Židé si musí udělat ve svých řadách opravdu pořádný úklid. Zachraňte Evropu, čelí barevné revoluci klon č.3.

Židé si musí udělat ve svých řadách opravdu pořádný úklid. Zachraňte Evropu, čelí barevné revoluci klon č.3.

Opět se mezi moudrým a vzdělaným Židovským národem dostávají ke slovu šílení jedinci, kteří zase jako v minulosti vnoukají svým soukmenovcům, že jsou nadřazeným národem nade všechny.
Zde musím zcela bez politické korektnosti napsat, pokud si Židé jako národ takové štváče ve svých řadách sami nesrovnají, hrozí to tu obrovskou katastrofou.
Nejprve pečlivě shlédněte následující krátkou animaci, která je strašidelná zejména proto, že je zde jedinec židovského národa, generalizován jako celé židovstvo bez rozdílu. Animace navozuje zřetelnou invektivu kolektivní viny. Správná interpretace je však, že se jedná pouze o zpodobnění úzké skupiny židovských oligarcho-extremistů. To však běžný divák již obtížněji rozlišuje, kdy navíc lze namítnout, že je celé video těžkým antisemitickým škvárem, jehož autor by měl patřit za mříže pro hanobení rasy a národa.


Attack on the White Nations by dm_51bd85682612c
Pokud jste video dokoukali až do konce, tak v jeho závěru vystupuje jistá Barbara Spectreová. Vycházíme-li z premisy, že celé video je pouze štvavá a neopodstatněná protižidovská propaganda, tak lze předpokládat, že i paní Barbara je „fake“, tedy osoba skutečně neexistující. Chyba lávky. Pokud není „fake“ úplně vše co zde předkládám, tak se jedná o židovskou pedagožku, která si ve Švédsku založila (zdá se) školu židovské nadřazenosti nad všemi národy. Dle Spectreové je všem nežidovským Evropanům určeno, splynout v jednu multi-kulti hloupou rasu, které budou vládnout, k tomu předurčení, vyvolení čistokrevní Židé. Nakonec poslechněte druhé video sami, zdali jsem slova této nebezpečné osoby pochopil správně!


Jaký je potom rozdíl mezi Imámem, který ze své kazatelny vymývá mozek své komunitě, že Islám je nadevše a že kdo s tím nesouhlasí, toho jsou jeho posluchači (následovníci) povinni podříznout.
To že mezi Židy není Spectreová výjimkou dokazuje například další židovský štváč a nadčlověk vyvolené rasy, rabín Ovadia Josef. Tento byl duchovním vůdcem izraelské vládní strany Šas, dále byl nositelem státní Izraelské ceny z roku 1970 a též působil jako předseda Nejvyššího rabínského soudu. A jaké že byly jeho názory: „Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst. Pohani jsou jako ostatní – musí zemřít, ale Bůh jim dal dlouhověkost. Proč? Představte si osla. Když uhyne, přijde člověk o peníze. Je to jeho sluha, a proto je mu dán dlouhý život, aby pro Žida mohl dlouho pracovat.“ Dále v květnu 2012 údajně vyzval židovské lékaře, aby o sobotách neposkytovali pomoc nežidovským pacientům, což je ovšem doloženo jen prameny arabské a íránské provenience viz wikipedia

protokoly sionskych mudrcu


http://zpravy.idnes.cz/gojove-jsou-na-svete-proto-aby-slouzili-zidum-tvrdi-izraelsky-rabin-1ie-/zahranicni.aspx?c=A101020_145802_zahranicni_aha

Zde se potom zcela legitimně otevírá otázka, jak je to tedy s těmi Protokoly sionských mudrců o kterých židé prohlašují, že jde o falzifikát carské policie sepsaný roku 1903 za účelem jejich diskreditace?!? Protokoly jsou obecně považovány za počátek soudobé literatury konspiračních teorií. Text je jakýmsi instruktážním manuálem pro nového člena „starších“, popisuje, jak Židé ovládnou svět prostřednictvím kontroly médií a financí, nahrazení tradičního společenského pořádku sociálním pořádkem založeným na masové manipulaci. Problém je ale v tom, že ať jsou protokoly falzifikát či nikoli, existují veřejně působící židovští jedinci, z jejichž postojů je nezpochybnitelné, že se podle tohoto manuálu řídí. V závěru článku je výtah některých pro dnešní dobu velmi aktuálních veršů. Nechť laskavý čtenář sám posoudí, do jaké míry je současnost ve vleku tohoto padělku. Pokud principy v něm zakotvené neuplatňují Židé (všichni jako národ rozhodně ne), tak západní oligarcho-rodinné-klany, ať původu židovského či nikoli, určitě ano. My všichni Evropané v současnosti čelíme nanejvýš vážnému nebezpečí, kdy pokud se zejména naši lídři dostatečně rychle nevymaní z vlivu těchto zlosynů, tak nás v krátké budoucnosti čeká občanský teror s k nám dovezenými emigranty a válka s Ruskem, které se provinilo tím, že se vymanilo z rozvratu na něj zmíněnými klany mezi léty 1990 až 2000 uvaleného. Jediné co může zachránit Evropu, je jít svojí cestou, ve spolupráci se svými nejbližšími sousedy, ale to půjde jedině tak, že bude zmražen veškerý vliv klanů z USA.

