Co je ve skutečnosti Nový světový řád (NWO)? Vše do sebe zapadá!

Co je ve skutečnosti Nový světový řád (NWO)? Vše do sebe zapadá!

Latinské slovo „novus ordo seclorum“, které se objevuje na zadní straně Velké pečeti Spojených států od roku 1782 a na zadní straně americké dolarové bankovky od roku 1935, znamená doslovně „Nový řád věků“, ale konspirační teoretici ho překládají jako „Nový světový řád.“

Termín Nový světový řád (NWO) odkazuje na skupinu geneticky příbuzných lidí s globalistickou agendou, kteří chtějí vytvořit fašistickou světovou vládu, která nahradí všechny nezávislé národy.

Tato skupina lidí je nesmírně vlivná a mocná, součástí této skupiny jsou mnozí přední političtí představitelé světa, nebohatší lidé, korporátní vůdci a vysocí členové královské krve (známější jako Černá šlechta Evropy).Dne 17. února 1950 sionistický bankéř Paul Warburg řekl americkému Senátu: „Budeme mít globální vládu, ať se vám to líbí nebo ne. Jedinou otázkou je, zda bude této vlády dosaženo prostřednictvím dobytí, nebo souhlasu“.

Konečným cílem Nového světového řádu je mít úplnou kontrolu nad každým jednotlivcem na světě a snížit světovou populaci o 5,5 miliardy lidí. Spekuluje se, že hlavní politické a finanční události jsou organizovány organizacemi stojícími za Novým světovým řádem. Mnoho současných a historických událostí je považováno za kroky v tajné agendě k dosažení globální nadvlády prostřednictvím tajných politických setkání a rozhodnutí. (např. Bilderbegr)

V roce 1992 Dr. John Coleman publikoval knihu s názvem Hierarchie spiklenců: Příběh výboru 300. Ve své knize zkoumal agendu Nového světového řádu globální nadvlády a kontroly. Coleman napsal o Novém světovém řádu:

„Jedna světová vláda a jeden měnový systém, pod stálými nevolenými dědičnými oligarchisty, kteří si sami vybírají ze svého počtu ve formě feudálního systému, jaký byl ve středověku. V této entitě Jednoho světa bude počet obyvatel omezen omezením počtu dětí v rodině, nemocemi, válkami, hladomorem, až zbude 1 miliarda lidí z celkové populace, která bude pro vládnoucí třídu užitečná, v oblastech, které budou přísně a jasně definovány.“

„Nebude existovat žádná střední třída, jen vládci a služebníci. Všechna práva budou jednotná podle právního systému světových soudců, kteří budou uplatňovat stejný sjednocený kodex zákonů, podpořený policejními silami jedné světové vlády a jednotné armády jednoho světa k prosazování zákonů ve všech bývalých zemích, kde nebudou existovat žádné národní hranice. Systém bude fungovat na základě sociálního státu. Ti, kteří budou poslušní a podřízení vládě Jednoho světa, budou odměněni prostředky k životu, ale ti, kteří budou vzpurní, budou prostě vyhladověni k smrti nebo budou prohlášeni za zločince, tedy budou cílem pro každého, kdo by je chtěl zabít. Střelné zbraně nebo zbraně jakéhokoli druhu v soukromém vlastnictví budou zakázány.“

Členové NWO

Většina členů Nového světového řádu jsou ropní baroni, mezinárodní bankéři a vysoce postavení lidé z velkých nadnárodních korporací a farmaceutického průmyslu. Královská rodina Anglie hlaje v Novém světovém řádu velkou roli, obzvláště královna Alžběta II a Windsorská dynastie (jenž jsou potomci německé královské rodiny Saxe-Coburg-Gotha, kteří změnili své příjmení na Windsor v roce 1914). Agenda NWO a důležitá rozhodnutí jsou přijímána v Londýně, Basileji a Bruselu (ústředí NATO).

Součástí NWO je mnoho organizací, jako jsou Organizace spojených národů (OSN) a agentury OSN, například Světová zdravotnická organizace (WHO). Totéž platí pro NATO, které je vojenským nástrojem Nového světového řádu.

