Čím více testů, tím více koronaviru

Čím více testů, tím více koronaviru

Testování velmi nebezpečné

Jak říká významná doktorka molekulární genetiky a imunologie, Dr. Dolores Cahill, lidé přestali umírat na srdeční a cévní nemoci (dříve 1.5 milionů lidí ročně) a jiné velmi vážné nemoci. Všichni teď umírají na COVID-19.

A čím víc lidí testují, tím víc případů korony přibývá. Kdy už někdo konečně pochopí, že tady je něco vážně v nepořádku? V Americe už to pomalu vychází ven, státní zdravotní pojišťovna pro penzisty Medicare přispívá zdravotním institucím $42 až $51 na každého testovaného člověka. Zbývá se ptát: je to u nás také tak?

Test na COVID se nazývá RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction). Tento test je naprosto nevhodný pro infekční choroby, jak říká sám jeho vynálezce. Test vyhodnocuje vzorek z pacientových plic, který namnožuje a výsledek porovnává se vzorkem pochybné použitelnosti. Když tento vzorek namnoží 30x, někdo má koronavirus a někdo ne. Když ho namnoží 60x, každý má koronu.

Zdravotní oddělení amerického státu Minnesota vydalo nařízení, jak vyhodnocovat výsledky koronavirových testů. Dokument ZDE. Přiznávají, že problémy jsou následující:

  1. Negativní výsledky nezaručují, že testovaný člověk nemá COVID infekci. Jedná se hlavně o ty, kteří jsou čerstvě infikovaní a kteří mají špatný imunní systém;
  2. Kladné výsledky mohou být docíleny kvůli bývalým nebo současným chřipkám, jiným než COVID;
  3. Výsledky testování nemají být používány jako hlavní a jediný základ pro diagnozu, nebo za účelem vyhodnocení rizika infekce COVIDem.

Údajně je tento test z 80% „falešně kladný,“ což znamená, že v sobě má zabudovánu 80% chybu, jak říká jisté video. Chtěli byste psa, u kterého je 80% možnost, že vás kousne? Anebo – chtěli byste provozovat podnikání, u kterého je 80% možnost že skončí bankrotem?Proč nás pak tedy – k čertu – testují? No přece aby nás tou koronou infikovali!

Opravdu, vyskytlo se podezření, že tyto testy nejsou na nic jiného než na infikování lidí koronou. Globalisté chtějí docílit svoji pandemii za každou cenu a nestydí se uchýlit k tak hnusnému podvodu jako je záměrné infikování populace.

Skutečný příklad

Jistá pracovnice ve zdravotnictví (v Americe) byla dohlížitelkou nade dvěma starobinci. Obyvatelé obou přestáli koronu ve zdraví a bez problémů. Jednoho dne bylo hlavní sestře oznámeno, že všichni musí být testováni na koronavirus. Tato namítala, že všichni jsou zdraví, že nikdo nemá koronu, ale bylo jí řečeno, že „nemají, ale budou mít.“ Pak jí bylo sděleno, že testování musí být provedeno.

Sestra volala dohližitelce a řekla jí, co se stalo. Protože dohlížitelka už měla vypozorováno na jiných domovech, že testování způsobuje velké škody, tak jí řekla, aby až přijdou, je poslala pryč. To se ale nestalo, protože s testováním přišla i Národní Garda (vojsko).

Staří lidé byli otestování a během pár dní na to vypukly těžké chřipky a mnoho lidí zemřelo. Celé jedno oddělení starobince bylo pryč. Když přišli do druhého starobince a dohlížitelka tomu nedokázala zabránit, to stejné se opakovalo i tam: mnoho nemocných a mrtvých.

Ve státech, které měly demokratické vedení to řešili jinak: ty pacienty, kteří měli těžkou koronu, umístili v různých starobincích a jejich kašlání a kýchání se postaralo o zbytek.