Jelikož je opět díky několika židovským gaunerů a fanatikům ukazováno na celý Židovský národ, musí si tento udělat ve svých řadách opravdu pořádný úklid. Je jeho věcí, aby své extremisty veřejně a rezolutně odsoudil, a aby tyto jedince ze svých řad pohnal k trestnímu tribunálu, minimálně za prokazatelné válečné zločiny posledních let. Pokud tak neučiní, jsou lidé jako Spectreová nebo Josef schopni během několika let vychovat armádu arogantních židovských „nadlidí“ a dovést ve svém důsledku náš svět ke katastrofě. Mlčení všech slušných Židů, kterých je většina, ke zločinům z řad svých soukmenovců, bude mít za následek pogromy všech proti všem (islamisté-ateisté-křesťané-židé), obdobné jakým čelili v době před a při 2. světové válce, ne-li jadernou světovou válku v které bude Evropa figurovat jako kanonenfuter prosazování zájmů gaunerů ze zámoří, kdy významná jejich část se, ve smyslu nedotknutelnosti, právě židovským původem zaštiťuje.

Kdo bude obětí těchto katastrof? Pominu-li ostatní, tak z řad Židů právě ta nyní mlčící, slušná většina. Stejně jako v Osvětimi umírala většina, ale již se jaksi veřejně nemluví o tom komu patřil koncern IG-Farben, který otrockou práci osvětimských vězňů využíval.

Proč to, co se týče židovských gaunerů, musí udělat právě sama Židovská obec? Protože pokud by na ně ukázal kdokoli jiný, bude okamžitě odstřelen jako antisemita. Přirozeně ne všichni zmiňovaní kořističní gauneři jsou Židé, ale těch klanů z řad „nedotknutelných“ je rozhodně dostatečně na to, aby je šlo přehlédnout bez povšimnutí, jako bezvýznamnou minoritu.

Je to zcela stejné, jako že je nutné pochytat vůdce radikálního Islámu. I to by měli učinit Muslimové sami mezi sebou, protože dovezená demokracie na křídlech humanitárních bomb měla efekt naprosto opačný, respektive nazvěme to pravým jménem, že nešlo o žádný vývoz demokracie, ale zločinné kořistění, válečný zločin prvního stupně. Ti slušní a umírnění Muslimové, kteří měli před 9/11 naprosto navrch nad extremistickou minoritou, jsou v současnosti v menšině a není se čemu divit proč!. Co budou Evropané s těmi hordami nepřizpůsobivých dělat v nejbližší budoucnosti, je jeden obrovský otazník.

První, výše odkazované animované, nepochybně šovinistické video, je reakcí na šovinistku Barbaru Spectreovou. Stejně jako současný šovinistický Islám je reakcí na šovinistické 15 let trvající humanitární bombardování islámského světa, které zosnovali šovinisti, kteří chtěli ovládnout celý svět pro své, všem nadřazené rodinné klany!

To jsou ti, kteří nyní štvou americký jakož i evropský lid proti Putinovu Rusku, kdy před několika dny proti jeho osobě rozpoutali nehoráznou mediální kampaň. Kampaň, že svou vlast okrádá, že je nejbohatším zločino-oligarchou Evropy a že při první příležitosti svou armádou na Evropu navíc zaútočí. Vše přirozeně bez jediného důkazu, ale zejména jakéhokoli logického motivu, proč by to dělal.

Pokud si Putin chce nějak uspokojit své osobní ego, tak z jeho veškerých dosavadních kroků jasně plyne, že to rozhodně nejsou majetky a peníze, ale snaha zapsat se do dějin, minimálně Ruska, jako „Vladimír Veliký“.

