Bude Řecko obětováno v zájmu byznysu?? Ropa a plyn jsou Řecku spíše přítěží.

Bude Řecko obětováno v zájmu byznysu?? Ropa a plyn jsou Řecku spíše přítěží.

Je to již několik let, co jsem psal článek, který rozkrýval podstatu toho, jak se Řecko dostalo do obrovských finančních problémů. Média tenkrát tvrdila, že si Řekové žili nad poměry, že byla falšována ekonomická data atp. Já jsem si dovolil nastínit jiný scénář, jehož styčné body vycházely z informací dvou nejmenovaných tajných služeb. Uběhlo několik let a k mé nelibosti se potvrzuje fakt, že média tenkrát skutečně o Řecku lhala a pozadu nebyl ani Brusel a jeho administrativa.Co jsem v minulosti napsal??? Psal jsem o tom, že celá ta obrovská dluhová bublina byla proti Řecku vyvolána záměrně západem, aby se dala otevřít cesta k přisvojení si obrovských ložisek ropy a zemního plynu v oblastech ostrovů okolo Řecka a v jeho výsostných vodách. Psal jsem o tom, že Řecko bude záměrně uměle zadluženo do takové míry, aby bylo donuceno své dluhy kompenzovat odprodejem části svého území. Je smolné pro Řecko, že samo o sobě nedisponuje vyspělými těžebními technologiemi, aby bylo schopno tyto energeticky důležité suroviny na svém území těžit. Tento stav je všeobecně znám a bylo jej vůči Řecku zneužito v zájmu nadnárodních společností. Mnoho lidí mi před lety nevěřilo, a tvrdili, že jsem blázen. Kéž by tomu tak tak bylo. Osobně si totiž vůbec nepřeji likvidaci původního Řecka, ale co moje slovo znamená že???

Velice nedávno přišly z Bruselu velmi důležité zprávy! Věci se opět začaly dávat do pohybu a místopředseda Evropské komise Joseph Borell nastínil záměry EU ve smyslu okleštit území Řecka-lépe řečeno výsostní vody v Egejském moři, kdy jedna jejich část bude Řecku odejmuta a přidělena Turecku. Tento krok není nic jiného, než potupnou zradou EU vůči Řecku. EU si přeje, aby všeho bylo dosaženo cestou dohody, aby následně bylo možné s Řeckem podepsat dohodu o normalizaci vztahů. Jenom trouba by si však nevšiml, že Řecko je ze strany EU sprostě vydíráno a zrazováno a to v zájmu země, která není členským státem EU a navíc podporovala a podporuje Islámský stát, který stále nebyl úplně zničen. Tento postup zdánlivě nemá logiku, ale nemylte se, protože Turecko je členskou zemí NATO a tudíž spojencem USA a USA a jeho hlavní mocenské struktury zase ovládají řídící mechanismy EU. Návaznost tu tedy je a to zcela zásadní. Turecko má zase páky na EU, protože akce její armády na území Sýrie daly do pohybu cca 3 miliony uprchlíků, kdy mnozí z nich vyvolávají napětí u Řeckých hranic. I tento proces byl záměrný a vůbec nešlo o Kurdy jak média tvrdila, ale o to, aby byl intenzivnější tlak na Řecko a jeho hranici pod zástěrkou humanitární krize v oblasti. Tuto však cíleně vyvolalo Turecko s vědomím EU a podporou USA. Nutno také říci, že pozemní akce Turecké armády na Syrském území jsou v rozporu s mezinárodním právem a Turecká armáda je agresorem na území jiného svrchovaného státu.

Jaké jsou šance Řeků tuto situaci ustát??? Co mohou udělat, aby postupně nepřišli o svoji zemi??? Řecká vláda a národ mají šancí vyklouznout z této smrtící smyčky velmi malé. Uměle a záměrně vytvořené zadlužení Řecka jim velmi zužuje manévrovací prostor. Samozřejmě se mohou bránit se zbraní v ruce, ale pravděpodobně by dopadli stejně jako Muammar Kaddáfí v Libyi. Musejí se tedy spojit s někým silnějším, než je EU a s někým, koho se bojí USA. Tou možností je spojení se v boji s Ruskem. Rusko o Řecký plyn a ropu nestojí-mají svého dost a tak tam je záruka solidnějšího přístupu. Vsadím však své boty, že kdyby USA zjistili jakékoliv náznaky navazování spojenectví s Ruskem, tak by došlo k velmi rychlé vojenské intervenci, neb území Řecka je nejenom bohaté na nerostné suroviny, ale je také územím strategickým z vojenského pohledu.

Současné postavení Řecka je nezáviděníhodné a vyřešit a ustát tento tlak bude nesnadné. Přístup EU k Řecku je ostudný a zlodějský!! Je smutné, že i Česká republika je členem takového zlodějského a zrádného svazku.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*