10 velmi znepokojivých událostí, které se staly v uplynulých několika týdnech

10 velmi znepokojivých událostí, které se staly v uplynulých několika týdnech

Všimli jste si, že začalo eskalovat mnoho podivných událostí? V posledních několika týdnech se mnoho věcí začalo podivně měnit. Čínské akcie se zhroutily, řecká dluhová krize se vymyká kontrole, americká burza New York Stock Exchange ve středu zkolabovala na dobu asi čtyř hodin kvůli „technické závadě“, a i globální politici se chovají velmi podivně. Po několika letech relativního klidu, je možné, že druhá polovina roku 2015 bude znamenat chaos a zmatek v celosvětovém měřítku? Osobně jsem nebyl žádným obdobím tak znepokojený, jako je posledních šest měsíců roku 2015. A pokud se nemýlím, to, co jsme doposud viděli, je jen špičkou ledovce. Níže uvádím 10 velmi podivných věcí, které se staly během pouhých několika posledních týdnů.

1. Ve středu, americká burza New York Exchange, Americké aerolinie a Wall Street Journal všechny zkolabovaly kvůli neočekávané „technické závadě“. Úřady ujišťovaly občany, že za tento výpadek nebyli zodpovědní hackeři.

New York Exchange

2. V Číně se odehrál celoplošný pád na burze. Shanghai Composite Index se propadl o více než 30 procent za méně než měsíc, a čínská verze NASDAQ klesla o více než 40 procent. Množství „papírového bohatství“, které Čína ztratila je 15 krát větší než HDP Řecka.

Shanghai Composite Index

3. Jen o den později, neznámí hackeři pronikli do německého protiletadlového raketového systému na turecko-syrských hranicích a přiměly systém, aby prováděl nevysvětlitelné úkony.

Věří se, že se počítačovým hackerům podařilo využít baterii Patriot, dvěma různými způsoby. První zneužití proběhlo přes Sensor-Shooter-interoperabilitu, která řídí interakce mezi skutečným raketometem a systémovým kontrolním systémem, zatímco druhý zásah byl na naváděcí čip. Tyto nedostatky by umožnily hackerům ukrást data, nebo ještě hůře, převzít kontrolu nad celým systémem.

baterii Patriot

4. Začátkem tohoto týdne se Barack Obama přeřekl ve zprávách: „My urychlíme výcvik jednotek Islámského státu.“

5. Jen před pár dny, americká mincovna oznámila, že byly vyprodány stříbrné mince American Eagle a přesně ten stejný den cena stříbra spadla na nové minimum za rok 2015. Dává to nějaký smysl?

American Eagle

6. 30. června, byl z velké části Spojených států pozorován neobvykle krvavý měsíc. To se také stalo ve stejný den, kdy Nejvyšší soud rozhodl o homosexuálním manželství. Následující úryvek je z nedávného článku od Caidena Cowgera:

 • 30. června 2015 se na obloze objevil překvapivě krvavý měsíc, který byl vidět pouze ve Spojených státech.
 • Podle vysvětlení Národního meteorologického ústavu v Kanadě došlo k mnoha požárům. Vzhledem k extrémně silnému větru, se kouř z těchto požárů přemístil do Spojených států.
 • Stanice WRCBtv přišla s vysvětlením, že „kouř by měl zůstat ve vyšší atmosféře, a nemá vliv na kvalitu ovzduší, ale kouř dává měsíci a slunci růžovou zář.“

Zde ofociální vysvětlení, co způsobilo tento efekt:

„Jakmile světlo z Měsíce nebo Slunce vstoupí do atmosféry, rozptýlí se na částice jako je voda, aerosoly, a v tomto případě kouř. Zelená, modrá a fialová se rozptýlí do všech směrů, ale barvy s delší vlnovou délkou, jako je červená, oranžová a žlutá pokračují přes atmosféru a zůstávají viditelné pro lidské oko.“

cerveny mesic v usa

7. I přestože NASA nedávno uvedla, že nevědí o „žádném asteroidu nebo kometě, která by byla v současné době v kolizním kurzu se Zemí,“ a že „žádný velký objekt pravděpodobně neudeří na Zem v příštích několika stoletích,“ NASA se spojila s National Nuclear Security Administration, aby se společně pokusili přijít na způsob, jak použít jaderné zbraně k ničení asteroidů, které mohou ohrozit naší planetu. Pokud v současné době neexistuje žádná hrozba, proč kvůli tomu trávit tolik času a energie?

asteroid

8. Před pár týdny jsme se dozvěděli, že Barack Obama vydal 19 „tajných direktiv“. Co Obama plánuje a proč nedovolí veřejnosti, aby o tom věděla?

