Zprávy od Jaromíra z Donbasu: 9. květen – den vítězství ve 13. ZŠ v Alčevsku

Zprávy od Jaromíra z Donbasu: 9. květen – den vítězství ve 13. ZŠ v Alčevsku

Devátý květen je v LLR (stejně jako v DLR a Rusku) velký svátek. Tento den je státní svátek, takže ve školách se slavil tento svátek-Den vítězství-už dříve.Ve 13. škole Naděžda v Alčevsku se slavil 6.května. Byl jsem na tuto slavnost pozván. Slavnostně vyšňořené děti, s georgijevskou stužkou na klopě, se seřadily se svými učiteli po třídách ve vstupní hale školy. Přijela i alčevská TV Asket. Bohdanka Něščeret, symbol Novoruska, žákyně 5. třídy, stála nedaleko hlavního pultu a držela českou vlajku.

Na úvod slavnosti zazněla luganská a česká hymna. Následoval pěkný program. Děti zpívaly a tancovaly, recitovaly verše. Moc hezky zazpívala 4. a 5. třída. Krásně zatancovaly děti ze 2. a 3. třídy. Děti projevovaly vděčnost a úctu k veteránům-osvoboditelům, připomněly i současný statečný boj lidu Donbasu proti ukrajinskému fašismu.

Poté promluvila ředitelka školy. Připomněla hrdinný boj sovětského lidu (mezi nimiž bojovali i její dědeček s babičkou). Se smutkem a se slzami v očích řekla, že si všichni po skončení Velké vlastenecké války přáli, aby již nikdy na tuto zem, na Donbas, nepřišla válka. Přáli si, aby děti nikdy nepoznaly válku… Vyjádřila přání, že tyto děti-žáci školy-budou žít již brzy v míru. Slovo jsem dostal i já. Pozdravil jsem všechny „s prazdnikom“ a popřál brzký konec války a život v míru („mirnoje něbo nad golovoj“). Třídní Bohdančiny 5.třídy oznámila, že jsem předal 5.třídě dar od českých přátel-školní tabuli. To mělo obrovský ohlas. Celá 5.třída třikrát křičela: „SPASIBO!“ Bylo to nečekané, spontání a nesmírně dojemné! Ředitelka poděkovala všem dárcům a připomněla, že loni jsme darovali škole dvě školní tabule a další věci a žákům školy školní potřeby a sladkosti. Uvedla, že si nesmírně váží naší pomoci, podpory a přátelství. Předala mně čestné uznání za vřelé přátelství a pomoc dětem školy, které samozřejmě patří všem členům Společnosti a všem přispěvatelům. Poděkoval jsem a ujistil všechny, že v podpoře lidí a dětí Donbasu budeme pokračovat.Po skončení slavnosti šly děti z 5.třídy se svými rodiči, třídní učitelka, ředitelka, televizní štáb a já do 5.třídy, kde čekala rozbalená nová tabule. Děti se smály a jásaly. Tolik si novou tabuli přály! Děti a já jsme se u tabule vyfotili. Děti u tabule si fotili i jejich rodiče.

Odpoledne byl ve velkém sále pořad „Dopisy z fronty“, který pro učitele a rodiče připravili žáci 8. a 9.tříd. Na tento pořad jsem byl také pozván. Žáci to měli velmi pěkně připravené.Tance, písně, verše, promítání se střídalo se čtením dopisů vojáků z fronty domů. Bylo to nesmírně působivé, tesklivé a dojemné! Slzám se neubránil nikdo. A opět byla vzpomenuta i současná válka…

Byl jsem nesmírně rád, že jsem se poprvé zúčastnil školních oslav svátku 9. května. Bylo to opravdu moc krásné. Škoda že se podobně neslaví osvobození naší vlasti i na našich školách!

alcevsko4

alcevsko41

alcevsko43

alcevsko44

 

Jaromír Vašek, předseda Společnosti přátel LLR a DLR, Alčevsk,LLR
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*