Zprávy od Jaromíra z Donbasu: Angelina-anděl Donbasu

Zprávy od Jaromíra z Donbasu: Angelina-anděl Donbasu

Jedním z cílů mé návštěvy Doněcka byla návštěva Angeliny Karpeky, Anděla Donbasu. Již před svou třetí cestou na Donbas jsem o ní hodně četl.

Zde vyjadřuje své přání míru:

https://ok.ru/video/307811914228

Zde hovoří na mítinku v přítomnosti A.Zacharčenka:

https://vk.com/videos381335987?z=video304314163_171491416%2Fpl_381335987_-2

Zde přednáší báseň pro čtvrť Okťabrskij:

https://www.youtube.com/watch?v=al2mJGq7V

Angelina přednáší strhujícím způsobem básně o Donbasu, které skládá babička Tamara, na různých setkáních a mítincích. Zná se dobře i s hlavou DLR Alexandrem Zacharčenkem. Začal jsem si dopisovat s babičkou Angeliny Tamarou.

Po příjezdu do Doněcku jsem si telefonicky domluvil s babičkou Tamarou schůzku. Babička mě nečekaně pozvala k nim domů na oslavu Angeliných 11. narozenin, čehož si velmi vážím. Sešli jsme se na autobusové zastávce v Kyjevském obvodu. Čekala mě babička s Angelinou. Tak jsem se seznámil s Andělem Donbasu. Šli jsme k nim domů, kde jsem se seznámil i s maminkou Angeliny.

Nejdřív jsme si povídali. Angelině jsem předal drobné dárky od Společnosti přátel LLR a DLR. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavého ze života rodiny i z akcí, kterých se Angelina zúčastňuje. Babička s Angelinou se zúčastňovali již prvních shromáždění proti převratu na Ukrajině a proti fašismu v Doněcku v roce 2014. Babička často mluvila na těchto shromážděních, Angelina přednášela básně. Za Angelinou přijel domů televizní štáb, pozvána byla i do televize. Následovala slavnostní hostina. Angelina přinesla dort, sfoukla svíčky a přednesla krásnou báseň o Donbasu. Rozloučili jsme se s tím, že navštívím ještě Angelininu 62. školu.

Domluvil jsem se se školou a za dva dny jsem dostal pozvání k návštěvě 62. školy. Škola je nedaleko bydliště Angeliny. Do školy jsme šli společně s maminkou a babičkou Angeliny. Vedení školy mě přivítalo a zavedlo do Angelininy 5. třídy, kde mě srdečně přivítala třídní učitelka a spolužáci Angeliny. Žáci třídy pro mě připravili v rámci hodiny zeměpisu povídání o Donbasu a Doněcku.  Pořad byl moc krásný! V první části pořadu děti povídaly o Donbasu a Doněcku, o jejich krásách, historii i přírodě. Také o vynikajících lidech, kteří zde žili nebo žijí (např. o sportovci Sergeji Bubkovi). Děti přednášely básně, zpívaly písně. Vše bylo prokládáno promítáním krátkých videí a fotografií. Jak nadšeně děti přednášely a zpívaly! Jak jsou hrdé na rodný Donbas! Krásně zazpívaly nádhernou píseň o Donbasu. A samozřejmě Pusť vsegda budět solnce! Prostor dostala samozřejmě i Angelina, přednesla krásnou, burcující báseň o Donbasu.Ve druhé, smutnější části, se hovořilo o válce, která od roku 2014 tak těžce dolehla na Donbas, na životy lidí a dětí. Hovořilo se o statečných obráncích země, jako byli Motorola a Givi, ale i o ostatních, kteří brání města a obce, domovy lidí a dětí. Když ukazovali na videu fotky dětí, které byly od počátku války v DLR zabity (a byla tam i fotografie Nasti, Dáši a Kirjuši Konopljovových a Viki Kucharčukové), děti ve třídě brečely. Já jsem se také neubránil slzám. Potom za zvuků tklivé hudby děti po jednom chodily k tabuli a připnuly na ni srdíčko se vzkazem, přáním míru. Jedno srdíčko za jeden zmařený dětský život. Tak to byl opravdu silný zážitek. Po skončení tohoto krásného pořadu jsem promluvil k dětem. Poděkoval jsem jim za pozvání a pochválil je za krásný pořad. Pak jsem třídě řekl o ČR, Praze, naší Společnosti a její činnosti, mých cestách na Donbas, ukázal jsem jim dopis Marty Semelové, Haló noviny s mým článkem o Doněcku. Moc se jim to líbilo. Oči jim jen zářily. Byly rády, že mají u nás v ČR podporu. Třídě jsem předal pohlednici. Potom za mnou děti přišly a moc děkovaly. Učitelé také děkovali. Dostal jsem od dětí malý dáreček. To bylo opravdu velmi milé! Ujistil jsem je, že je budeme i nadále podporovat. S dětmi jsem se znal chvíli a hned se mezi námi vytvořily vřelé přátelské vztahy.

Děkuji vedení školy, třídní učitelce, dětem, Angelině a její mamince a babičce za pozvání, za přátelské přijetí a za krásné zážitky! Přejeme všem, aby skončila válka a aby všichni žili v míru!

Po skončení pořadu jsem se dozvěděl, že Angelina měla ráno teplotu, ale moc chtěla na pořad přijít a přednést báseň. Po skončení pořadu šla s maminkou k doktorovi. Tak toho si také velmi vážím, Angelino! Děkuji, Anděle Donbasu!

andel donbasu

andel donbasu2

andel donbasu3

andel donbasu4

andel donbasu5

 

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Doněck, DLR
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*