Zničí Merkelová kontinent s 500 milióny obyvatel? Zatím je na dobré cestě

Zničí Merkelová kontinent s 500 milióny obyvatel? Zatím je na dobré cestě

Německá kancléřka jejím autoritativním, monarchisticko-imperiálním, samovolným rozhodováním je na nejlepší cestě dovést celý evropský kontinent s jeho 500 milióny občanů do záhuby. Merkelová a její služebníci v evropské komisi a parlamentu dokázali za několik měsíců rozložit EU do takové podoby, o níž se zakladatelům unie ani nesnilo a destrukce nejen že pokračuje, ale doslovně nabírá na obrátkách.

V tomto pozadí vyvstává konkrétní otázka: „Má Evropská unie v dnešní podobě ještě vůbec budoucnost a je přínosem pro její členské státy a jejich obyvatel, nebo je opak pravdou?

I když se při pokusu zodpovědět tuto otázku nebudeme koncentrovat výhradně jen na nejaktuálnější a nejpalčivější problematiku migrační krize, vynechat se prostě nedá a patří ji první místo, protože otřásá základy našeho kontinentu.

Angela Merkelová Foto: AP
Angela Merkelová Foto: AP

Je všeobecně známo a veřejně uznáváno, že Merkelová jejím pozváním muslimských emigrantů otevřela brány unie dokořán a nadále se vzdorně a ješitně zdráhá její chybu korigovat. Tato nereálná pozice ji v rámci unie dovedla do totální izolace v rámci kontinentu a také její poslední spojenec Rakousko, opustilo její sebevražednou cestu a vrací se k realistické pozici.

Obrat Rakouska, do té doby největšího spojence Německa, nastal poměrně nečekaně, ale o to radikálněji. Země se nejdříve připojila k požadavkům zemí V4, chránit teritorium EU alternativně i na vnitřních hranicích, jelikož nefunguje vnější ochrana, a jako další krok zavedlo omezující roční a denní kvóty pro imigranty. Podle vzoru V4 a její konference v Praze společně s Bulharskem a Rumunskem o pomoci při ochraně makedonských hranic, iniciovalo Rakousko společná setkání s balkánskými státy za stejným účelem.

Tvrdá kritika z Německa nedala na sebe dlouho čekat. Paradoxní a dokonce až schizofrenní je chování Německa. Namísto kritiky Rakouska a V4ky by se dala očekávat spíše pozitivní reakce, jelikož tyto země řeší nepřímo i problém Německa s nekonečným přívalem ilegálních imigrantů. Namísto zastavení tohoto proudu, požaduje Merkelová spolu s reprezentanty EU stále přerozdělování do jednotlivých států. Je naprosto jasné, že když se nám nepodaří přílivovou vlnu nejen omezit, ale zastavit, rozpad Evropy by mohl být jen otázkou času, nakolik divergence států EU pokračuje.

Můžeme konstatovat, že dosavadní bruselská imigrační politika nepřinesla EU žádné pozitivum, spíše naopak.

Jak se ale EU jeví v jiných oblastech? Například v hospodářství?

Evropská unie se „vypracovala“ k neúnosné a nepřijatelné diktatuře technokratů, která tvrdě prosazuje jen hospodářské a politické zájmy silných členů a to zejména Německa. S takovými silnými hráči je unie ochotná dohodnout a odsouhlasit i jiná pravidla, než ty, které platí pro malé státy- viz BREXIT. Malé státy, jako Slovensko a Česká republika, by měly sloužit jen na přikyvování a sladění jejich zájmů. A tyto zájmy jsou v první řadě hospodářského charakteru, jako např. projekt dodávky plynu Nord Stream.

Navzdory rozhodnutí EU o diverzifikaci v oblasti energetiky byl tento projekt odsouhlasen z toho profitujícím Německem na realizaci. Projekt, který vynechá z procesu tranzitu zemního plynu všechny doposud zapojené východoevropské státy a způsobí jim tím značné hospodářské ztráty. Protesty postižených zemí, ke kterým se přidala i Itálie, jsou tvrdě ignorovány.

Dalším negativním hospodářským příkladem by mohla být tzv. záchrana Řecka před krachem, kterou tvrdě a bezohledně prosadila Merkelová a její evropští politici typu Juncker a Schulz. Že se tu ale pod pojmem „záchrana Řecka“ jednalo jen o záchranu německých a francouzských bank, na kterou se poskládali daňoví poplatníci členských zemí a ze které neměli řečtí občané žádný prospěch, se na veřejnosti zamlčuje.

