Zprávy které dostáváme prostřednictvím médií ze Saské Kamenice /Chemnitz/ jsou ve valné většině lží.

Zprávy které dostáváme prostřednictvím médií ze Saské Kamenice /Chemnitz/ jsou ve valné většině lží.

Je zbytečné Němce takto ponižovat.

Události v Chemnitz pomalu utichají, ale plamínek vzdoru stále hoří a jen tak lehce neuhasne. Myslím, že je to jen dobře. Přijde mi však velmi hloupé, dělat z Němců debily, či radikály. To již učinila Merkelová svou dementní politikou.

Než jsem se dal cestou sepsání tohoto článku, čekal jsem. Záměrně jsem čekal, až opadnou emoce, ale zároveň jsem sbíral informace a to nejen z Českých médií. Využil jsem i známostí v Německu a vyslechl svědectví přímých účastníků nepokojů. Zásadním způsobem mě posléze znepokojila dezinformační kampaň České mediální scény, která jako přes kopírák omílala události stejným způsobem jako to činil Německý mainstream. Informace podávané obyvatelstvu byly zavádějící, nejednoznačné a mnohdy doslova lživé. Samozřejmě, že se mi do kontextu této problematiky vkrádá otázka-PROČ? DOBRÝ BYZNYS?Není tak doslova pravdou, že rebelujícím Němcům jde jen a jen o migranty!!! Tak to totiž vůbec není a je mi lhostejné, že naše Česká média píší opak. Řeknu Vám, oč obyčejným pracujícím Němcům skutečně jde. Možná Vás to překvapí, ale není v tom nacionalismus, nenávist, či xenofobie a rasismus. Tím nás straší jen mediální scéna.Němci se zlobí, že neplatí stejná pravidla života a práva pro ně jako pro migranty. Vadí jim, že trestná činnost migrantů je bagatelizována, policií zatajována a soudy netrestána. Dále jim vadí to, že migranti nemusí pracovat, ale státní správa jim vyplácí královské sociální dávky které jsou mnohem vyšší, než dávky které kdy pracující Němec viděl, přičemž prostředky vyplácené migrantům jsou prostředky odebírané státem pracujícím Němcům na daních. Zlobí je to, že migranti hanobí a ničí křesťanské kulturní památky. Vadí jim to, že v jejich kultuře se valná většina sporných záležitostí řeší silou, tedy nožem, mačetou, pistolí. Za doslova iritující Němci považují fakt, že spáchá li nějaký zločin Němec, tak je tvrdě potrestán a média jsou toho plná, přičemž dojde li ke stejné události ze strany migrantů, tak se neděje nic a média mlčí jako hrob. Píše se jen o těch opravdu křiklavých věcech které se dají jen těžce utajit. Jenže život běžného Němce stejně tak jako Čecha se skládá z událostí daleko menšího rozsahu které se však kupí na sebe a tím vyvolávají společenskou frustraci. Ta frustrace je o to větší, když to orgány státní správy nezajímá. Nelze se potom divit, že v Němcích narůstají pocity ponížení a diskriminace.

Zdaleka není pravda, že události v Chemnitz mají na svědomí ultrapravicová a ultralevicová uskupení. Z logiky věci je i jasné, že kdyby tomu tak ve skutečnosti bylo, tak by se ultralevičáci a ultrapravičáci servali hlavně sami mezi sebou a to se vůbec nestalo. V Chemnitz došlo k přetečení poháru trpělivosti prosté dělnické třídy a vlastenců, kteří jsou hrdí na svou vlast a národ, které chtějí zachovat v neposkvrněné podobě budoucím generacím. Jsem toho názoru, že takovýto požadavek je zcela legitimní a ve jménu takovýchto hodnot jen více takových vzdorů, jen více odporu. Ve své podstatě šlo tedy o vzdor proti státním institucím, proti jejich nečinnosti, proti jejich lžím a podvodům na obyčejných Němcích. A my Češi nebuďme naivní. Naše vlády a parlament s námi činí to samé. Ti lidé v Chemnitz nám ukazují směr kudy jít. Jinudy to nepůjde, protože mocenské struktury to nezajímá. Je to jejich byznys o který nechtějí přijít. Musíme pomoci sami sobě a jak vidno-JDE TO. Chce to jediné-větší masovost a vydržet.

Text tohoto povídání jsem značně zjednodušil a to pro snadnější chápání souvislostí. Nechci tím říci, že by byl někdo hloupý, ale pro některé lidi je to s chápáním souvislostí poněkud složitější. Snažil jsem se proto také vyhnout cizím, či zcela odborným výrazům, protože tyto by mohly v celkovém kontextu vyvolat zmatek a nejednoznačnost. Proto je to krátké, strohé a bez kudrdlinek.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*