Advokátní šmejdi opět zasahují: Odborný posudek

Advokátní šmejdi opět zasahují: Odborný posudek

Opět se mi podařilo zaznamenat kuriózní situaci, kdy advokát chtěl svému klientovi naúčtovat za odborný posudek přes 2000 korun, který ovšem neobsahoval ani razítko nebo podpis odborného znalce.

Advokátní šmejd: „…Přílohou tohoto dopisu Vám zasílám fakturu za doposud poskytnuté právní služby, tato obsahuje 5 hodin právních služeb – 2 hodiny účast na přestupkovém řízení, 2 hodiny sepis vyjádření, 1 hodina dopis pojišťovny v dohodnuté sazbě 1500 Kč na hodinu. Jako hotový výdaj účtuji odborné vyjádření, jež jsme nechávali zpracovat v částce 2.100 Kč a vyúčtování pana znalce, abych doložila výši hotových údajů.“

Bývalý klient k formě: „…Forma znaleckého posudku musí obsahovat: písemný znalecký posudek musí být sešit, jednotlivé stránky očíslovány, sešívací šňůra připevněná k poslední straně posudku a přetištěna znaleckou pečetí. Pokud se jedná o Vámi zaslaný posudek, tak tohle by napsal klidně student střední školy za flašku slivovice. Ocenění posudku bude relevantní až bude splňovat výše uvedené náležitosti…“

Bývalý klient k obsahu: Nevěřím ani obsahu, který se mi snaží namluvit, že když se měl předjížděný automobil dlouhodobě pohybovat vedle předjíždějícího motocyklu, tak to nekoreluje s tím, že by se najednou ten automobil objevil na křižovatce, kde by se najednou zázrakem zjevil, stál tam a začal před tím už dávno odbočovat, aniž by byl předjížděn, aby do něj jaksi předjíždějící motocykl zázrakem narazil. Ani přesto, že je zcela zřetelné, že motocykl utrpěl při předjíždění náraz do boku předkem automobilu. Zřejmě se nejedná o posudek, ale o inspiraci z nějaké videohry, kde se používají cheaty.

Advokátní šmejd k odbornému vyjádření: „Není to znalecký posudek, proto nemusí splňovat jeho formu. Jedná se pouze o odborné vyjádření, pokud chcete znalecký posudek, nechte si ho zpracovat…“

Bývalý klient: „…Dovolím si tvrdit, že tohle nemá ani pitomé úřední razítko znalce nebo podpis, takže je to sračka a nikoliv odborné vyjádření.“

Advokátní šmejd: „Co se týče odborného vyjádření, poprosím pana znalce o zaslání s razítkem a podpisem, obratem zašlu. Pokud jste z nějakého mně nevysvětlitelného důvodu nabyl domu, že se mnou můžete komunikovat prostřednictvím vulgarismů v podobě „sračka“ apod., pak Vám tímto oznamuji, že tyto výrazy nehodlám číst ani na ně jakkoliv reagovat.“

Podvedený klient: Za prvé jste mi před několika dny dala výpověď, protože jsem nechtěl poslouchat Vaše rozkazy. Jelikož jsem dostal výpověď, tak si budu mluvit, jak chci, protože to není adresováno Vaší osobě a za druhé se nenechám navádět na to, abych tvrdil, že bych strhl řízení, když jsem byl nabourán při předjíždění.

Advokátní šmejd: Důvody, proč jsem Vám dala výpověď jsem jednoznačně uvedla v přípise, který jste obdržel. Žádné rozkazy jsem Vám nedávala, naopak jsem od Vás chtěla pokyn, jak chcete postupovat v řízení, na to jste nijak nereagoval. Nikdo po Vás, nechtěl, abyste cokoliv tvrdil…“ „…Přeji Vám hodně štěstí jak v rámci přestupkového řízení tak v dalším životě.“

Podvedený klient: „Rovněž děkuji za spolupráci na přestupkovém a Vaše právní rady, neboť jsem si na právnické fakultě 100 % ověřil, že přednostní přestupek neexistuje. Přeji hodně štěstí.“

Shrnutí právního smějda na závěr:

Klientovy výpovědi nebyly vůbec zařazeny do spisu, proto se rozhodl, že na přestupkové řízení zašle výpovědi z nemocnice včetně sepsané podjatosti. Advokát začal klientovi do telefonu nadávat, že jednal za jeho zády, a proto mu napsal výpověď, kde se uvádí: „Důvodem k výpovědi plné moci je neposkytování součinnosti ze strany klienta potřebné k tomu, abych mohl(a) řádně plnit funkci právního zástupce.“

Zde je ovšem nutné zdůraznit, že klient pečlivě odevzdával všechny dokumenty, a to dokonce i za právního zástupce, když odevzdal své výpovědi z nemocnice pro policii posléze na přestupkovou komisi, aby došlo k jejich zařazení do spisového materiálu, což advokát neučinil.

Klient ale učinil vlastní rozhodnutí a výpověď, kterou odevzdal na přestupkovou komisi provedl, protože se nenechal nabádat k tomu, aby vypovídal o tom, že strhnul řízení. Možná by se sice vyhnul přestupku, ale automaticky by se stal viníkem nehody.

Co k tomu všemu dodat: „Hlídejte si rady svého advokáta. Protože není nad radu nad zlato.“ K tomu je možné jednoznačně uvést, že šmejdy není zapotřebí hledat jenom v prodavačích předražených vysavačů a podvodných pojistek, ale i v jiných službách.

Bonus: Předkládám kauzu, která se výše uvedené problematiky, kde je společným prvkem nehoda a špatné protokolové náležitosti

Nehodový šmejdi: Babička od pana samosoudce se dozvěděla, že spis sice obsahuje podání pana zmocněnce, ale to postrádá základní náležitosti a rozhodně to nelze považovat za řádné uplatnění nároku poškozeného v adhezním řízení.

Hned po nehodě přijeli na místo hodní pánové a úplně zadarmo ji sehnali odtah nabouraného auta, dokonce i opravnu, kde ji auto opraví, zadarmo zařídí, že všechny škody a újmy zaplatí pojišťovna. Stačilo, aby jen podepsala pár papírů a ten hodný pán „zadarmozástupce“ ji všechno zařídí.

Potom pan „zadarmozástupce“ říkal, že to pojišťovna nezaplatí a ty rozdíly bude muset zaplatit babička včetně půjčení auta. Pokud za to její zranění z pojišťovny peníze přijdou, pak ať prý zapomene, že mu z toho patří 20 procent. Tomu už ale babička vůbec nemohla věřit, protože ten pán říkal, že přeci všechno zaplatí pojišťovna.

Zdroj: https://www.epravo.cz/top/efocus/nehodovi-smejdi-101047.html 
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*