A nesmysl o tom, že hodlá přepadnout Evropu, tak to už postrádá naprosto veškerou logiku. Rusko má absolutně vše co potřebuje (na rozdíl od hitlerovského Německa, které muselo gro veškerých surovin dovážet). Rusko potřebuje pouze klid na práci, aby si dokázalo dovybudovat (zjednodušeně řečeno) svou naprosto soběstačnou a na nikom nezávislou ekonomickou základnu a z toho plynoucí všem Rusům vyhovující společenské zřízení.  Možnost, že Putinovo Rusko napadne Evropu jako první ale přirozeně existuje. To ale pouze v tom případě, že budou praví vládci USA (asociální „jedinci co mají co ztratit“) podporovat jedince „ideologické fanatiky“ z řad formální vlády, aby pokračovali ve štvaní proti Rusku a za tímto účelem navyšovali zbraně USA na Evropském kontinentu.

To co se děje v současnosti, je v principu absolutně to samé co se dělo před oběma, respektive zejména 2. světovou válkou. Předehrou bylo, že když se v 1. světové válce Německo vzdalo s tím, že je ochotno přistoupit na předjednané kapitulační podmínky, tak jak bylo domluveno, jako první zničilo svůj vojenský arzenál. Vítězové to měli na čestné slovo udělat rovněž, ale neučinili tak. Nepřipomíná vám to něco – Varšavská smlouva versus NATO? Bezbranné Německo, Rakousko – Uhersko a Osmanská říše pak byly zcela rozporcovány, kdy Německo bylo navíc mezinárodními bankovními oligarchy zcela ekonomicky zničeno (Výmarská republika). Rusko, ačkoli formální spojenec vítězů, bylo zcela zdevastováno Rockefelerem dosazenými Trockisty.

Dosaďte si za tehdejší Polsko současnou Ukrajinu, dále za tehdejší Trockistické post-carské Rusko současný Arabský svět a za tehdejší Německo současné Rusko. Dále přidejte současné rozeštvávání Amerických a Evropských občanů proti Putinovo Rusku s tehdejším rozeštváváním ze strany několika jedinců celé celosvětové Židovské obce proti Hitlerovo Německu zde:
https://radicalrevival.wordpress.com/2010/01/23/jak-zide-vyhlasili-nemecku-svatou-valku/
Je však pravdou, že téze o všežidovském zlu, které byly položeny v Hitlerem již publikovaném Mein Kampfu, jim k tomu daly patřičnou záminku. Nebylo ale sepsání tohoto pamfletu reakcí na bídu, do které bylo Výmarské Německo uvrhnuto machinacemi stran mezinárodních finančních oligarchů stojících na straně vítězů, kdy valná jejich část byli židovského původu. Přirozeně i tenkrát nešlo jen o ně, kdy navíc vyvodit z toho, že veškeré židovstvo je prohnilé skrz na skrz jako celek, je to samé, jako v současnosti stejným způsobem odsuzovat veškerý Islám án block.

 

Za tím vším, ani tehdy, ani nyní. nestáli národy-náboženství jako celek, ale konkrétní extremističtí jedinci.

  1. a) jedinci ideově fanatičtí
  2. b) jedinci s konkrétními kořistnickými zájmy
  3. c) případně jedinci u nichž se obě vlastnosti kombinovaly

 

Tito jedinci potom vzali, nyní berou, své národy-náboženství jako rukojmí svých úchylných cílů. Tehdy na sebe nenechala katastrofa dlouho čekat. Nyní se děje to samé a atmosféra houstne ze den na den.

Čtenář u výše uvedeného odkazu může namítnout, že je v článku pouze vychvalováno Hitlerovské Německo. Toto bych nerad komentoval. Podstatné je, že článek je zdroj naprosto relevantních historických záznamů z tehdejšího tisku o tom, jakou nenávist někteří jedinci vyvolávali u všech tehdejších Židů, potažmo Američanů a Angličanů vůči všemu Německému bez rozdílu. Reakce z druhé strany na sebe nenechala dlouho čekat. PŘESNĚ TO SAMÉ SE DĚJE I DNES!!!

Bez toho abych zde dále rozvíjel úvahy na téma, zda-li byl Hitler vlastenec, který udělal v předválečných letech pro svůj národ spoustu dobrého, nebo to byl zločinec hned od prvopočátku, jak zní ze školních osnov, porovnejte vážení čtenáři výše v odkazovaném článku uvedené z doby před 2. světovou válkou se současností, kterou reprezentují obě odstrašující videa. Existence těchto videí ukazuje jak nálady ve společnosti nebezpečně kulminují, stejně jako tomu bylo tenkrát.