Vůdcové bohatých národů, jako je USA, Anglie, Německo atd. (členové „G8“) plně spolupracují s účastníky NWO. NWO se stal tak mocným, že si může vybírat jedince, kteří se mají stát vůdci národů, jako jsou Spojené státy, Anglie a Německo. Nezáleželo na tom, zda se v roce 1996 stal prezidentem Bill Clinton nebo Bob Dole, protože oba následovali program NWO. Každý, kdo se neřídí agendou NWO, jako byl Kennedy, Aldo Moro (Itálie) a Ali Bhutto (Pákistán) byli, zabiti.

NWO Propaganda

NWO používá mnoho propagandy, kterou však nyní nazývají „veřejné mínění“. Veřejné mínění je psáno propagandou NWO, jež manipuluje chování lidí. Průzkumy veřejného mínění jsou prováděny s cílem posoudit, jak lidé přijímají agendu NWO. Když jsou výsledky hlasování pozitivní, NWO ví, že programování bylo úspěšné, když jsou výsledky hlasování negativní, NWO potřebuje „vyladit“ programování, dokud není dosaženo požadované odezvy. Zatímco téma a obsah propagandy je určováno v Tavistocku, realizace se provádí v USA s více než 200 „think tanky“, jako je Brookings Institute a Rand Corporation, které jsou pod dohledem a vedením špičkové organizace NWO na manipulování mysli v USA, Stanford Research Institute (SRI) v Menlo Parku v Kalifornii.

NWO manifestuje svou agendu tím, že používá strach k manipulaci lidských emocí. V minulých stoletích opakovaně používali stejnou metodu k dosažení svých cílů vytvořením problému, reakce a řešení.

Metoda je následující: NWO vytvoří problém – financováním, školením a sestavením „opoziční“ skupiny, aby vytvořila nepokoje v etablovaném národě, do něhož chtějí zasahovat a vytvoří tak protikladné skupiny v konfliktu, které NWO samo vmanévrovalo do existence. V posledních letech se tzv. opoziční frakce obvykle nazývají v médiích jako „osvoboditelé“ nebo „bojovníci za svobodu“.

Kontrolované sdělovací prostředky informují o konfliktu s množstvím hrůzných a krvavých krutostí, jimiž trpí nevinní lidé. Svět vyžaduje: Něco se musí udělat!. A to je žádoucí reakce.

Velké národy, které jsou ve skutečnosti loutkami NWO, pak poskytnou řešení tím, že pošlou „Koaliční síly OSN“ (válka v Zálivu) nebo „Ochránce míru“ OSN (Bosna) nebo bombardéry NATO a poté pozemní jednotky (Kosovo), nebo vojáky k „hledání zbraní hromadného ničení“ (Irák), které samozřejmě nebyly nikdy nalezeny.

Jakmile jsou tam, „strážci míru“ nikdy neodejdou. Cílem je mít NWO řízenou armádu ve všech hlavních zemích nebo strategických regionech, kde je pravděpodobné, že NWO bude čelit silnému odporu, když nastane globální převzetí.

Úloha NWO v historických událostech

NWO uvedlo do pohybu mnoho velkých válek, ekonomických krizí a politických událostí v posledních stoletích. Mezi tyto inscenované akce patří: Španělsko-americká válka v roce 1898, první a druhá světová válka; bolševické revoluce 1917; velká hospodářská krize; vzestup Hitlerova nacistického Německa; vietnamská válka; Korejská válka; „pád“ Sovětského svazu v roce 1989; válka v Kosovu; válka v Perském zálivu v roce 1991; války v Iráku atd. Nový světový řád měl dokonce vliv na francouzskou revoluci v roce 1789.

Získávání stále většího bohatství, světové nadvlády a úplné kontroly nad obyvatelstvem jsou motivujícími silami vůdců NWO. Utrpení obyvatelstva a úmrtí nevinných lidí je pro tyto jedince nepředmětné.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Co je ve skutečnosti Nový světový řád (NWO)? Vše do sebe zapadá!

  • Fakt si ty židi myslej, že ovládnou jedinou planetu kde se dá žít? Co z toho česnekáři budou mít? To si fakt furt myslej jak jsou vyjímečný. Už jim opět zarostl hřebínek.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*