Ortel – srdcem k Vlasti

Do divadla v Jaroměři, navzdory petici koncertu nepřejících lidí, zavítal Ortel. Návštěvník akce rozhodně neprodělal, protože za své peníze viděl skupiny tři. Policejní skupinu, skupinu demonstrantů a Ortel. Jak to dopadlo?

Loutky světovládců

Divadelní hry světovládců, jejich scénáře, režiséři, herci a metody. Řízené střely z mainstreamových médií vzbuzují emoce. Vyvolávání strachu u lidí jako osvědčená metoda vládnutí. Političtí herci a „světlé zítřky“…

Nebuďme oběti propagandy

Propaganda slouží jako nástroj manipulace pro udržení moci. Záplava informací, které si lidé nedokáží ověřit, rozděluje společnost a vyvolává nesnášenlivost. Orientujte se v informační záplavě a poznejte realitu…

„Znalcům“ Koránu: „Islám sem muslimy neposlal!“

Vyznavači Koránu sekají penisy, ruce, hlavy, bičují, kamenují a shazují z věží zloděje, lháře, podvodníky, vrahy, bezvěrce, homosexuály, nevěrné, prostitutky a další, kteří představují západní „demokratické výdobytky“ a sebedestruktivní zkaženost euroatlantické civilizace. Dělají to už léta a nevšiml jsem si, že by to dříve někomu vadilo tak, jako dnes.

Svoboda slova

Kauza „Charlie Hebdo“ vzbudila na českém dvorku vlnu vášnivých diskuzí, urážení a netolerantností, jakoby diskutující nevěděli, že racionální a svobodné debaty lze vést jen bez emocí. Naši občané řadu let žijí ve společnosti, politiky uměle rozdělené na „ty TOP všehoschopné“ a na „ty lenivé neschopné socky“, navíc má většina z nás problémy vyjít s výplatou, o sociálních dávkách nemluvě.

Je Charlie Hebdo příprava na válku?

Charlie Hebdo

V Paříži se dne 7.1. 2015 stala jedna z dalších vražd, jakých se na celém světě odehrává mnoho. Vraždilo se například v amerických školách, ve Španělsku, v belgickém Lutychu, v Norsku, v ruském Volgogradu a na Ukrajině dokonce i formou bestiálního mučení s bilancí tisíců obětí.

Novoroční poselství

Milí spoluobčané, skončil nám rok 2014, který byl pro další směřování naší civilizace velmi důležitým. Kdo chtěl, mohl si zjistit, že se události vždy neodehrávaly tak, jak nám je mainstreamová média předkládala. Měli jsme příležitost si na historických faktech ověřit, že boj za svobodu a demokracii bývá záminkou pro boj o zdroje umístěné na cizích územích, jehož prostředky jsou vyhrožování, vyvolávání nepokojů, výroba řízeného terorismu a sankce, které pak vyúsťují v ozbrojené konflikty. Tento boj je těmi, kteří mají díky svým zbraním největší sílu, zcela neskrývaně nazýván bojem za národní zájmy „velmoci“ …

Několik odstavců

My, občané České republiky, obyvatelé malého národa v srdci Evropy, si jasně uvědomujeme, že se naše současné euroatlantické vedení stále zaklíná slovy svoboda a demokracie, která se však zdaleka neslučují s tím, co skutečná svoboda a demokracie představuje, totiž šťastný a spokojený život. Tato proklamovaná slova jsou ve skutečnosti jen pouhou, lidem mediálně vnucenou iluzí, sloužící mocenským zájmům a legálnímu tunelování bohatství států úzkou menšinou na úkor většiny.

Mystické zážitky se znaky kardinála Duky

Včera jsem měl velice živý a intenzivní sen. Bytost našeho bývalého prezidenta Václava Havla (ve snu to bylo takové mrňavé nic, velikosti znetvořené lidské hlavy, bez těla, s malými končetinami) se ke mně pokoušela přijít (spíše se vznášela v prostoru) a žadonila o odpuštění, úlisně se vtírala a byla velmi dotěrná až nepříjemná. Když tato bytost na mě, i po projeveném nezájmu, opětovně „najížděla“, nastavil jsem proti ní dlaně s důrazným pocitem odmítnutí. Bytost zoufale zakvílela a kamsi zmizela…

Koloniální řeč „velmoci“

Bývalý představitel „velmoci“ a „vynálezce“ propagandy Wilson:„Nejlepší způsob jak přesvědčit lidi, je chytit je za jejich emoce, za jejich pudové, nevědomé potřeby.“ Tento bývalý představitel „velmoci“ vymyslel jednoduchý, ale účinný koncept propagandy:„Nezabývejme se důkazy, vyděsme ty lidi k smrti.“ Dodávám jen, že záměr je, v lidech vyvolat neklid a pak přijít s řešením. Toto je prastarý a osvědčený trik manipulátorů, který stále zabírá, zejména u méně vzdělané části populace.