9. Tento týden, papež František vyzval k vytvoření „ nového a ekologického světového pořádku, kde bude zboží Země sdíleno mezi všemi, ne pro vykořisťování bohatými.“ Jak by tedy takový „světový řád“ měl vypadat?

Papež František volá po vytvoření Nového světového řádu před pádem dolaru

10. Řecký lid v drtivé většině odhlasoval zamítnutí úsporných opatření, tak úředníci EU reagovali tím, že řecká vláda dostala týdenní lhůtu, aby dosáhla dohody, která bude obsahovat ještě více úsporných opatření pro řecký lid. Pokud by návrh řecká vláda nepředložila, úředníci EU hrozí zemi bankrotem, kolapsem jejich bankovního systému a opuštěním eurozóny.

recke referendum

Události slibují, že se budou vyvíjet stále podivněji. 15. července začíná v USA masivní vojenské cvičení zvané „Jade Helm“. Tohoto kontroverzního cvičení se bude účastnit více než 1000 členů americké armády, a bude se konat v Texasu, Coloradu, Novém Mexiku, Arizoně, Nevadě, Utahu, Kalifornii, Mississippi a Floridě.

Jade Helm

To je jen část věcí, o kterých víme.

Co myslíte, že bychom ještě měli očekávat do konce tohoto roku?

 

InfoWars/ svobodnenoviny.eu

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • No, a tady máte odsouzení falešného náboženství BABYLONU, Vatikánu a Ber-Gog-lia jako 8. krále po znovuzaložení Vatikánu Mussolinim v r. 1929 a zároveň šelmy, která jde do záhuby. A zároveň vidíte odkud vítr fouká s tím ideálním systémem pro vládnutí v USA a EU, totiž velké korporace + otroci = fašismus. Popřel už v Bibli asi všechno a postupuje asi přesně properverzně jako Ber, král Sodomy v alianci s Gogem, nepřítelem Ježíše Krista z Ezechiela 38. .. :-). Jeho jméno jenom potvrzuje kdo je, chová se tak 🙂

  Rev 17:1: Tehdy přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm číší, a promluvil ke mně: „Pojď, ukážu ti odsouzení veliké nevěstky, která sedí na mnohých vodách,
  Rev 17:2: se kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva.“
  Rev 17:3: A odnesl mě v Duchu na poušť. Tehdy jsem uviděl ženu sedící na rudé šelmě, jež byla plná jmen rouhání a měla sedm hlav a deset rohů.
  Rev 17:4: Ta žena byla oblečena purpurem a šarlatem a pokryta zlatem, drahokamy a perlami. V ruce měla zlatý kalich plný ohavností a nečistoty svého smilstva
  Rev 17:5: a na čele měla napsané tajemné jméno: VELIKÝ BABYLON, MATKA NEVĚSTEK A OHAVNOSTÍ ZEMĚ.
  Rev 17:6: Takto jsem viděl tu ženu opilou krví svatých a krví Ježíšových mučedníků. Když jsem ji spatřil, strnul jsem v naprostém úžasu.
  Rev 17:7: „Proč se tak divíš?“ řekl mi anděl. „Já ti povím tajemství té ženy i šelmy, která ji nese, jež má sedm hlav a deset rohů.
  Rev 17:8: Šelma, kterou jsi viděl, byla a není a má vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od stvoření světa zapsáno v knize života, užasnou, až uvidí tu šelmu, která byla a není, ale znovu se objeví.
  Rev 17:9: Zde je zapotřebí moudré mysli: Těch sedm hlav je sedm hor, na kterých ta žena sedí. Je také sedm králů.
  Rev 17:10: Pět jich padlo, jeden je a další ještě nepřišel; a až přijde, musí zůstat na krátký čas.
  Rev 17:11: Šelma, která byla a není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby.
  Rev 17:12: Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří se ještě neujali kralování, ale mají přijmout moc jako králové v jednu hodinu spolu se šelmou.
  Rev 17:13: Ti mají jedno mínění a svou sílu a moc dají šelmě.
  Rev 17:14: Ti budou bojovat s Beránkem, a Beránek nad nimi zvítězí – neboť je Pán pánů a Král králů – a s ním i jeho povolaní, vyvolení a věrní.“
  Rev 17:15: Potom mi řekl: „Vody, které jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky.
  Rev 17:16: Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmě, začne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat donaha; budou požírat její tělo a spálí ji ohněm.
  Rev 17:17: Neboť Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění a předají své království šelmě, dokud se nenaplní Boží slova.
  Rev 17:18: Žena, kterou jsi spatřil, je to veliké město, které kraluje nad králi země.“

