Zelená dohoda pro Evropu povede k centralizovanému systému moci, jaký dosud neexistoval

Zelená dohoda pro Evropu povede k centralizovanému systému moci, jaký dosud neexistoval

Brusel zrychluje svou politiku týkající se Zelené dohody pro Evropskou unii a mohl by mít dramatické důsledky, které dalece přesahují rámec životního prostředí.

Do roku 2030 se má úroveň emisí v členských státech snížit o 55 procent, nikoliv o předchozích 40 procent. V tomto závodě o splnění těchto cílů na základě procent byla většinou opomenuta podstata toho, co se stane s širší společností, ekonomikou a politickým uspořádáním.Skutečnost je taková, že aby bylo možné tuto Zelenou dohodu uskutečnit, musí nejprve proběhnout zelená revoluce.

Koncept Zelené dohody je založen na vědecké hypotéze, a proto se s ním nemá diskutovat a je údajně nezvratný. Klimatologové rozhodli, že pokud globální oteplování přesáhne vzestup o dva stupně, budeme čelit globální katastrofě. V sázce v tomto závodě o splnění určitých cílů je proto zabránit apokalypse.

Ve skutečnosti si však nikdo není zcela jist, jak emise ovlivňují změnu klimatu. Příspěvek Evropy ke globálním emisím je navíc velmi malý. Může se tak stát, že celé masivní úsilí vynaložené na dosažení klimatické neutrality v EU nás neochrání před překročením prahu, který způsobí katastrofu.

Jedna věc je jistá, zelená revoluce potřebná k tomu, aby se Zelená dohoda stala realitou, se bude týkat celého evropského průmyslu, neboť hodnota každého produktu se bude měřit podle emisí vzniklých při jeho výrobě. To zcela změní konkurenci v rámci EU a také vytvoří zcela nové vztahy mezi evropským a světovým hospodářstvím.

Podíváme-li se na skutečnost, že tento nový zelený řád se netýká pouze průmyslu, ale také zemědělství, dopravy a fungování domácností a že každé naše chování bude neustále hodnoceno z hlediska emisí, teprve pak začneme chápat, že čelíme celkové změně v celé společnosti.

Takový masivní proces bude muset být řízen shora, což je podle mého názoru jádro celého projektu.

Zelená dohoda povede k vytvoření nového, centralizovaného systému evropské vlády, jaký jsme dosud neviděli. Postaví tradiční politickou vládu v členských státech do zcela nové pozice a otevře nové konflikty uvnitř jejich demokratických společností.

V nadcházejících desetiletích uvidíme, zda zelená revoluce skutečně skončí sociální a politickou kontrarevolucí proti EU.

 

Marek A. Cichocki
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*