Zašlápnětě to, než to naklade vajíčka!

Zašlápnětě to, než to naklade vajíčka!

Nedávno jsme si připomněli 77. výročí podepsání Mnichovské dohody. Zrady, jež dala Hitlerovi jasnou zelenou v jeho “Drang nach Osten”.

Bezpochyby mohou být za viníky druhé světové války označeni ti, kdo si tehdy třeba jen náznakem dovolili odporovat postupu německé “osvoboditelské” armádě. Tedy i my, lépe naši dědové. Vždyť co to chudáka pana Hitlera stálo nervů a strachu z Československé armády a z pohraničního opevnění, než pan president Beneš na nátlak údajných spojenců Francie a Británie tehdy na konci září 1938 rezignoval a ustoupil! No, jak to Fürera muselo rozpálit! Zcela jistě máme těmito našimi provokacemi Němců lví podíl na zodpovědnosti za hrůzy války. Vždyť by k ní snad ani nemuselo dojít, kdybychom se oné “vyšší rase“ podvolili hned a bez průtahů. Bez taktizování o tom, zda Francie pomůže nebo ne. Kdybychom bez odboje a atentátů na Heidricha či Gölzera sami napochodovali do plynových komor. Kdybychom nejlépe vůbec neexistovali! Tedy, samozřejmě jen my, co jsme neměli to štěstí jako pan náměstek primátora Brna Hollan a nenarodili se árijským rodičům.

Pan Hollan zcela jistě bude árijec. Nadčlověk. O tom nepochybuji. Vysvětlovalo by to taky mnohé, třeba jeho výroky o tom, že jsme se v Čechách a na Moravě za války sami zplynovali. On, jako nadčlověk, by zcela jistě nemohl patřit mezi nás “ Untermenschen“, ty koho by mohlo třeba jen nalomit mučení Gestapem při výslechu, a nikdy by “nekolaboroval“, neprozradil nic na jiného, aby jej tak vlastně poslal “ke zplynování“! Nebo to možná vysvětluje, nikoliv však omlouvá, jeho povýšenecké chování vůči redaktoru Boháčkovi. Jen na okraj: pan redaktor měl samozřejmě pravdu v tom, že označení “ árijský“ má či mělo rasový důvod. A árijci nebyli či nejsou jen Němci, jak mylně tvrdí pan náměstek.  To on, ne pan redaktor, by si měl opravit znalosti. Zejména formou, jakou se redaktora snažil poučovat, ze sebe v rozhovoru udělal naprostého pitomce. Patrně má páníček pocit, že mu (kdoví jak) získaný mandát přidává k jeho nahněvaným múzám neúspěšného hudebníka automaticky i patent na rozum a taky nejméně doktorát z historie. A navrch pocit práva svými přihlouplými výroky manipulovat “vzdělané” jako je on sám a ty, které svou suverenitou omámí.

Tato jakási podvědomá nadřazenost pana Hollana nám taky jistě pomůže chápat jeho výroky o studu za nás, co zatím stále mluvíme česky. Taky třeba včas, než budeme zase muset vzít do rukou pušky, abychom bránili svoji “Unter-vlast“ a “ Unter-hraniční sloupy“ pochopíme, proč bychom se tentokrát a definitivně měli zase podvolit a bez boje nechat Evropskou unií (čti: Němci) rozkrást ten zbytek, co rozkrást ještě jde, a co se Hitlerovi a jeho sudetoněmeckým poskokům, které dnes vede jakýsi pan Posselt, ukrást nepodařilo. A pak se nechat ochočit. Pro změnu však třeba přistěhovalci z blízkého východu, které nám sem velkoryse pozve, taky pro změnu, madam Merklová.

hitler sudety

Ony tři nešťastné poválečné odsuny brněnských Němců jistě postihly i mnohé z těch, kdo si takový trest nezasloužili.  Kdyby bývaly byly panu presidentu Benešovi příslušné dekrety předloženy dříve, jistě by se bývalo zabránilo mnoha tehdejším nesrovnalostem s nimi spojeným. I těm dnešním. Neomlouvám se za ně ale. Omluvy jsem dalek! Protože jsem si vědom toho, v jaké době a za jakých okolností odsuny proběhly. Ony tisíce Němci popravených Brňanů a milióny “zplynovaných”, pověšených, postřílených a hladem a zimou utýraných je však jistě omluví za mě.

Pardon, málem bych dočista zapomněl! V sobotu 3. října proběhl v Brně Den za Moravu, velký svátek všech nositelů žluto-červené vlajky (které údajně náleží adjektivum “moravská”), Moravské národní obce, politické Strany Moravané a jiných moravských nacionalistických skupin. Za podpory Roku smíření, ale také s podporou hejtmana Haška! Poněkud zvláštní to spojení! Ale zpět k “moravské“ vlajce. Ještě před oním osudným zářím 1938 měli barvami žlutou a červenou vyzdobený sál stoupenci sudetoněmecké Henleinovy strany (dnes vedené oním Posseltem, s pobočkou v Praze!), ve kterém tehdy vypracovali materiál zvaný “Grundplanung O. A.“, důkladný plán vyhlazení obyvatel Čech a Moravy.

Sami členové Moravské národní obce se dnes sympatiemi k němectví rozhodně netají. Zvou si na své žluto-červené akce ex-moravskou, dnes rakouskou a německou šlechtu. Moravu ve svých touhách vidí zpět v předmasarykovském Rakousku, hlavně však venku ze svazku s “proradnými“ Čechy. A své členy učí německy. Jejich předseda Krábek kdysi dokonce do televize prohlásil, že je třeba s Němci stavět nejen ekonomiku, ale i armádu! V existenci našich státních hranic nevidí pan Krábek smysl. Vazbami na landsmanšaft se tito “hypermoravané“ ostatně také netají. Zde se doslova nabízí hypotéza o tom, kdo jim kupuje ty jejich vlajky, které rok od roku s pomocí lživých žvástů nutí starostům po Moravě. Kdo je financuje. A doslova se podbízí pravý účel tak houževnaté mnohaleté distribuce tohoto symbolu. Tím spíše podbízí tomu, kdo ví, za jakých okolností a k jakým účelům symbol původně vznikl.

Pan Hollan se za mne stydí. Pan Krábek taky, to vím už dávno. Budu se s tím muset nějak vyrovnat. Jaké city ale chovám já k těmto Hollanům a Krábkům? Chce se mi z nich zvracet! Doslova plivou na památku všech těch, kdo nás chránili a nakonec i uchránili před árijským plynem, i na nás samotné. Svými činy a výroky naruby obrací smysl veškerého boje proti německé fašistické hamižnosti! Spolu s těmi, kdo na základních školách dnes oblékají žáky do uniforem Hitlerjugent, bych pana Krábka s restituentem Hollanem a jim podobné, s chutí poslal do Německa za jejich kamarády Posseltem a Merkelovou. Tam podle mě totiž patří, ne mezi nás! Poslal bych je pěšky, s kufříkem osobních věcí, přes Pohořelice. Koneckonců, dnes již jsou takzvané Benešovy dekrety upravující odsun Němců (čti: nadlidí) z našeho území platné! A takový byl i jejich účel! Zabránit do budoucna problémům s Němci a jejich případnými nároky na jejich majetky v Čechách a na Moravě! My, pane náměstku Hollane, neděláme rozdíly v rasách! Vy však patrně ano. Navíc, co Vás u všech všudy vede k tomu, nabízet ubytování a stravu cizím, když tisíce “Vašich vlastních“ žijí na ulici a jedí z popelnic?!
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*