Zrada evropských národů ze strany kolaborantů globálních elit!

Zrada evropských národů ze strany kolaborantů globálních elit!

V současnosti dochází ke zradě národů EU a evropských hodnot. Značná část TOP politiků členských států EU, poslanců EP a členů EK se stala lokaji globálních elit. Tolik deklarovaná demokracie se stala nástrojem pro zavedení Nového světového řádu pod taktovkou USA. Motivace tohoto cíle je moc a peníze.

Zavádění řízeného chaosu do Evropy tj. enormní příliv imigrantů, ukrajinská krize, prosazování obchodní smlouvy TTIP a další akce zřejmě souvisí se zmiňovaným pořádkem a jejich účelem je „ohnout“ Evropu. Příliv imigrantů do EU způsobuje už teď napětí a může způsobit rozpad EU, geopoliticky ji destabilizovat a ohrozit suverenitu České a Slovenské republiky. Nastoluje se otázka, kdo zaručí bezpečnost a celistvost těchto republik?

nwo

V souvislosti s diktátem EK a EP o stanovení povinných kvót všem státům EU je třeba ocenit odmítavý postoj Slovenské republiky stojící na spravedlivém a racionálním základě! Paradoxem je pokrytecká kritika Slovenska politiky L. Fabiusem, P. Sutherlandem, M. Schultzem („evropští socialisté“) a dalšími přisluhovači globálních elit! Jejich předchůdci, resp. někteří kolegové nesou spoluzodpovědnost za vojenské intervence v Afroasijských státech a vzniku uprchlíků. Jeden čelní představitel evropských socialistů dokonce navrhoval, aby bylo Slovensko vyloučeno z této strany.

Účinně zastavit příliv imigrantů (uvádí se 6-8 tisíc denně) do Evropy je možné pouze v oblastech vzniku vojenských konfliktů. To znamená urychleně konat na půdě OSN a přijmout opatření na pacifikování situace. Současně je potřeba vytvořit finanční fond na sanaci ekonomik v dotčených zemích. Výše závazných finančních kvót by se měla odvíjet od HDP zejména států, které se zúčastnily v afroasijských zemích rabování v době kolonizace a neokolonizace! Teď se zastavíme u vojenských intervencí západních mocností, které produkují uprchlíky a způsobují tragédii národů. V případě Iráku byla oklamaná veřejnost, že Saddám Husajn používá chemické zbraně vůči opozici. Západ zahájil vojenskou intervenci proti tomuto státu a zahynulo okolo 200 000 lidí. Malajsijský tribunál v Kuala Lumpur za tento zločin uznal vinné čelní představitele západního světa G.W. Bushe, T. Blaira, Wolfovitze, Rumsfelda a jiné. Další rozsáhlé zločiny západní mocnosti spáchaly v Libyi, Sýrii, Afghánistánu, Jugoslávii, kde zahynuly statisíce lidí. Tragédie mají pokračování a tyto země opouštějí masy uprchlíků.

Lhostejnost, nezájem a neinformovanost lidské pospolitosti způsobují, že nikdo z politiků není vyzván k odpovědnosti za tyto antihumánní činy. Dokonce byla znevážená i Nobelova cena.

Souhlasím s tím, že pokud se jedná o uprchlíky, je třeba jim pomoci. Poplatné média však všechny imigranty nazývají uprchlíky, což není pravda. Další skupinu tvoří ekonomičtí imigranti, kteří si chtějí zlepšit svoji ekonomickou situaci, nebo mají příbuzné v Evropě. Další skupina imigrantů- mužů vzbuzuje otazník, je věkově mladá, početná a značná část tvrdí, že jsou uprchlíci ze Sýrie. Není možno vyloučit, že se jedná o bojovníky Chalífátu, fanatiky schopné plnit příkazy vůdců ISIL. Tito lidé jsou fyzicky zdatní a disponují značnou finanční hotovostí.

Donedávna masmédia ještě tvrdily, že se jedná o multikulturní proces a kdo má jiný názor je rasista, nebo fašista. Řadovým občanům se podsouvají nesmysly a příliv imigrantů pokračuje. Při dnešní úrovni techniky by bylo přece možné už dávno vypátrat organizátory a převaděče na obou kontinentech.

Uprchlíci jsou v podstatě chudáci, většinou na nižším stupni společenského rozvoje, jiného náboženství, vyznání a kultury. To vytváří předpoklady, aby část této populace byla zneužívaná podněcovateli na náboženský fanatismus a intoleranci vůči naší kultuře. Etnikum má vysokou porodnost- až 8 dětí, což v budoucnosti může představovat majoritní společnost.

Nahromaděné problémy v Evropě, řinčení zbraněmi a úsilí o nastolení Nového světového řádu na úkor jiných nevěstí nic dobrého pro naše potomky.

Po letech můžeme bilancovat, do čeho nás zavedli tzv. Havloidi a kavárenští povaleči za vydatné podpory Západu. Po dlouhé době bývalý slovenský disident a později slovenský politik prozradil, že Havel a Walesa byli Západem koupeni.

Na závěr si dovolím uvést dva citáty k dané situaci:

U značné části řadových občanů do dnes přetrvávají iluze a nevšimli si, že se dostali z deště pod okap.

Nikdo nezajde tak daleko, jako ten, který neví, kam kráčí!- Oliwer Cromwel

 

Ing. Richard Novák

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*