Výše jsem zmínil tezi, že jak tenkrát tak i dnes čelí Evropa rozkladu, který nese znaky záměrného rozeštvávání jejích obyvatel ze strany oligarcho-rodinných-klanů z USA.

Co si Evropa od těch z USA ještě všechno nechá líbit? Rrespektive, jak dlouho bude rozumem uvažujícím evropským lídrům trvat, zbavit se hlupáků a v cizím žoldu konajících jedinců z vlastních řad. Naši praví nepřátelé nejsou imigranti, ale ti kteří, chtějí Evropu oslabit jako svého ekonomického konkurenta a navíc všechny Evropany zatáhnou to války s Ruskem, které se jim díky Putinovi nepodařilo vykrást.

Naši nepřátelé jsou ti, kteří financují ty, co zde imigranty vítají a zvou, ti kteří je svými humanitárními bombami vyrobili, ti co stojí za jejich zničeho nic zvednuvší se do miliónů jdoucí vlnou, ti kteří mají páky na to, aby bylo velení NATO schopno prohlašovat, že zde není od toho, aby Evropu před imigranty chránilo, ale že je tu od toho, aby se připravovalo na útok ze strany Ruska.

Klany v pozadí jsou si vědomi, že Evropu, jako konkurenta, již nelze oslabit jako před 2. světovou válkou tak, že proti sobě poštvou navzájem Evropany různých jazyků – národů. Co tedy činí? Nejprve nám sem musí nějakého toho nepřítele uvolněním stavidel imigrace nasadit. Pak teprve můžou zahájit barevnou revoluci klon č.3 – původní obyvatelé Evropy proti hordám nepřizpůsobitelných, nevzdělaných, nadržených, islamo-šovinistických, ke všemu odhodlaných a oprávněně naštvaných imigrantů.

Poznámka – definice barevných revolucí:

BR klon č.1 = mírová: Jako například od naší historicky pilotní „sametové“ až po ruskou „jelcinovskou“, kdy prakticky celý národ si přál změnu, následoval import „dobrosrdečných poradců“ ze strany okupanta, vše pod zfalšovanými hesly „pravdy a lásky“.

BR klon č.2 = krvavá-vlastní: Jako například ukrajinský „majdan“ nebo „arabské jaro“, kdy pouze dostatečná menšina si přála změnu, následovalo dosazení loutkové vlády plně podřízené poradcům okupanta, vše pod zfalšovanými hesly „osvobození se z jha diktátora a za demokracii“

BR klon č.3 = krvavá-dovezená: Ta se právě realizuje v Evropě. Pracovní název „uprchlicko-krizová“, kdy v cílovém prostoru neexistuje nikdo kdo by si přál změnu. Nejprve je nutné donutit původní obyvatelstvo, vyvoláním pocitu viny při neposkytnutí pomoci, aby k sobě domů vpustila nadkritickou menšinu, která si změnu rozhodně přeje, vše pod zfalšovanými hesly o „humanismu, soucitu s trpícími a multikulturním obohacení“. (Sem přirozeně patří i přinucení původního obyvatelstva k bezprecedentnímu tolerování okrajových menšin, jako jsou exhibicionističtí homosexuálové, militantní feministky a v neposlední řadě zničení základního školství násilným včleněním nedostatečných mezi normativní populaci se současným vysátím všech alespoň trochu nadprůměrných na uměle přemnožená osmiletá gymnázia, vše spojené s výukou národu neužitečných až škodlivých oborů a absencí oborů potřebných – technických, za účelem následné ekonomické nezbytnosti, dovézt do svého průmyslu techniky ze zahraničí). Po té bude postupováno ve smyslu BR klon č.2.

První co musí naši současní politici udělat, je přestat se podřizovat lidem jako je velvyslanec USA Schapiro, který veškerou svou činností zcela zřetelně dokazuje, že pracuje pod zadáním ze strany takových lidí, jako je Barbara Spectreová!!!

Původně jsem sem tento odkaz nechtěl dávat, ale pro ty z Vás vážení čtenáři, kterým mohou unikat některé souvislosti musím. Prosím přečtěte si pozorně tento článek a pochopíte:

 

http://leva-net.webnode.cz/products/co-predchazelo-imigracni-invazi-novodobe-dejiny-v-souvislostech-krok-za-krokem/

 

Václav Kytička

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Židé si musí udělat ve svých řadách opravdu pořádný úklid. Zachraňte Evropu, čelí barevné revoluci klon č.3.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*