Od pádu komunismu k evropské „pussykracii“

V roce 2012 v médiích proběhla řada debat a informací o tom, zda měl nebo neměl skončit Mayský kalendář a možná jsme si ani nevšimli, co všechno se od té doby začalo měnit a profilovat. Změny lze pozorovat i v hodnotách, orientaci a postojích většiny zemí EU, jíž jsme členem. Od podpory tradičních evropských hodnot, jakými jsou mír, láska, křesťanství, sjednocení, úplné rodiny, lidská slušnost a morálka, se s EU obracíme k aktivní či pasivní podpoře homosexualismu, sexuální deviace, perverzností, brutálního násilí, Satanismu, terorismu, neonacismu a válek…

Česká armáda na scestí

Včera jsem v televizi shlédl pořad Míši Jílkové s představiteli armády na téma znovuzavedení branné povinnosti a nestačil se divit tomu, co tam pánové Marhoul, Stropnický a Šedivý předváděli. Místo korektních odpovědí na konkrétní dotazy, tazatele odkazovali do minulého století, zaštiťovali se vlastenectvím, lidskými vlastnostmi a závazky, které vyplývají z našeho členství v alianci NATO.

Protiruské tažení

Pustím televizi a vidím tendenční protiruské zpravodajství, zapnu rádio a nějaký spisovatel varuje před nebezpečím Putina, otevřu noviny a psychoanalytik se tam snaží dobrat příčin, které vedou k „nepochopitelné“ podpoře Putina u nás a v západních zemích. Nejnovějším „hitem“ diskuzí je komentované kvičení, že Putin má rakovinu slinivky břišní s hloupým dovětkem, že se „na každou svini vaří voda“. Každý den jsme zaplavováni protirusky zaměřenými stanovisky politiků, umělců, intelektuálů i „odborníků“, která lidé přebírají. Kde se to ve všech vzalo? Jsou takovými odborníky, vezou se na uměle nastolené agendě nebo ze svých obav a nenávisti chtějí vytěžit nějaký kapitál?

Kde jsou národní hrdost a vlastenectví?

Patrně v souvislosti s kyjevským ultranacionalismem a se svátkem svatého Václava jsem v poslední době zaznamenal intenzivní vzdechy a nářky některých politiků, „umělců“ a církevních prelátů o nedostatku české národní hrdosti, vlastenectví a křesťanství. Co to ale je, národní hrdost, vlastenectví a křesťanství? Má naše, povětšinou konzumně nastavená ustrašená generace, žijící v úvěrovém finančním otroctví, vytvořeny předpoklady k tomu, aby se cítila vlastenecky?  

Poznáme z médií pravdu?

Dnes píši o mediálních informacích, kterými je dnešní, takzvaně vyspělý svět, zaplaven. Omezíme-li složitost světa informací na média, pak zjistíme, že někteří lidé mediální informace zaznamenávají podle skutečnosti a další lidé je s nějakým záměrem upravují a zkreslují, respektive si vymyslí nějaký příběh, a mediální informace tak záměrně vytvářejí (říkáme jim dezinformace). Jiní lidé informace přebírají, zadrží je nebo distribuují dále a ostatní s nimi pracují.

Americké Letadlo

Je to jen pár měsíců, co se výuka ruštiny všeobecně považovala za výbornou investici v souvislosti s nasycenými „západními“ a hladovými „východními“ trhy. Z tohoto důvodu byla ze strany zemí USA a EU s Ruskem prohlubována vzájemná spolupráce, došlo k odzbrojení a podpisu smluv o obchodní a vojenské spolupráci. Není podivné, že někteří lidé najednou otočí o 180 stupňů a kvůli ničím nepodloženým „imperiálním choutkám“ v Rusku spatřují svého nepřítele, který je ohrožuje, a hlasitě volají po zbrojení?

Čím škodí Rusko?