I když Slovensko samozřejmě i z některých hospodářských a investičních akcí profitovalo a profituje, jedná se zde čistě o privátní podniky, které využívají jejich investiční možnosti. Konají tak ale samozřejmě z důvodu jejich vlastního zisku a ne ze sociální angažovanosti a soucitu vůči naší zemi.

V mezinárodních hospodářských aktivitách a obchodu nás EU donutila k absolutně nesmyslným hospodářským sankcím vůči Ruské federaci. Výsledkem pro nás je ztráta mimořádně důležitého a solného obchodního partnera, která nám způsobila nejen signifikantní ekonomické ztráty, ale odráží se to negativně i v politických vztazích. Hysterie EU vůči ruskému prezidentovi a jeho až démonizace nám dlouhodobě přeruší naše hospodářské zájmy. Rusko je donuceno hledat si nové partnery a zřejmě se pak již nebude vracet ke starým bývalým partnerům, čímž bude pro nás ruský trh ztracen.

I z pohlednu hospodářské politiky můžeme tedy konstatovat fakt, že hospodářská politika Evropské unie je pro nás více škodlivá než pozitivní. Pozitivní efekty přináší jen spolupráce na úrovni privátní angažovanosti a investic a také zde omezuje EU jejími stovkami absurdních byrokratických předpisů a nařízený rozvoj možného potenciálu.

V politické oblasti plánuje EU zrušit národní státy, jejich vlastní historické a kulturní identity a zrealizovat i prostřednictvím sociálního inženýrství jakýsi „superstát“, ve kterém bude smíšené obyvatelstvo vychováváno na základě genderové ideologie a bude se nacházet pod absolutní kontrolou vedení „státu.“

Už dnes můžeme sledovat skutečnosti, které nám tento cíl potvrzují. Ať už jde o tu všudypřítomnou cenzuru pod rouškou tzv. politické korektnosti, kontrola a sledování občanů, umísťování špionážních programů do počítačů a mobilů občanů na sledování jejich aktivit, nebo snaha o zrušení bankovek a zákaz plateb v hotovosti.

Zejména zrušení peněz v hotovosti skrývá enormní potenciál kontroly a ovládání lidí. O každém jedinci bude známo, kde a co, a za kolik kupuje, jak se chová investičně a kde má závazky a povinnost. Nebude cesta se takové totální kontrole vyhnout. Stát bude mít neomezený dosah na naše finance a může jimi disponovat jak se mu zlíbí.

Výsledkem politiky EU není více demokracie a svobody pro jednotlivce, jako se deklaruje, ale právě opak. Jejím výsledkem je neúprosná a všudypřítomná diktatura.

Za těchto okolností je oprávněné existenci EU v nynější podobě zpochybňovat. Kdyby měla být tato instituce zachována, tak by potřebovala rozsáhlé reformy, ale určitě ne ve smyslu jejích představitelů, kteří už také sice konstatovali, že Evropa má obrovské problémy, ale na jejich odstranění požadují ještě více Evropy. Skutečně zvláštní požadavek.

Na řešení evropské krize potřebujeme právě opak. Musíme vrátit členským státům jejich kompetence zpět tak, aby mohli samostatně rozhodovat o své budoucnosti, což neznamená, že se automaticky vrátíme do dob rozdělené Evropy. Vždyť konec konců, Evropa (tehdy teprve západní) a její obyvatelé prosperovaly nejvíce v časech Evropského společenství, které bylo založeno na dobrovolné hospodářské a celní unii, nikoli na impotentní a nekompetentní evropské komisi.

No každá krize nám přináší i něco pozitivního, formou nových idejí a možností obrody. A zde přichází na řadu naše V4ka, která má nyní reálnou šanci z této krize získat pozitivní prvky a vytvořit si v Evropě nové a respektované postavení. Nejen v imigrační krizi se chovají vlády východoevropské skupiny států zodpovědně a chrání zájmy svých občanů. Jejich vzor následují i balkánské státy a Rakousko. Zde se nám vytváří silné regionální uskupení, které by mohlo tvořit jakési jádro nové obrozené Evropy.

No i po ekonomické stránce mohou být naše země V4ky evropským pólem dalšího stabilního rozvoje. Mezitím co státy západní Evropy, s výjimkou Německa, které žije na úkor ostatních, bojují už delší dobu s hospodářskými problémy a recesí, se východoevropským státům v této oblasti daří a zaznamenávají každý rok pozitivní indikátory měřící hospodářský vývoj.

