Belgie: 48 % dětí se v roce 2020 narodilo zahraniční matce nebo matce cizího původu

Belgie: 48 % dětí se v roce 2020 narodilo zahraniční matce nebo matce cizího původu

Pouze polovina všech dětí narozených v Belgii v loňském roce měla podle nových údajů matku místního původu.

Belgický statistický úřad Statbel zveřejnil své údaje o porodnosti v zemi v loňském roce, které odhalily, že téměř 23 procent novorozenců v zemi má belgickou matku cizího původu a čtvrtina se narodila matkám cizího původu, uvedla veřejná síť RTBF.



Průměrný počet dětí na jednu ženu v roce 2020 činil 1,54, toto číslo se však liší v závislosti na státní příslušnosti a původu matky.

Například matky belgického původu měly v průměru 1,38 dítěte, zatímco belgické ženy cizího původu měly 1,58 dítěte a ženy cizí národnosti průměrně 2,05 dítěte. V Belgii mají v podstatě reprodukční schopnost pouze ženy cizího původu.

„Historicky je průměrný počet 1,54 dítěte na jednu ženu relativně nízký,“ komentoval Statbel svá zjištění.

Míra plodnosti souvisela také s věkem žen, přičemž nejvyšší míra plodnosti byla zjištěna u žen jiného než belgického původu ve věku od 25 do 35 let.

Mezi Belgičany či Belgičany či zahraničním původem „jsou nejvíce zastoupeny nejstarší a nejmladší věkové skupiny, právě ty věkové skupiny s nejnižší mírou porodnosti“.

Ženy cizí národnosti v roce 2020 představovaly 16,5 procenta všech žen v reprodukčním věku, ale představovaly 24,9 procenta narozených dětí, dodal statistický úřad.

Zjištění přišla poté, co se letos ukázalo, že Belgičané jsou nyní v hlavním městě Bruselu menšinou.

Stejný trend se projevuje v mnoha západoevropských zemích, kde se předpokládá, že etničtí Francouzi a Norové budou v této zemi v rámci tohoto století menšinou.




Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*