Zeman pozval papeže do České republiky a Lidic. Je nutné zvát do naší země zrádce křesťanství a představitele kolaborantské církve???

Zeman pozval papeže do České republiky a Lidic. Je nutné zvát do naší země zrádce křesťanství a představitele kolaborantské církve???

Je jistě na uvážení pana prezidenta, koho že si pozve na návštěvu České republiky, ale jsem toho názoru, že zvát k návštěvě vrcholného představitele zlořádu, je pod úroveň prezidenta i republiky. Považuji to i za skutečně trapný výsměch obyvatelům Lidic a především těm, kteří v Lidicích byli povražděni nacisty.

 Působí to drsně?? Dost možná, ale přesto se domnívám, že mé pohnutky pochopíte.
       Vážím si prezidenta Zemana a to i přes to, že mu mnozí nadávají. Vážím si ho pro jeho vyhraněný postoj k politice multikulturalismu a uprchlíkům. Vážím si jej pro jeho přímočarost a vcelku lidový slovník. Nechápu však, proč zve do naší země papeže Jidáše a zrádce. Navíc ještě do Lidic!!! Co mi na tom tolik vadí??
       Bylo velmi zřetelně prokázáno, že Římsko-katolická církev vědomě kolaborovala s nacisty. Bylo prokázáno, že přes Vatikán uprchlo z Evropy nespočet vrcholných nacistů. Bylo prokázáno, že církev pomáhala nacistům vyvádět jejich naloupené majetky. Je i jasné, že církev věděla o holocaustu, čímž má na něm spoluvinu. Má tudíž i spoluvinu na všech padlých a vyvražděných lidech, včetně těch z Lidic. Proto mi toto přijde jako výsměch všem obětem války a to i přes to, že vím, že současný papež na tomto vinu nemá. Je však představitelem organizace, která tu vinu má a doposud se ani neomluvila. Místo toho se staví do role pozemského zástupce boha, což není nic jiného, než špatnost.
        Dále se Římsko-katolická církev staví kladně k politice multikulturalismu a uprchlíkům, což je v přímém rozporu nejen s postojem prezidenta Zemana, ale i se základní doktrínou křesťanství a to i přes to, že je psáno-miluj bližního svého jako sebe sama. Islamisté však nejsou naši bližní!!!! Islám je nyní do Evropy šířen uměle a silou pod hlavněmi samopalů. Mezi občany je mnoha médii šířeno lživé tvrzení, že Islám je náboženství míru. Je to sprostá lež, kterou právě ti policisté a vojáci se samopaly v ulicích potvrzují. Nebo to je naopak a ty samopaly jsou namířeny na nás-původní obyvatelstvo??? Faktem je, že Římsko-katolická církev rozkládá základy křesťanské společnosti a to především svým oportunistickým výkladem náboženství a podporou rozkladných procesů v Evropě skrze tolik chráněná parazitická individua z Islámského světa. Je smutné, že Římsko-katolická církev opět praktikuje špinavou politiku tolik podobnou té, jaká byla praktikována za pontifikátu Pia šestého. Přitom budeme li vycházet přímo z podstaty víry, tak by politika měla být církvi cizí. Není však, což je důkazem toho, že není žádným zástupcem boha na zemi, ale pouhou organizací politicko-ekonomického charakteru těžící z blbosti a naivity lidí.
      Myslím si tedy pane prezidente, že byste mnohem více u občanů získal tím, kdybyste papeže odmítl a zasadil se o to, aby katolíci přestali blbnout lidem hlavu a také o to, aby byl Islám jakožto náboženství, ale i politická doktrína, postaven mimo zákon. Pozvěte raději Vladimíra Vladimíroviče Putina a věřím, že spousty našich občanů, ale i občanů jiných Evropských národů to bude kvitovat.
(Papež František Foto:people.com)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

2 Komentáře “Zeman pozval papeže do České republiky a Lidic. Je nutné zvát do naší země zrádce křesťanství a představitele kolaborantské církve???

  • urceno pro komentár od runner:
    kdyz se seznámíte podrobneji s problematikou 2. sv. války, najdete dost podkladú pro tvrzení, ze krestanská církev má hodne spatné svedomí co se týce masakrú. Nebo se domníváte, ze o nicem nevedela, protoze tou dobou púsobila nekde na mesíci? Tak mocná organizace nic nevedela a nemohla nic podniknout – dokonce ani jen diplomaticky? Tak to snad nemyslíte vázne.

  • Pane Rambousku, Církev měla spoluvinu na holocaustu, protože o něm věděla??? No to snad ani není možné! Jestli se nemýlím, podle vaší logiky, měl na holocaustu spoluvinu i britský premiér Churchill, i americký prezident Roosevelt, i Stalin, i president Beneš, i tehdejší dalajláma, i hlavní jeruzalémský rabín, i velký jeruzalémský muftí a také patriarcha ortodoxní církve, kteří všichni o takové události světového významu nemohli nevědět. Ale nejen oni, vinu mají i všichni nádražáci, úředníci a dopravní policajti, stejně jako členové protektorátní vlády, státní správy, stavebních úřadů a hasičů, kteří se o transporty Židů a jejich dočasné shromažďování a odesílání z území Protektorátu organizačně starali, vinu mají i všichni jejich kamarádi, manželky, děti, rodiče a příbuzní, kterým o tom tito zřízenci a úředníci řekli u piva nebo doma v obýváku a kteří tehdy nebyli tak pohnutí osudem Židů, že nešli demonstrovat před úřadovnu Gestapa nebo velitelství SS za záchranu Židů. Ano, tito všichni a nakonec celý svět nese vinu na holocaustu Židů, protože celý svět o takové události nemohl nevědět, nebo ji nemohl alespoň netušit. Tak proč, u všech čertů, obviňujete pořád jen katolickou Církev? Kdybyste si přečetl nějaká fakta dřív, než zde začnete publikovat obvyklá komunistická klišé, možná byste se dozvěděl, že papež Pius XII celkem 17 krát intervenoval ve prospěch Židů. Kolikrát to samé udělal kdokoliv jiný?

    Přečtěte si laskavě tento článek a vyvraťte fakta v něm uvedená. Pak teprve vaše stupidní obvinění dostanou reálný základ a logický smysl:

    euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/5519-velky-papez-pius-xii-zachrance-zidu-o-krok-blize-blahoreceni.aspx

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*