Jak účinné a pomocné jsou roušky

Ve videu je testován přísun kyslíku s maskou na obličeji. Americká OSHA (něco jako naše normy, zabývající se bezpečností práce) vydala podmínky pro obsah kyslíku ve vzduchu pro pracující. Tento se má pohybovat v mezích 20-21%. Nejnižší dovolená hladina kyslíku je 19.5% a všecko nižší je škodlivé a nebezpečné.

Ve videu používá člověk zařízení, které měří jak kyslík, tak i jiné plyny, CO a NH3H2O. Toto zařízení je každých 30 dnů odborně testováno a kalibrováno.

Jak můžete vidět ve videu, bez roušky naměřil 20.6%. Ale když si nasadil masku, bylo to pouhých 17.4%, To je naprosto nedostatečné množství kyslíku a lidé, kteří nosí roušky, obzvláště ti, kteří s nimi i pracují, nebo chodí, těžce ohrožují své zdraví.

Je zde samozřejmě otázka, jestli na nás nebyly roušky natlačeny právě kvůli tomu. Napřed si povinně zaplatíme zdravotní pojistku a pak se naše vedení postará, abychom ji řádně využívali.

Jiné video nahrál člen amerického Kongresu ze státu Ohio, Nino Vitale. Používá přístroj na měření obsahu kyslíku GF 2009, vyrobený firmou RKI. První měřený student používá velmi tenkou masku, málem průhlednou. Přesto, když si masku nasadí přes tento přístroj, tak jeho hladina kyslíku klesne na 17.0%. Druhý student má roušku M95, což je chirurgická maska a jeho měření je 18.1%. Běžná chirurgická rouška způsobila 17.6% kyslíku. Nutno podotknout, že žádný z těchto tří neměl masku nasazenou řádně a vzduch se pod ni mohl dostat jak z boku, tak i ze spodu. Přesto, ani to nestačilo.

Je možné, že si mnozí roušky oblíbili a rádi je nosí jak venku, tak i doma. Snad se nechtějí podívat sami sobě v tvář v zrcadle, které by jim ukázalo ty chyby, tu černotu, kterou vidí jen oni sami a kterou marně zkouší odstranit denním uklízením, čištěním, leštěním nábytku nebo auta, pečováním o zahradu, balkon, či okrasné keře. Jen aby nebylo vidět to, co je uvnitř, ta podstata člověka, kterou vidí jen on sám a trpí hrůzou, že by to mohli vidět i ostatní.

Karanténa

Ti, kteří zůstali poctivě doma a nechali své obchůdky a obchody, dílny a továrničky sklouznout do bankrotu tak činili z úcty k míru a zdraví národa, plní naděje, že tato situace je dočasná a že brzy pomine. Nejsou to lidé, kteří se rádi bouří a jdou proti svému utiskovateli a snad právě proto byly na ně tyto nesmyslné zákazy nanuceny. Jenže po koroně přišly nájezdy rasistů, každý volající po svém vlastním právu, aniž by uvažovali o svých povinnostech a už vůbec ne o právech druhých. A občanská práva těch slušných a poslušných byla náhle veškerá žádná, zatímco kriminální elementy se beztrestně vyžívaly na ničení a rabování. Článek.

U nás toto nebylo tak vyhraněno, pravda, ale ty možnosti tady vždycky jsou. Jakmile máme ve státě cizí element, který není v souladu s námi, vyznává svoji vlastní kulturu a není ochoten se přizpůsobit té naší, která je většinová, tak tady to nebezpečí vždycky je.

Dneska požadují američtí černoši 14 trilionů dolarů od vlády za otroctví. Oni sami nikdy otroci nebyli a přesto, že mají možnost se do míst svého původu vrátit (což by žádný z nich neudělal, mají se příliš dobře tam, kde jsou), tak vyžadují náhradu za něco, co nikdy nezažili, čím nikdy netrpěli. To je samozřejmě neslušné.

