Byzantský patriarchát: Stop zákonu o homosexuálním manželství!

Byzantský patriarchát: Stop zákonu o homosexuálním manželství!

Vážení poslanci,

v kritické chvíli, která rozhodne o budoucnosti českého národa, se na vás veřejně obrací Byzantský katolický patriarchát. Bůh nám svěřil poslání být hlasem volajícího na poušti k přípravě Boží cesty (J 1,23).

V úterý 11. 9. 2018 má začít proces hlasování v parlamentu, zda bude legalizován vztah dvou (či více?) homosexuálů či leseb jako řádné a plnohodnotné manželství. S tím však souvisí zavedení systému kradení dětí rodičům. Uvědomujete si to? Tyto pirátské krádeže dětí se všeobecně uzákoňují pod pokryteckým termínem „prevence domácího násilí“. Ukradené děti jsou předávány k tzv. adopci homosexuálům a lesbám v pseudorodinách.

Vážení poslanci, nepodrobte se zločinnému tlaku, že ten a onen stát už uzákonil svou vlastní sebevraždu. Co to je za argument: „Blázen skočil do studny, skoč taky, jinak nebudeš na úrovni a budeš sto let za opicemi.“ Toho se bojíš? Nebojíš se zločinu, který máš hlasováním spáchat? Tak lehce ztrácíš rozum a svědomí?V důsledku schválení sebevražedného zákona „o manželství homosexuálů“ zasazuješ přirozené instituci rodiny smrtelnou ránu a stahuješ na český národ prokletí v postupném sebezničení.

Sebevražedný zákon dnes prosazuje 45 poslanců a poslankyň proti 37, kteří hájí přirozenou instituci rodiny. 118 poslanců se ještě nevyjádřilo.

Když byl izraelský národ vyveden z egyptského otroctví, ve chvíli historického rozhodování řekl Mojžíš národu: „Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo. Přikazuji ti, abys miloval Hospodina, svého Boha a dbal na Jeho zákony. Jestliže se však tvé srdce odvrátí… oznamuji vám, že úplně zaniknete.“ A opakovaně Mojžíš zdůrazňuje: „Předložil jsem ti i život i smrt. Požehnání a prokletí. Vyvol si život.“ (Dt 30,15-20) Přirozená instituce rodiny, daná Bohem, je otec, matka a jejich děti. Zákon o homosexuální pseudorodině je protibožský i protipřirozený paskvil. V celé historii lidstva nikdy neexistoval. Je to inspirace z pekla k satanizaci národů.

Drazí čeští poslanci, občané vám svěřili do rukou moc za ně rozhodovat. Většina Čechů volí život a odmítá smrt. Pokud se ale vy rozhodnete pro cestu smrti, pak jste kvůli kariéře či mamonu zradili své svědomí, Boha a národ! Uvědomte si důsledky prosazování antirodiny, a především muka a galeje nevinných dětí. Tento systém je horší, než byl fašismus. Ducha smrti, kterému tím otevřete dveře, už nezastavíte! Dopouštíte se nejtěžšího zločinu proti lidskosti. V hodině smrti budete na Božím soudu skládat účty a čeká vás spravedlivý a hrozný trest. Na vás budou žalovat demoralizované generace zmrzačených lidských trosek, sužovaných a ovládaných démony. Budou se vám ale už i na zemi spravedlivě mstít a dožadovat se zodpovědnosti za váš hrozný zločin, který jste spáchali v rukavičkách a s úsměvem. Eichmann fyzicky nemučil a nezabíjel lidi, jen posloužil smrtícímu systému. Váš zločin ve svém důsledku převyšuje ty odsouzené v Norimberku. Nepíchejte hlavu do písku. Uvědomte si děsivé důsledky, které tento genocidní zákon přinese a za které ponesete zodpovědnost vy!

Tento zákon nezpůsobí škody jen ekonomické či demografické, ale udělá krutě nešťastnými celé generace nevinných dětí našeho národa. Budeš mít odvahu podívat se jim do očí? Můžeš se podívat do očí svým rodičům? A co by ti na to řekli tvoji dědové a pradědové, kteří ctili přirozené a spravedlivé zákony?

Poslanci, vzpamatujte se! Ponesete osudnou zodpovědnost za své rozhodnutí!

Až budeš slyšet křik, pláč a vidět slzy dětí vyrvaných z náruče milujících matek, uvědom si zvláště ty, ženo, poslankyně, že tato tyranie začala tvým zdánlivě nevinným hlasováním. Poneseš vinu za moře utrpení masy nevinných dětí. Tento bolestný křik dětí bude volat k nebi za spravedlivý trest i pro tebe. Zradila jsi své svědomí a tvé cynické srdce se stalo kamenem a sídlem démonů smrti. I před národem bude zveřejněno tvé jméno, to, že jsi měla účast na přípravě zločinného masakru dětí našeho národa. Změň své myšlení, vol život, a ne smrt! Jsi žena, poslankyně, chránící děti, anebo jsi ďábelská zrůda a bestie?

Vážení poslanci, nestavte se jako kati a hrobaři proti vlastnímu národu, a to paradoxně v tomto jubilejním roce! Ano, vy rozhodnete, zda i na vaše děti a na vaše vnuky dopadne zločinný systém a mašinérie smrti. Uvědom si zodpovědnost a důsledky svého hlasování teď! Po hlasování už bude pozdě! Fráze o stigmatizaci homosexuálů a jejich právech jsou manipulací a podvodem.

Poslanci, nenechte se zmanipulovat, nepodlehněte tlaku! Nenechte se otupit podvodnou atmosférou, jako by vůbec o nic nešlo. Změňte myšlení! Odmítněte zločinecké zákony, a naopak navrhujte a hlasujte za zákony k podpoře rodiny a ozdravení národa. Prosazujte zákony, které zabezpečí řádnou výchovu a povedou k zodpovědnému manželství a rodičovství. Toto byl základní program i učitele národů, Jana Ámose Komenského. Přijměte znovu zdravé křesťanské principy spravedlnosti a práva, na nichž byla vybudována evropská civilizace. Buďte hrdiny a zachránci, a ne zrádci a sebevrahy! Volte život, a ne smrt!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*