Akční plán Evropské komise pro migraci: 34 milionů migrantů

Akční plán Evropské komise pro migraci: 34 milionů migrantů

Evropská komise představila 24. listopadu 2020 svůj migrační Akční plán pro sociální integraci a začlenění migrantů. Komise se domnívá, že je třeba odstranit překážky pro účast a začlenění přistěhovalců do evropských společností. Na tiskové konferenci, na níž byl dokument prezentován, bylo ze slov odpovědných komisařů EU zřejmé, že Komise bude nadále podporovat přijímání migrantů, neboť se domnívají, že to bude v budoucnu z ekonomických důvodů nutné.

Akční plán by sice dal přistěhovalcům více práv a nároků, ale zdá se, že nebere v úvahu bezpečnostní rizika spojená s masovou migrací.Podle hlavních bodů akčního plánu by Brusel poskytl migrantům bydlení a dal jim větší slovo ve veřejných záležitostech na všech úrovních státní správy. Díky tomu by se více migrantů a občanů EU s přistěhovaleckým původem zapojilo do konzultací a rozhodovacích procesů na místní, regionální, vnitrostátní a evropské úrovni.

Unie by podle plánu poskytovala větší podporu přistěhovalcům než svým vlastním občanům tím, že by podporovala podniky založené a provozované prvně jmenovanými. Plán by navíc podporou zaměstnávání migrantů postavil nezaměstnané občany EU do ještě obtížnější situace.

Jako by to nestačilo, Brusel nás chce také donutit přijmout postoj eurokratů k této otázce a v akčním plánu jasně uvést, že se snaží změnit způsob, jakým Evropané přemýšlejí o migraci a migrantech: „Inkluze je také o řešení podvědomé zaujatosti a dosažení změny mentality a způsobu, jakým se lidé navzájem vnímají a jak přistupují k neznámu.“ Dobré vědět.

Pokud si myslíte, že vám to všechno zní povědomě, nejste sami. Akční plán vypadá podobně jako plán George Sorose, aby Evropa v dohledné budoucnosti přijímala „nejméně milion žadatelů o azyl ročně“. Finanční spekulant už léta prosazuje své představy o „otevřené společnosti“, která má změnit Evropu a evropskou společnost. Ti migranti, které by Evropa měla přijímat, by podle Sorosova plánu měli být distribuováni trvale a povinně. Dal také jasně najevo, že jeho plán má za cíl chránit přistěhovalce a že překážkou jsou státní hranice.

Akční plán Komise však jde ještě dál a snaží se přivést zhruba 34 milionů migrantů, aby se stali občany EU (téměř 8 procent současné populace EU). To znamená, že 34 milionům migrantů by bylo uděleno občanství a volební právo.

Kdo říká, že to Evropa chce nebo potřebuje? Kdy pro to občané Evropy hlasovali? Jak řekl v parlamentu premiér Viktor Orbán, Maďarsko se proti tomuto plánu postaví se vší silou a nebude dělat kompromisy.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Svoboda a demokracie zrušeny

Svoboda a demokracie zrušeny

Svět se změnil. Pamatujeme dobu, kdy byly Spojené státy považovány za nejstabilnější demokracii, kde si…

2 Komentáře “Akční plán Evropské komise pro migraci: 34 milionů migrantů

 • Kromě bezpečnostních rizik je tu ještě jedno, které se prokázalo. Virus v multikulturních městech mutuje a je tedy nebezpečnější. Je to logické – migranti přinesou nemoci, vůči kterým nemáme imunitu, protože imunitní systémy se liší dle oblastí, kde se vyvíjí. Londýn je toho důkazem. Nepůjde jen o COVID 19, ale o mnoho dalších chorob, které zmutují díky tomu, že přejdou z lidí, kteří vůči nim mají imunitu na lidi, kteří se s ním nikdy nepotkali.
  Je na toto lékařská věda připravena? Pokud ne, jde o cílenou likvidaci evropské populace.

 • · Edit

  Bohatší národy mají „podle možnosti “ přijímat cizince, který hledá:
  – bezpečí
  – prostředky potřebné k životu
  jež nemůže najít v zemi, odkud pochází.

  Veřejné orgány se mají starat o to, aby bylo respektováno přirozené právo, které staví hosta pod ochranu těch, kteří ho přijmou. Politické orgány s ohledem na obecné blaho, za něž jsou odpovědny, mohou podřídit přistěhovalecké právo různým právním podmínkám, zvláště co se týká povinností vystěhovalců vůči zemi, která je přijímá.

  Přistěhovalec má:
  – s vděčností respektovat hmotné a duchovní dědictví země, která jej hostí
  – poslouchat její zákony
  – přispívat na její náklady.

  /Katechizmus Katolické Církve čl. 2241/

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*