Boj s podvodníky v oblasti oddlužení pokračuje, vznikla Asociace pro oddlužení

Boj s podvodníky v oblasti oddlužení pokračuje, vznikla Asociace pro oddlužení

(Praha, 11. května 2015) -Do boje s podvodníky v oblasti oddlužení se samy pustily i některé oddlužovací společnosti. Vznikla nová organizace Asociace pro oddlužení, která sdružuje subjekty zabývající se oddlužením dle insolvenčního zákona.

Cílem organizace je boj za vyšší transparentnost v oboru, zvyšování finanční gramotnosti Čechů, snaha o lepší vzdělanost v oboru oddlužení, ale i vyvolání diskuse s Pracovní skupinou pro analýzu insolvence a oddluženíjmenovanou Ministerstvem spravedlnosti ČR, která připravuje návrh změn v insolvenčním zákoně.

„Vznikem Asociace pro oddlužení rovněž reagujeme na současnou situaci, která je do jisté míry způsobena i stále sílícím mediálním a legislativním tlakem, kdy jsou všechny oddlužovací společnosti neustále házeny do jednoho pytle a automaticky tak dostávají nálepku neseriózních poskytovatelů služeb,“ uvedl JUDr. David Vozák, předseda představenstva Asociace pro oddlužení.

Lepší odbornost v oboru i zvyšování finanční gramotnosti

V České republice se aktuálně nachází nejméně 2 000 osob či subjektů zabývajících se poskytováním služeb v oblasti oddlužení dle insolvenčního zákona.

„Usilujeme o profesionalizaci oboru oddlužení jako takového i subjektů, které tuto službu poskytují. Cílem je také vzdělávat Čechy ve finanční gramotnosti a zároveň poukazovat na nekalé praktiky v insolvenčních řízeních,“ dodává Vozák.

„Uvědomujeme si, že situace okolo oddlužení je v České republice netransparentní a mnohdy je oddlužení poskytováno nekvalifikovanými osobami, které pak kazí pověst dalším firmám. Asociace je tvořena různými subjekty, které byly dříve konkurencí, ale nyní spojily své síly v boji proti nekvalifikovanosti a podvodníkům v oboru“ míní Vozák.

Asociace bude usilovat o vytvoření nové profesní kvalifikace zabezpečující kvalitní odbornou práci v oblasti oddlužení. „Rádi bychom tedy s příslušnými orgány opět otevřeli otázku ustanovení profesního oboru Specialista na oddlužení a vybudovali kvalifikační minimum pro výkon této profese.“

Nesouhlasíme se záměrem Ministerstva spravedlnosti

Asociace pro oddlužení rovněž nesouhlasí se záměrem Ministerstva spravedlnosti České republiky regulovat činnost subjektů poskytujících služby v oblasti oddlužení tak, aby tyto služby mohli poskytovat za úplatu pouze advokáti a neziskové organizace.

„Usilujeme o společnou diskusi s jednotlivými stranami připravujícími novely v zákoně, aby byla řádně stanovena pravidla pro poskytování služeb v oddlužení ziskovými subjekty a současně zaručena odborná úroveň poskytovaných služeb,“ uvádí Vozák.

Praxe navíc jasně ukazuje, že až na výjimky nejsou služby v oblasti oddlužení cíleně poskytovány advokáty. Důvodem nezájmu o tuto skupinu klientů jsou hlavně ekonomické a sociální aspekty.

Za období let 2008 – 2014 bylo podáno 159 594 návrhů na povolení oddlužení. Nejméně 65 % z celkového počtu návrhů bylo zpracováno poskytovateli služeb v oblasti oddlužení podnikatelského charakteru s výjimkou advokátů, tedy převážně tzv. oddlužovacími společnostmi a jinými podnikatelskými subjekty.

Ukážeme nekalé praktiky v insolvenčních řízeních

Asociace rovněž usiluje o zvyšování transparentnosti samotných insolvenčních řízení. „Chceme veřejně poukazovat na případy nesprávných či protizákonných postupů v insolvenčních řízeních. Dalo by se říct, že oddlužovací společnosti se dnes již staly jakousi protiváhou insolvenčních soudů a insolvenčních správců, neboť dbají na dodržování práv dlužníků v insolvenčních řízeních, která bývají nezřídka porušována či omezována“ prozrazuje Vozák.

U mnohých oddlužovacích společností totiž podáním návrhu na povolení oddlužení k soudu jejich úloha nekončí. Často působí v roli jediných poradců dlužníků i poté, co soud oddlužení dlužníkovi schválil. Dlužníci se na ně obrací i v případech, kdy mají pocit, že věřitelé, insolvenční správce nebo soud koná v rozporu se zákonem.
„Dlužník mnohdy ani neví, jak se proti nečinnosti nebo protizákonné činnosti insolvenčních správců či soudů bránit. V ten moment má přijít pomoc právě z oddlužovací společnosti, která mu návrh připravovala,“ uzavírá Vozák.

 

O co Asociace pro oddlužení usiluje:

  • Posílit informovanost a právní povědomí dlužníků a zajistit motivaci pro včasné řešení jejich dluhové situace.
  • Zvýšit preventivní účinek oddlužení např. formou kurzu finanční gramotnosti.
  • O vytvoření nové profesní kvalifikace „Specialista na oddlužení“ a vybudování kvalifikačního minima pro výkon této profese.
  • Poukázat na problematické situace z každodenní praxe v oblasti oddlužení.
  • Zlepšit právní ochranu dlužníků v insolvenčních řízeních i mimo ně.
  • Soustavně a účelně přispívat ke zvyšování transparentnosti insolvenčních řízení – chce zveřejňovat případy nesprávných či protizákonných postupů v insolvenčních řízeních.
  • Systematicky zvyšovat finanční gramotnost v České republice – vzdělávat, pořádat semináře a kurzy, varovat před nebezpečím neseriózních půjček a mikropůjček.
  • Zvyšovat odborné znalosti specialistů na oddlužení a členů Asociace pořádáním pravidelných vzdělávacích akcí a odborných seminářů.

 

O Asociaci pro oddlužení

Asociace pro oddlužení, z. s. je samosprávnou, dobrovolnou, nepolitickou a neziskovou organizací založenou za účelem sdružování osob participujících v oblasti poskytování odborné poradenské činnosti spočívající v řešení úpadku a finanční tísně fyzických a nepodnikajících právnických osob.

Více informací najdete na www.asociaceprooddluzeni.cz

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Boj s podvodníky v oblasti oddlužení pokračuje, vznikla Asociace pro oddlužení

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*