Žijeme v systému, kde je moc koncentrována u politiků a bohatství u těch, kteří politiky ovládají. V některých případech již ti bohatí do politiky přímo vstupují, aby jim odpadl komplikující mezičlánek. Poznávacím znakem většiny politiků je jejich duchovní nevyzrálost, protože uvažují tak, že jsou na světě jenom chvilku a z tohoto důvodu musejí využít a užít všech příležitostí, dokud to jde. Od nich tyto hodnoty následně přebírá společnost. Toto je typické materiální zaměření lidí, které následně způsobuje všechny jeho neštěstí a problémy.

A takhle my si žijem…

smutny clovek

Ráno vstáváme nevyspalí, s myšlenkou nechci, podrbeme se a napůl malátní odbudeme hygienu s naprogramovaným – nestíhám. Při cestě do práce i na dovolenou myslíme na to, aby nebyla nehoda, abychom přijeli včas. Stále myslíme na to, abychom byli výkonní, neudělali chybu, neskočili lumpovi na háček. Často řešíme co koupit a nenaletět, co jíst, jak být hezčí, zdravější, jak si užít. Trápí nás myšlenky, že pokud nebudeme dostatečně akční, promrháme život, že když nepoznáme všechna možná lákadla tohoto světa, neužijeme si. Lákají nás nevšednosti, obscénnosti, perverzity, výjimečnosti, sláva, obdiv, vlastní jedinečnost a soupeření. Chceme být „lepší“ a IN.

Americké sankce

Máme zkušenosti s americkými hamburgery, kolou, hypotékami, sny, fotbaly, dolary, bramborami ale co víme o „amerických sankcích“? Mají USA a kdokoliv jiný morální i přirozené právo někoho trestat na základě domněnek, psychopatické chorobné prekoncepce a vykonstruovaných neověřených tvrzení a důkazů? Smysl, účel a metodu „amerických sankcí“ se pokouším vystihnout v krátkém ilustrativním textu.

Kdo lže, ten krade (a bojí se)

Kdo lže, ten krade a do pekla se hrabe, říkává moje babička a v životě jsem se mnohokrát přesvědčil o pravdivosti této lidové moudrosti. A já k ní dodávám … „a bojí se“. Náš umělý, rozumově vyrobený, druhotný lidský strach, který nevyplývá z bezprostředně hrozícího nebezpečí, se všemi jeho variacemi, jako jsou například obavy, úzkost či pocit provinění, je totiž základním východiskem pro lhaní, krádeže, podvádění a další nečestné jednání. Obavy o získaný majetek, o život, z vlastního selhání, ze ztráty zaměstnání, z chudoby, že na mě někdo něco ví, že přijdu o příležitost, kšeft, přízeň apod., nás provázejí po celý život.

Soudy bez důkazů zaplatíme válkou

Od vystupňování majdanského zla zákeřnou střelbou z budovy ovládané majdanisty uplynul skoro půlrok a oficiální výsledky vyšetřování doposud nic neobjasnily. Naopak byla z nezávislých zdrojů zveřejněna řada informací o ničení důkazů z naplánovaného majdanského masakru, jehož zjevným záměrem byla eskalace konfliktu a mezinárodní odsouzení Ruska v situaci, kdy demokraticky zvolený prezident Janukovič, proti kterému byl Majdan namířen, při řešení konfliktu jednal uvážlivě, odzbrojil policisty, nepoužil armádu a přistoupil na všechny podmínky majdanistů, včetně své kapitulace…

Internetová rusofóbie čecháčků

Vrátil jsem se z dovolené. Byla fajn. Hotelový komplex byl z 90% zaplněný Rusy, zbytek tvořili Němci, Poláci, Španělé, Ukrajinci a několik rodin Čechů. Oproti hlučným Němcům, Polákům a vysmátým Ukrajincům Rusové působili důstojně, kultivovaně a velice slušně. V noci byl na hotelu klid a pořádek. Na první pohled bylo vidět, že Rusové nouzí netrpí, měli na sobě kvalitní značkové oblečení, drahé hodinky a prakticky každé malé děcko, a to i když bylo dětí v rodině více, mělo v ruce nejnovější iPhone a/nebo iPad.

Ideologická destrukce pokračuje

Je tu léto se vším všudy a hlavní česká média se svojí ideologickou destrukcí českého národa neustávají. Bez ohledu na prázdninový čas nás několikrát denně masírují nadiktovanou propagandou o strašlivých hrůzách komunismu, o spravedlivém boji USA za světovou demokracii a o řádění imperialistického diktátora Putina na Ukrajině. K pohodovému prázdninovému čtení, které k létu patří, jsme zároveň vydatně penetrováni i negativními informacemi.