Českou republiku a celou Evropu mimo Ruské federace čeká záměrně vyvolaný chaos a zmar!

Českou republiku a celou Evropu mimo Ruské federace čeká záměrně vyvolaný chaos a zmar!

V současné době je v centru pro „uprchlíky“ v Bělé pod Bezdězem pouhých 380 imigrantů převážně ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku, přesto už začínají utíkat, demolovat zařízení a vyhrožovat českým policistům smrtí!

Nenechte se mýlit prohlášením pana ministra Chovance, že naše vláda a policie má situaci pevně v rukou, ve skutečnosti mají „prd“ a všechno se bude jen zhoršovat!

Česká republika už totiž dávno není suverénním státem, nýbrž jen pouhou kolonií v rámci Evropské unie, kterou řídí papaláši z Bruselu, kteří jsou zase ovládaní z USA!

Evropa je v rámci plánu amerikanizace odsouzena čelit vlně islámských přistěhovalců a následných vln násilí a chaosu, aby se nakonec musela obrátit o pomoc ke svému „velkému bratru“, tedy k USA!

apokalypsa

V rámci tohoto zrůdného plánu má nakonec vzniknout nový, tentokrát americký protektorát, který bude zahrnovat většinu Evropy. Říkám většinu, protože jedna velká evropská země zůstane této nejprve islámské a později americké kolonizace ušetřena!

Touto velkou, svobodnou a mocnou zemí, která jediná zůstane tímto zničujícím plánem vůdců západního světa nedotčena, je Ruská federace! Pro ostatní země Evropy je buď tzv. za „pět minut dvanáct“, nebo dokonce již „pět minut po dvanácté“! Země jako Maďarsko, Slovensko, Srbsko, ostrovní Británie nebo naše Česká republika ještě pořád malou šanci mají a mohou se uchránit od toho, co dnes probíhá kupříkladu ve Francii!


V kdysi klidném a krásném francouzském městě Calais zuří v současnosti doslova válka mezi policií a zákony a pořádek nerespektujícími nevděčnými imigranty, kteří se silou pokoušejí dostat do Anglie, kam je nikdo nepozval! Když imigranti zrovna neútočí, tak rabují, nebo obtěžují a znečišťují své okolí, což činí i na mnoha dalších místech po celé Evropě!

Pokud nechceme zažít budoucnost plnou násilí a bojů o vlastní život a životy svých milovaných a blízkých, musíme tvrdě odmítnout přijímat jakékoli nám kulturně cizí imigranty, odejít z Evropské unie a z NATO, znovu začít armádou nekompromisně střežit své hranice a pouštět cizince do země pouze přes hlídané hraniční přechody!

Věřte, že i jiné země, včetně bohatého Německa brzy přijdou na to, že pokud zůstanou pod taktovkou Washingtonu, nechají se hnát v rozporu se zdravým rozumem, škodíce své vlastní ekonomice proti Rusku a nezačnou hájit své národní zájmy, stanou se nakonec cizinci a pouhými otroky ve svých vlastních zemích!

Proto se musíme pokusit v České republice a nejlépe v celé Evropě dostat k moci vlastenecké euroskeptické strany, které vrátí zemím našeho kontinentu nezávislost, hrdost, pořádek a řád!

 

Blog autora http://kasuka.blog.idnes.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Českou republiku a celou Evropu mimo Ruské federace čeká záměrně vyvolaný chaos a zmar!

 • Gen 32:29 : Na to mu řekl: „Tvé jméno už nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!“
  Isa 10:24 : Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: „Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří tě bijí metlou a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští.
  Isa 37:6 : Izaiáš jim odpověděl: „Vyřiďte svému pánu: Tak praví Hospodin – Neboj se slov, která jsi slyšel, když se proti mně rouhali sluhové asyrského krále.
  Isa 41:10 : Neboj se – já jsem s tebou, nestrachuj se – já jsem tvůj Bůh. Posilním tě a podpořím, podepřu tě svou spravedlivou pravicí.
  Isa 41:14 : Neboj se, červíčku Jákobův, hrstko Izraelova! Já sám ti pomáhám, praví Hospodin, Svatý izraelský, jenž tě vykoupil.
  Isa 41:15: Hle, učiním tě cepem k mlácení, novým a s hroty ostrými. Pomlátíš hory, všechny rozdrtíš, s pahorky naložíš jako s plevami.
  Isa 43:1 : Teď ale toto praví Hospodin, ten, kdo tě stvořil, Jákobe, ten, kdo tě, Izraeli, zformoval: Neboj se, já jsem tě vykoupil a povolal tě jménem tvým – patříš mi!
  Amen

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*