyletěly z těchto budov. Ta ohromná energie, která proměnila během sekund budovu na doslovný prach, nějak ušetřila celé stohy papíru rozprostřených tak stovky metrů okolo.

Tyto papíry (dle fotodokumentace z onoho dne) obklopovaly desítky až snad stovky hořících aut. Něco způsobilo, že tato auta vzplála a podivně se roztavila, zatímco to nějakým způsobem vynechalo všude okolo přítomný papír, který je znám svou poměrně velkou hořlavostí. Některé papíry dokonce byly vyfoceny neshořelé přímo ve vyhořelých autech. Že by to tam někdo pak pohodil? Celkově tato shořelá auta vypadala velmi zvláštně.

wtc auto

Většina zkroucena – některá viditelně do tvaru připomínající vlnu/vlnění.

Odolný papír jako vždy. Co zkroutilo tu dodávku? Jestli na ni něco spadlo, proč tam nic není? (www.drjudywood.com)
Odolný papír jako vždy. Co zkroutilo tu dodávku? Jestli na ni něco spadlo, proč tam nic není? (www.drjudywood.com)

Pravděpodobně bychom měli předpokládat, že důvod hoření aut byly trosky budovy, které na ně dopadly? Ale na žádné z fotografií nejsou žádné trosky vidět. Auta jsou jen zvláštně prohnuta aniž by na sobě měla předmět, který to způsobil. Některé byly i velmi daleko od spadlých budov (stovky metrů, myslím že více než kilometr). Je namítáno, že je tam odvezli požárnici resp. jiní záchranáři, aby nepřekážela v cestě záchranných prací. Je to možné.

wtc auto 2

Některá auto jsou navzájem přímo slita do sebe. Možná záchranáři umístili na to předchozí, a pak se nějak slila svými motory do sebe, jak to popisuje na místě přítomný reportér americké televize. S úžasem prochází kolony takto zmasakrovaných aut a popisuje divákům, jak jsou zkroucena, a že v nich vidí papír. „Ohořelý papír“ dodává. Záznam není moc kvalitní, ale vypadá to, že v autě je nějaký papír a taška.

wtc auta

Do toho je pár okolních budov podivně zmasakrováno jakýmisi „dírami“. Opět chybí viník – trosky, které by tak ohromné díry mohly v budově způsobit. Okraje u děr jsou zvláštním způsobem zohýbané. Některé předměty naopak působí nedotknuté.

Další záhadou jsou garáže budovy WTC, které i POTOM, co spadla, zůstaly kompletně nedotčené. Klidně by tam šlo zaparkovat. Jak to sedí na palačinkovou teorii hromadící se energie padající hmoty?

Když si odmyslím, že to celé spadlo volným pádem, což nedokážu jako laik vypočítat, zda je vůbec fyzicky možné, aby „oslabená ocel“ způsobila něco víc klouzavého než je máslo, tak pokud to opravdu způsobila palačinka vyvolaná letadlem, proč to nezbořilo i ty garáže?

Žádná roztavená ocel?

V konspiračním revíru hodně koluje vysvětlení, že šlo o řízené demolice pomocí výbušniny zvané termit. Tím prý byla budova celá natřena.

„Zopakuj si základku“

Zastánci tradičního výkladu zboření baráku pomocí letadel namítají, že problém je absenci základního vzdělání těch, kteří k vaporizaci budov WTC pokládají hloupé otázky.

Nechápou, že ocel nemusí dojít teploty tavení, aby do určité míry ztratila stabilitu + antikorozní nátěr = vaporizace budovy.

Nevzpomínám si, že bychom ve fyzice něco podobného počítali.

Vzpomínám si na volný pád. Nevybavuji si výpočet volného pádu předmětu, který je na něčem položen.

To se setkalo s nedůvěrou, co do technické možnosti nastěhovat do budovy takové množství termitu, aby si toho nikdo nevšiml. Údajně by to trvalo několik měsíců týmu desítek lidí. A co mě trochu překvapilo (jestli v téhle story je možné být víc a víc ještě překvapovaný nebo být překvapený, že je člověk překvapen), že za to prý může antikorozivní nátěr. Moc nejsem obeznámen s antikorozivními nátěry, ale údajně jsou sice hodně nehořlavé, ale když chytí, tak jsou prý schopné hořet extrémní teplotou 2000 až 3000 stupňů Celsia.