Žádají tyto peníze od vlády, která je tak zbankrotovaná, že je prostě nemá. Samozřejmě, bude je zkoušet vydřít z podnikatelské báze státu, která je kvůli koroně málem nulová, takže tam neuspějí. Pak se uchýlí k běžnému lidu a pokud tam něco získají, tak to opět půjde od těch, kteří na to pracují k těm, kteří nedělají nic. Vláda může tyto peníze také natisknout, ale tím jejich hodnota klesá. A co pak zbyde pro ty, kteří jsou tím rasistickým řáděním tak zdecimování, že po ztrátě jejich obživy ve formě obchůdku, nebo dílničky, jim nezbyde skoro nic a i tu trochu zařízení si postupně rozeberou věřitelé?

A pak nám ještě ke všemu řekli, že naše životy nemají žádnou cenu. A my, kteří jsme celý život platili daně vládě stejně jako platí malý obchodníček za ochranu peníze Mafii, tak vláda se zachovala ještě hůře než Mafie a ani se nás nesnažila chránit. Naše obchody pošlapali hrubýma botama medikálního diktátorství, naši snahu celých desetiletí ničí pomocí militárních hord exekutorů a my zůstaneme na chodníku sami, spolu se stejně postiženými, jeden kryje druhého holými zády, ze kterých exekutor a daňový úředník společně strhali i tu poslední nitku oděvu.

Ale nikdo nechápe, že toto všecko je řetězec. Dneska vláda zničila malé podnikatele. Jejich místo převezmou – a snad už i převzaly – všecky ty Amazony a podobné nadnárodní korporace. Malí podnikatelé přestanou platit daně, protože nebude zdroj příjmu. Tím pádem ani stát nebude dostávat jejich peníze a bude muset utáhnout opasek. Amazony a jiné firmy vesměs neplatí daně žádné, protože v jednom státě, kde jsou daně nízké, nahlásí jakýsi příjem, jinde, kde jsou daně vysoké a eventuelně existuje státní výpomoc, nahlásí ztráty. Mezi těmito transakcemi se ztratí miliony, nebo snad i miliardy kdesi, kde je nikdo nemůže najít a zatímco všechna regulační zařízení utřou nos, Amazoňáci si properou tyto černé triliónky nezdaněných příjmů přes zdroje, které jen takoví znají.

Povinné testování na COVID

Rockefellerova nadace právě předložila plán na celonárodní testování na COVID-19 chřipku. Nad tímto testováním mělo dohlížet vedení celé akce, které se má sestávat z hlavních představitelů finančních, akademických a podnikatelských odvětví, s vládní účastí až na posledním místě. Tento výbor by měl mít možnost rozhodovat o výrobě a službách stejným způsobem, jako získává toto právo president státu v době války. To znamená převedení stávající výroby či služeb na něco zcela jiného, podle nich víc potřebného. Článek.

Asi 3 miliony lidí má být podle těchto směrnic testováno každý týden a postupně jejich počet má být zvyšován. A jelikož každý test má hodnotu $100 (2,200 Czk), bude na to potřeba hodně peněz. Dále chtějí vytvořit militaristické skupiny, které budou mít za úkol kontrolovat populaci pomocí digitálního „tracking“ a identifikačního systému. Bude monitorován zdravotní stav jednotlivců, ale tento „bude držen v tajnosti, pokud to bude možné.“

Nemyslete si, že toto je pláno pouze pro Ameriku. Rockefellerové chtějí tento systém rozšířit i za hranice. Nakonec, jejich Nadace je ta, která platí všecky podstatné vysoké školy v Evropě, kde jsou lékaři vychovávání přesně podle jejich návodu: léčení pouze chemickými léky, žádné znalosti o prevenci a o používání přírodních prostředků. Jednou mi lékař v Americe řekl: „víte, proti revmatizmu jsou výborné třešně, ale prosím vás, neříkejte nikomu, že jsem vám to poradil, mne by to úplně zdiskreditovalo.“
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*