Máme skutečně dost důvodů k tomu, abychom se nedali vydírat, ale vystupovali hrdě a sebevědomě vůči EU jako rovnocenní partneři. Chopme se našich možností a schopností a přeměňme spolu s našimi partnery krachující Evropu na Evropu životaschopnou a prosperující. Zachraňme si naše kořeny, naši historii a kulturu, čímž prokážeme i úctu k našim předchůdcům. Stojí to za to a budoucí generace nám budou děkovat.

 

Vilibald Kičin

 

HlavnéSprávy/ svobodnenoviny.eu

Loading...

Podobné články

 • · Edit

  Nemám o tom dostatek informací, ale pokud v Sýrii (a možná i jinde) jedna skupina lidí zkouší vyvraždit jinou, myslím, že by se neměla nechat. Ale nevím, jak to přesně je.

 • Pane Šlechta jestli to co jste napsal myslíte vážně tak buď jste zfanatizovaný sluníčkář, nebo vás živí neziskovka nebo jste slabomyslný.

 • · Edit

  Už si to úplně nepamatuji, ale mám dojem, že před nějakou dobou paní Merkelová řekla jedné holčičce něco takového, že je jí to líto, ale že zrovna jí Německo pomoci nemůže. Já to tenkrát vnímal tak, že paní Merkelová se snaží příliv přistěhovalců spíše brzdit. Mně to nepřipadá, že by je sem zvala. Mně připadá, že jedná velice korektně. Moc si jí za to vážím.
  Rozruch kolem uprchlíků moc nechápu. Podle médií mi to připadá, že jsou to z velké části lidé, kterým doma hrozí smrt. Připadá mi, že se pořád debatuje o dvou extrémech: přijmout je natrvalo, nebo je poslat zpět. Já si myslím, že by se případně spíš měli přijmout dočasně, aby je u nich doma nezabili (asi se tomu říká azyl), udělat u nich doma pořádek a umožnit jim návrat. Nejsem právník, nevím, jak to přesně udělat, ale tak nějak lidsky mi připadá, že tak by to mělo být. U nás se také Češi a Slováci určitým způsobem hašteřili, tak se stát rozdělil a je docela klid.

 • Merlková se nezbláznila, ona EVROPU LIKVIDUJE ZCELA ZÁMĚRNĚ. POCHOPTE PROSÍM… stačí si dát věci do souvislostí:

  EU byla od počátku konstruována jako jeden z nástrojů, pro získání globální kontroly. A to, co si většina lidí myslí že je neschopnost, třeba jako merkelské šílenství při likvidaci národních států a islamizaci Evropy… a to že naši EU poskoci v čele s ozubenou pleší dělají vše možné aby naši státnost zlikvidovali… to vše podepřené omezováním svobody, to vše je dlouhodobý plán ke konstrukci NWO… tady jde o moderní nevolnictví, neboli absolutní zotročení člověka až na úroveň myšlení… cílem je aby si ovečky na rozdíl od středověkého církevního systému ani neuvědomily že žijí v otroctví…

  TOHLE JE TOTÁLNÍ ÚTOK NA SVOBODU LIDSKÉ DUŠE… stačí otevřít oči a podívat se s nadhledem kam to směřuje…

  http://www.ragauian.cz/jaky-je-spravedlivy-trest-za-likvidaci-naroda-a-statu-kolik-let-za-vlastizradu-dostane-sobotka-nase-vlada-planuje-take-likvidaci-svobody-internetu-nechame-si-to-libit/

 • Geniální patent, skoro perpetuum mobile. Jedna kráva pohnojí půl světa.

 • Merlová je šílený psychopat, vědomě řízený zpoza ocánu. Tohle monstrum má snad v sobě čip, který ji dělá bud dobře či zle. K islámistům jí to dělá blaženo, k vlastním lidem jí to dělá hodně zle!

 • 1. fáze – pozvání Muslimů – rozvrat EU. Dokud budeme zvát nové, budou v relativním klidu.
  2. fáze – ukončení přijímání uprchlíků – nástup terorostických akcí a mobilizace Muslimů v Evropě
  3. fáze – potřeba vybudovat silnou německou armádu, která Evropu spasí.
  4,. fáze – ovládnutí Evropy Německem.

  Hitler by to lépe nevymyslel. Ten hned válčil.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*