Nevím, zda je to možné. To už jsou velice technické věci, se kterými nejsem obeznámen. Nicméně bych potom architektům doporučil shlédnout filmy jako Hořící peklo, aby už příště nenatírali budovy něčím, co blafne, kdykoliv v okolí chytne benzín. Nepřijde mi jako extra dobrý nápad natírat budovy něčím tak hořlavým.

Ale zpět k té roztavené oceli. V troskách WTC byly údajně nalezeny „lávová pole“ roztavené oceli. Na fotkách vidím hmotu se světle žlutou až bílou barvou.

Byla to ale opravdu roztavená ocel?

Energetické zbraně

Dr. Judy Wood vyslovila teorii, že abychom vysvětlili, jak přesně došlo ke „zřícení“ budov, je nutné vysvětlit ohořelá auta, podivné díry a celou řadu jiných nesrovnalostí (tj. ujasnit si, co se stalo, než začeme řešit, jak se to stalo). A s tím může i souviset, že může být nutné zavrhnout úvahy o výbušninách. „Nanotermit“ s tím oficiálně schváleným příběhem už přes 10 let tancuje jakýsi dichotomní taneček.

vzorek z Hutchinsonova expeimentu - zkroucení molybdenové tyče (www.drjudywood.com)
vzorek z Hutchinsonova expeimentu – zkroucení molybdenové tyče (www.drjudywood.com)

Snažit se zuby nehty pracovat s teorií palačinek (jak tvrdí oficiální vládní komise) může být podobné i případné fanatické obhajobě teorie „udělaly to výbušniny“.

Pokud se hromadí důvody, proč by tomu tak být nemuselo, nutno asi držet se skepticismu. Bohužel nedovedu posoudit hlouběji fyzikální stránku celého tématu, ale začalo mi připadat podezřelé chování některých stoupenců teorie výbušnin včetně prof. Stevena Jonese či architekta Richarda Gage.

Jejich posměšná reakce na myšlenku, že došlo k použití nějakého typu energetické zbraně, mi nepřišla vůbec profesionální ani ukázka otevřeného přístupu. Přitom když tvrdíte, že ve skutečnosti zřejmě někdo s vlivem na americkou vládu přímo tyto útoky způsobil pomocí výbušnin, tak otevřenou mysl potřebujete! 🙂

Most Tacoma Narrows - deformující se plynule díky rezonanci působení pouhého větru (https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs)
Most Tacoma Narrows – deformující se plynule díky rezonanci působení pouhého větru (https://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs)

Steven Johnes na dotaz z publika reagoval ironickými pochyby, kde by někdo vzal tolik energie pro laser ve vesmíru. Nikdo žádný laser z vesmíru přitom ani nezmiňoval. Ani že nutně muselo jít o laser. Ale to není podstatné. Myšlenka takto vybaveného satelitu nicméně není zas až tak zvláštní sci-fi. Ostatně USA ve svém projektu Hvězdných válek na různých typech laseru pracují už desítky let.

Takový satelit by ale zjevně potřeboval opravdu velké množství energie.A to mě vede zpět k myšlence, proč se k těm „popadaným“ barákům v USA znovu vracím. Pokud jako lidé máme k dispozici takový zdroj energie, pak je vhodné si to uvědomit v souvislosti s naší energetikou a zejména tématy, které velké množství energie vyžadují, a dosud je proto nemůže prakticky realizovat.

Možnosti jiných využití zdroje velkého množství energie

Alcubierrova warp-bublina (astronaut.com)
Alcubierrova warp-bublina (astronaut.com)

např.