 • Hab 1:4: Zákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit. Spravedlivý obklíčen je ničemy, a tak se právo převrací.
  Hab 1:5: „Jen se rozhlédněte po národech, užasněte a divte se! Já konám dílo ve vašich dnech, o kterém neuvěříte, i kdyby vám to někdo vyprávěl.
  Hab 1:6: Hle – probouzím Babyloňany, národ krutý a prchlivý, který se rozejde širou zemí, aby obsadil území, jež jim nepatří.
  Hab 1:7: Jsou strašliví a úděsní, právo a čest sami si určují.
  sa 52:4: Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie.
  Isa 52:5: Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; mé jméno je stále uráženo, celé dny.
  Isa 52:6: Nuže, můj lid pozná jméno mé! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „Hle, jsem zde.“
  Isa 52:7: Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv, toho, kdo pokoj zvěstuje, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo spásu ohlašuje, kdo říká Sionu: „Tvůj Bůh kraluje!“
  Isa 52:8: Slyš! Tví strážní volají, společně křičí radostí, protože vidí na vlastní oči, jak se k Sionu vrací Hospodin.
  Isa 52:9: Dejte se spolu do zpěvu radosti, jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid – on Jeruzalém vykoupil!
  Isa 52:10: Hospodin svou svatou paži obnažil všem národům přímo na očích, aby všechny zemské končiny viděly spásu, již náš Bůh připravil.
  Isa 52:11: Pryč, pryč, vyjděte odtud, nesahejte po ničem nečistém! Vyjděte zprostřed Babylonu; kdo nosíte Hospodinovo nádobí, očistěte se!
  Isa 52:12: Nebudete ale odcházet s chvatem, nebudete se dávat na útěk, protože Hospodin před vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře.
  Isa 52:13: Hle, můj služebník uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen bude velice!
  Isa 52:14: Jako se nad ním mnozí zděsili, (že nelidsky byl napohled zohaven – už ani člověku nebyl podoben),
  Isa 52:15: tak mnohé národy zase ohromí: I králové kvůli němu oněmí, až spatří nevýslovné, až neslýchané pochopí

 • Ke dnešku:
  Luke 10:18: Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk.
  Luke 10:19: Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží.
  Ježíš mluvil hebrejsky a jeho slova zněla: Viděl jsem, satan spadl jako Barak O Bamah. (Stejné jak Izaiáš 14) (blesk z výšin)
  No a chodit po hadech a štírech především znamená nenechat se zmást těmi polopravdami a nesmysly, což je dnes obzvlášť důležité, nemyslíte?

 • To Icon Pointer
  Prozatím vás mají tam, kde vás chtějí mít.
  Vesmír má podle dnešní „vědy“ stáří do 15 miliard let
  Jedna jediná funkční struktura DNA má 10 a 200nul za tím vlastností, bez kterých by nenyla to co je. Nebyla by. Pozemská nebo mimozemská.
  Když předpokládáme evoluční vývoj ve vesmíru, jaký zlomek vteřiny by se musela odehrát jedna změna DNA s předem známým výsledkem? A co s tím, že dokud by nebyla hotová nefungovala by ? Do tohoto spadají i mimozemšťané, někdo je musel stvořit. Jinak je to jako naházet díly na Mercedes do rohu a čekat až se sám poskládá.
  Život je stvořen, a to nepochopitelně složitě. Máme důkazy všude kolem sebe. Ale ti „mimozemšťané“ o kterých mluvíte jsou asi tito:
  Rev 16:13: Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.
  Rev 16:14: Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
  Rev 16:15: „Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba.“
  Rev 16:16: A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.
  Rev 16:17: Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: „Stalo se!“
  Rev 16:18: Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení – tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi.

 • Nemá-li naše civilizace zkolabovat, tak jako mnohé před ní, je zapotřebí:
  1. odtajnění výzkumu mimozemské přítomnosti a vlivu ne-lidských aktivit na Zemi na fungování lidské společnosti (pozitivní vs. negativní entity)
  2. s tím související odtajnění zdrojů volné energie (free energy)
  3. s tím související odtajnění výzkumů vědomí a podstaty člověka jako reinkarnující se nesmrtelné energie (duše).

  Sorry, ale dokud tohle lidé nezačnou chápat a o tyto věci se zajímat, tak nás nečeká nic příjemného…

