Byzantský patriarchát: Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

Byzantský patriarchát: Výzva prezidentu Putinovi a Dumě v otázce juvenilní justice

Vážený pane prezidente a členové vlády,

prezident USA zrušil privilegia LGBT i zákon o čipizaci a vyhlásil boj proti terorismu IS, a tím de facto i boj proti NWO.

Byzantský patriarchát usiluje mimo jiné i o ochranu dětí a mládeže před zločineckým mechanismem prosazovaným NWO, kterým je juvenilní justice.

Je chvályhodné, že Ruská federace nikdy neuzákonila LGBT zvrácenosti, ani nedovolila na svém území demoralizační gay pride. V oblasti juvenilní justice, obzvlášť Vám, pane prezidente, patří poděkování za zákaz mezinárodní adopce zákonem Dimy Jakovleva a rovněž v tyto dny za zrušení juvenilního zákona, který trestal rodiče až dvěma lety vězení za zdravou výchovu dítěte. Bohužel, v ruské legislativě zůstává ještě mnoho zákonů, které umožňují tzv. orgánům péče krást děti z rodin. Tyto nejtěžší zločiny byly uzákoněny pod pozitivn&i acute;mi pojmy a prosazeny v závislosti na zločinné Úmluvě OSN o tzv. právech dítěte a na rezolucích Rady Evropy.

Před několika lety ministr vnitra Itálie, Roberto Maroni, přiznal, že z 1260 vyvezených ruských dětí kromě pěti všechny skončily na černém trhu s orgány. Mechanismus juvenilní justice ve všech jeho formách musí být v Rusku vykořeněn!

Pokud má člověk vážně brát morální principy, které jsou prospěšné pro jedince, rodinu i společnost, není to možné bez sebeoběti. K přemáhání lži a egoismu je potřebný spravedlivý zákon a vnitřní motivace. Motivaci dává křesťanská víra, která pravdivě odpovídá na nejzákladnější otázky života, jakými je smysl života, smysl utrpení, otázka smrti, zla a dobra, odpuštění hříchů skrze Kristovu smrt na kříži, otázka Božího soudu a věčného trestu, anebo věčné odměny po smrti. Křesťanský fundament byl v Rusku od dob sv. Vladimíra a na n m byla postavena ruská rodina.

Dnes je jako součást výchovy nutná prevence před přijímáním dekadentních proudů, a ta spočívá v celospolečenské přípravě mladé generace na zodpovědné manželství a rodičovství. K tomu by měly posloužit filmy a programy, které zdůrazňují morální hodnoty a kde je vzorem pozitivní hrdina. Kultura, školství a masmédia by měly mít jako prioritní úkol boj proti negativním jevům a prosazování pozitivních programů. V Číně zakázali v médiích vysílání filmů, ve kterých je nečistota, zvrácenost a okultismus.

Pravdivé křesťanství není možné bez hlásání základních pravd a jejich přijetí za vlastní. Proto Byzantský patriarchát navrhuje Vám, pane prezidente, abyste dal možnost některému z členů našeho patriarchátu provést kursy a tréninky pro klíčové pracovníky politiky, kultury a masmédií o základech křesťanství. Cílem je vytvořit podmínky, aby živé křesťanství prokvasilo ruskou společnost, která byla 70 let paralyzována ateistickou výchovou a nyní téměř 30 let pseudokulturou dekadentního Západu.

V Kristu

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                      + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*