  • tzv. warpový pohon – jinak známý jako Alcubierrův pohon podle jména autora – teoretického fyzika Michaela Alcubierra. Ten je postaven na principu „koule“ časoprostorové trhliny – určitého typu prohnutí prostoru, kde prostor vpředu je ohýbáním prostoru vesmíru přibližován a prostor vzadu je oddalován. Na tomto typu pohonu pracuje americká NASA a experimentálně i někteří jiní vědci. Nicméně z toho oficiálního pohledu údajně chybí dostatečný zdroj energie.
  • „nevyčerpatelný“ zdroj čisté neznečišťující energie – tím by celé summity o globálním oteplování a regulacích EU byly vyřešeny velice promptně naprosto novými zdroji energie, která předpokládám není znečišťující. K úvaze přichází tzv. ZPE (zero-point energy), která má být realizací Kasimirova jevu. Jde o sběr energie vznikající z všudypřítomných kvantových fluktuacích na subatomární rovině. Energie při tepelné absolutní nule, kdy by dle Newtonovské fyziky k žádnému pohybu částic docházet nemělo.
  • přímá přeměna hmoty na energii a zpět (star trekové replikátory a „koše“) – zabýváme se recyklací plastů a papíru, ale nejefektivnější se mi jeví přeměnit jakýkoliv materiál na energii. Tak lze zacházet i s jaderným a jiným odpadem. Skutečná řešení mohou být přímo za rohem a umožňovat velice rychlé změny. Ostatně ignorace i byť jen pokročilejších jaderných elektráren včetně thoriového reaktoru mi přijde sama o sobě dost zarážející.
  • teleport
  • a mraky jiných možností (namísto ničení)

Takže proč se hrabat, jak kdo proč shodil nějaké baráky může mít svůj i pozitivní rozměr.

Dr. Judy Wood tvrdí, že v budově žádná roztavená ocel nebyla, a že ony plameny byly jiný typ ohně, než je nám znám. Nebo lépe řečeno – nezná oheň, který by se choval takto.

Do případu byl posléze zatažen i pan Hutchinson, který je znám pro jeho objev po něm pojmenovaného Hutchinsonova efektu. Ten využívá používání přístrojů obdobných, které měl v laboratoři Nikola Tesla, kam patří využívání vysokého napětí. Záznamy jeho pokusů ukazují levitující ocelovou kouli a jiných i nekovových předmětů (vody). Ale i a to je podstatné zvláštní typy deformací, lámání a fúze kovových i nekovových předmětů (slití oceli a dřeva). Ocelové tyče vykazují zvláštní typy zkroucení.

Kde jsou trosky, které způsobily tuto destrukci? (i87.photobucket.com)
Kde jsou trosky, které způsobily tuto destrukci? (i87.photobucket.com)

Nemusí jít o laser, ale můžeme zvážit, že nešlo jen o letadla, a může to souviset v vlnami/frekvencí (rezonancí).

pokusů Hitchinsona

V jednom z pokusů Hitchinsona je vidět hořící kovový model lodě ponořené v lavoru s vodou. Pan Hutchinson tvrdí, že někdy docházelo k podobným vzplanutí (i po vypnutí přístroje – generátoru pole).

Záběry této hořící lodě velice připomínají záběry hořících aut. Některá auta byla zachycena videokamerou resp. televizními kamerami přímo při hoření i záběr, kde auto jakoby spontánně vzplane – náhle se objevuje a mizí velký či náhle malý oheň, který jakoby tancuje kolem auta (podobně jako na videu výše s lodí). Není ani zjevné, co na těch autech vlastně hořelo a proč. Zbytky letadla?

Nebo to způsobil horký prach z dematerializované budovy, jak by bylo možné nabídnout?

No já skutečně nejsem profesionální fyzik, ale snažím se představit si, co by přesně jak způsobilo, aby bylo tolik energie, že budova se promění doslova na prach během „pádu“, a ten prach je tak strašně horký, že sice roztaví auta na kilometr daleko, ale nemá stejný výhřev i pro vylétající štosy papírů nebo lidi!

Pokud vím, nejsou z toho dne známy žádné případy popálení osob s výjimkou těch, kterým se podařilo z budov včas uniknout. Ani žádná uhořelá zkamenělá těla, které za sebou zanechává láva po výbuchu sopky. Ale mnoho aut jedno za druhým roztavené nebo stále hořící bez známek příčiny.

Či-li prach tak horký, že způsobuje vzplanutí aut, ale nechytne z něj papír a nespálí žádného člověka? Na mnoha fotografiích a záběrech vidíme lidi obsypané tímto prachem (tj. co zbylo z oceli, mramorů, skla, a prakticky celého obsahu budovy – kromě zmíněného papíru samozřejmě).