 • Petr 2 Milan
  Pošli mě svůj email na info@pepr.cz
  Každopádně máme mět rádi i svoje nepřátele a Ježíše Krista nade vše 🙂
  Stane se mnohem víc:
  Proroci čekají okolo 24.9. asteroid u USA
  Zednáři čekají okolo 24.9. klimatický chaos
  Někde tady se dá očekávat, že satanisti přijdou se „zachránci z vesmíru“ UFO z pekla propagují jak to jde, zabírá na ně autorita jediného Jména.
  Proroci čekají okolo 13.9. konec posledního sedmiletí – finanční kolaps Dolaru i Eura – domino začne jak je vidět možná Řeckem
  21.9. je den míru 1Thess 5:3: Až lidé budou říkat: „Mír! Bezpečí!“ náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude úniku.
  1Thess 5:4: Vy, bratři, ale nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. 1Thess 5:5: Všichni jste lidé světla, lidé dne. Nepatříme noci ani tmě!
  23.9. má být falešný papež Ber-Gog-lio ve Washingtonu
  Gen 14:2 : válčili proti Berovi, králi Sodomy … Ezek 38:16 : Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V budoucnosti tě, Gogu, přivedu proti své zemi, aby mě národy poznaly, až se na tobě před jejich očima posvětím.
  23.9. je den SMÍŘENÍ – nejdůležitější den Bible. Od 24.9. bude Bůh žehnat (Prorok Ageus) a budou tady chodit lidi v jeho Moci a Slávě a dělat zázraky :-), budeme oslavovat 🙂 My Izraelci = Boží bojovníci budeme oslavovat 🙂
  taky se dá říct, že 23.9. končí léto milosti, a pak bude dobře a zároveň hodně zle.
  Od 13.3.2013 je na pozici ve vatikánu otřesná ohavnost (všimni si, že jsou pro všechny perverze) Dan 12:11: Od zrušení každodenní oběti a vztyčení otřesné ohavnosti uplyne 1 290 dnů.
  Dan 12:12: Blaze tomu, kdo trpělivě přečká 1 335 dnů.

 • 2 PETR:
  Zaujali mě tvé komentáře, můžeš mi o tom prosím napsat více? Díky moc , Milan 🙂

 • No a mě, už včera došel rum. Tomu říkám průser.
  Teď opravdu nevím co bude dál?

 • Snaha o výklad událostí je stará jako lidstvo. Spíš, než to, co je zde uvedeno, mne děsí, co zde a ani nikde jinde v podstatě není, případné nezveřejněné úmysly mocných jak vlád tak těch v „pozadí“. Každopádně nás čeká v poměrně blízké době řada změn. Obávám se, že „obyčejní“ lidé nemají téměř žádného spojence nebo někoho, kdo by je sjednocoval. Takto se nemáme jak bránit. Věří snad někdo bezvýhradně svým svým vládám? Nebo soudům? Nebo armádám svých zemí (a my – to si řekněme na rovinu- armádu v Česku prakticky nemáme, jen pár „profesionálních“ oddílů, které nás rozhodně neochrání)? Těžko se najde někdo ve stylu amerických filmů, kde jedinec porazí a zlikviduje sám celé armády nepřátel. Konec konců i v diskusích kolem takovýchto článků je vidět, že lidé nechtějí dobrovolně hledat jako CELEK společně východisko. Někdo sice chce, ale je dost těch, co se vezou na vlně svého ega, své „výjimečnosti“ a „originality“. A tak to dopadne nejspíš tak, že většina zmanipulovaná masmédii a konzumním životem dobrovolně půjde případně na vlastní jatka s úsměvem a vírou ve smysl vlastní smrti. Vítězové však nakonec nemusí být žádní. Jen planeta Země, která se zbaví největšího parazita všech dob. Člověka, který se chová stejně jako ostatní parazité, bez ohledu na svého živitele, žere co nejvíc, a nevidí, že zdroj začíná umírat …
  Co se týče asteroidů a podobných těles schopných zničit naši planetu, tak ani jaderné zbraně nepomohou, pokud zdroj nezjistíte včas a nemáte možnost dopravit nálože na místo určení tak, aby se zničila hrozba a zároveň neohrozil život např. ze záření na planetě. Při dnešních mezinárodních vztazích se zhotovení nejen dopravních prostředků k tomu vhodných, ale i materiálu na zničení hrozby, zvrhne v další kolo apriori zbrojení na získání politické moci. Mimochodem, pokud tu jsou mimozemšťané, tak jsou to nejspíš pěkní hajzlové. Pokud teda lze věřit, že mají nějakou moc. A pokud všechno domyslíte.
  A navíc americké programy jsou prakticky vždy s konkrétními cíly pro konečné komerční využití nebo pro získání nějaké výhody. Takže takovýto program bude mít ve skutečnosti jiný primární cíl.

 • John 11:9 : Ježíš odpověděl: „Nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtá, protože vidí světlo tohoto světa.

  Den má 12 hodin jenom 2 krát za rok. Například 23.září 2015 🙂

 • Nebude to konec světa, ale jak pro koho. Bude dobře. Soud začíná.
  Dvakrát v historii Bůh zničil falešný chrám. Bylo to ve stejný den, na tento den připadá datum okolo 23.července. No a před a po 24.září se toho stane mnohem víc 🙂 . Ageus 2:18-19: Všímejte si, jak bude ode dneška dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne devátého měsíce – ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si: Je už v obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám.“

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*