„Znalcům“ Koránu: „Islám sem muslimy neposlal!“

„Znalcům“ Koránu: „Islám sem muslimy neposlal!“

Vyznavači Koránu sekají penisy, ruce, hlavy, bičují, kamenují a shazují z věží zloděje, lháře, podvodníky, vrahy, bezvěrce, homosexuály, nevěrné, prostitutky a další, kteří představují západní „demokratické výdobytky“ a sebedestruktivní zkaženost euroatlantické civilizace. Dělají to už léta a nevšiml jsem si, že by to dříve někomu vadilo tak, jako dnes. Nastal čas, abychom se začali vážně zabývat odpověďmi na otázky, kdy se projevuje fanatická víra v Korán a kdy jde o účinnou, léty prověřenou obranu islámské populace před zkažeností „západu“ …

Vyznavačů Islámu je více než 1,6 miliardy, drtivá většina z nich žije počestný život v souladu s jejich vírou a používání brutálních trestů u nich není potřebné. Ve feudalismu měl každý baron a hrabě právo rozhodovat o trestech a životech každého poddaného, bylo to považováno za naprosto normální a přirozené. Utnutí údu, hlavy nebo oběšení bylo samozřejmostí.

Co je tedy dnes podivného na tom, že se někde tento krutý „feudalismus“ ještě zachoval? Cožpak na této planetě docela nedávno nežili lidé, živící se lidským masem? Je vhodné tyto zvyky a tradice, které mimochodem umožnily této populaci přežít, násilím teď hned měnit jenom proto, že jsme kulturně o pár desetiletí jinde a vidíme to jinak? Které důvody nás vedou k tomu, že najednou máme potřebu pořádat štvanice na Islám?

Upřímně, kolika z nás vloni touto dobou vadil Islám a jeho brutální tresty? Islám je stále stejný, nezměnil se z ničeho nic. Jediné co se změnilo, je jeho vnímání námi. Dnes jsme díky mainstreamovým médiím zásobováni „islámskou hrůzou a nebezpečenstvím“, protože to tak někdo potřebuje, je to součást jeho plánů. Jsme až po okraj plni nenávisti k Islámu a ani jsme si nevšimli, kdo a jak v nás šikovně roztočil kola agrese.

koran

Vyznavačů Islámu je více než 1,6 miliardy, ale zmíněné brutální tresty aplikuje naprosto mizivé promile jeho fanatických vyznavačů, kteří je nejenom svědomitě vykonávají, ale i veřejně publikují. Můžeme jen spekulovat, zda dnes v řadě nám mediálně zprostředkovaných případů nejde o, nečistými silami podporované fanatiky a žoldáky, jejichž cílem je Islám zdiskreditovat pro své mocenské cíle.

Je docela možné, že „velmoc“ touto formou pokračuje ve vyvražďování původních obyvatel zemí (hledají záminky), kde se nacházejí naleziště přírodního bohatství tak, jak to známe z Vinnetoua, filmových westernů a dalších filmů. Stejná taktika, vykonstruované kauzy, falešná obvinění, podlost a špína. Kolty s ohnivou vodou nahrazují létající zabijáci a tučná konta pro zrádce, kteří odvádějí špinavou práci. Vyděšením místních lidí k smrti a prosazením politik masového přijímání uprchlíků v zemích EU totiž lze, v zemích dobytých „velmocí“ (vojensky a formou bankovních úvěrů), ušetřit na střelivu a nákladech na bezpečnost

Až my sami, obyvatelé hlásící se k euroatlantické civilizaci, přesvědčíme ty, kteří doposud vyznávají staré tradice Islámu o tom, že je náš svět dobrý, čestný a slušný, pak teprve budeme mít právo Korán a jeho aplikaci kritizovat. Dokud muslimům sami svým příkladem neukážeme, že nekrademe, nevraždíme, nelžeme, neválčíme, nemučíme, necizoložíme, neznásilňujeme, nepodporujeme perverznosti, deviace a zvrhlosti, nemáme morální právo jim cokoli vytýkat. Teprve pak budeme moci otevřít diskuzi o smysluplnosti a účinnosti, pro nás již příliš brutálních trestů, a porovnat je s účinností a efektivitou našich demokratických trestů, dokázat, že to jde dělat humánněji a lépe …

Nebojujme proti Islámu ale proti těm, co migraci muslimů do Evropy způsobili!

„Cui prodest scelus, is fecit (komu zločin prospívá, ten jej spáchal).“

Josef Votípka

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články