Jeden z přítomných svědků ze scény 11: září popisuje reportérovi, jak cítil teplý poryv, který s ním mrštil o stěnu. To není zrovna , co bych čekal od horkého prachu, i kdyby byl součástí tlakové vlny.

Možná zde máme pokračování film 11. září 2001 2 – Fakta vrací úder?

Každopádně mě letos velmi pobavilo, když jsem v televizi zahlédl úryvek z dokumentu o terorismu, který při zmínce o incidentu 11. září jako protireakci úřadů uvedl zákaz nožů na řezání krabic na palubě letadel. Možná bych neměl být překvapen, pokud by takové nože byly schopné vyvolat výbuch, kde by spolu s Dvojčaty a WTC 7 popadaly i všechny ostatní domy a vzápětí celý stát New York skončil obrovským jaderným výbuchem. Uf, to eskalovalo rychle!

Vysvětlení „nehořícího papíru“ je prý zcela normální – totiž ty trosky (které nebyly na žádné fotce vidět) dopadly jen na ta auta a minuly oblasti s papírem, či-li že šlo o náhodu – byly to prostě lokalizované kouře..Nevím. Nejsem fyzik. Ale na tak selektivní ohně mám problém věřit. Do imunity od ohně byly započítány i stromy a vlajky. Stromy MAJÍ tendenci hořet a podobně i vlajky.

Takže tak.

Nemám úplně záměr s těmi padlými baráky furt někoho otravovat.

Ale je prostě možné, že onoho dne došlo k testu použití nějaké exotické zbraně (dle dr. Judy Wood mohlo jít o tzv. studený laser) a to zjevně spolu s cílem experimentu ohromné masové manipulace.

Co se s tím požárním autem stalo? (3.bp.blogspot.com)
Co se s tím požárním autem stalo? (3.bp.blogspot.com)

Proč by si to někdo komplikoval a riskoval, že se na to přijde? Proč vůbec ty baráky musely spadnout? Pokud se podařilo použít nějaký laser či jinou exotickou energetickou zbraň, aniž by si toho někdo všiml, a přesvědčit velkou část veřejnosti, že to všechno způsobil náraz letadel a chyby v architektuře, pak tato událost nemusí až tak nutně souviset jen s „oprávněním“ roztočit velkou válku proti terorismu, ale i samotným experimentem, jak moc lze s lidmi manipulovat.

Prostě dokonalý zločin.

V troskách (zejména vodě) bylo nalezeno ve větším množství tritium (prvek běžně přítomný u jaderných reakcí)

https://e-reports-ext.llnl.gov/pdf/241096.pdf

Study of Traces of Tritium at the World Trade Center

T.M. Semkow, R.S. Hafner, P.P Parekh, G.J. Wozniak, D.K. Haines, L. Husain, R.L. Rabun, P.G. Williams

This article was submitted to 23rd American Chemical Society National Meeting, Orlando, FL, April 7-11, 2002

October 1, 2002

Considering the jet fuel explosion and high-temperature fires at explozethe WTC, T2 was efficiently oxidized to HTO, based on weapons-testing data (37), as well as laser heating experiments (38). This oxide immediately vaporized due to the intense heat. Most of the HTO would be transported in the vapor phase with the wind, since the weather was dry on 9/11/01 (18)

There is evidence that weapons belonging to federal and law-enforcement agencies were present and destroyed at the WTC. Such weapons contain tritium sights by design. 

Ve výše uvedené vládní zprávě se píše, že dle výpočtů cedule na letadle a jiné předměty nevysvětlují tak vysokou přítomnost tritia. Nicméně zpráva hovoří o tom, že „existují důkazy“, že v budově měly federální úřady a policie zbraně, které v sobě záměrně tritium ve větším množství obsahují, čímž vysvětlují tak velké množství tritia. Dle zprávy tam muselo být takových zbraní celkem 120.

Záznam prezentace Dr. Judy Wood

Více informací o analýze Dr. Judy Wood zde: http://www.drjudywood.com/

 

Jiří Míka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*