Zánik lidské společnosti, nebo změna myšlení?

Zánik lidské společnosti, nebo změna myšlení?

Díky postojům čelních politiků EU a USA jsem se na příkladu Ukrajiny vlastníma očima a ušima několikrát přesvědčil, co je a čemu slouží tzv. „západní politika“. Válečné štvaní a vyhrožování sankcemi na základě vykonstruovaných záminek zemím, které se nechovají podle připraveného kořistnického scénáře, je nechutné. Lidé, kteří tato představení rozehrávají, jsou psychicky nemocní, zkažení, nejsou hodni jména Člověk. Nečiní jim problém vyrábět a překrucovat události, hledat viníky svých špinavostí v Rusku nebo jinde. Pro dosažení mocenských zájmů se neštítí ničeho, bohatství a moc má pro ně větší cenu, než lidská práva a život. Pokud se jejich černému zlu někdo postaví, je okamžitě napadán, označován za zločince, nedemokratického agresora a diktátora. Tito lidé, z jejichž úst přetéká demokracie, ve skutečnosti neslouží lidu, ale svým zájmům.

Nenastal už nejvyšší čas, pořádně se zamyslet nad tím, co lidské společnosti doopravdy prospívá a co jí škodí? Co je to za hodnoty, které dnes vyznáváme? Svoboda? Co to je? Jak se s tím pracuje? Kdo ji ve skutečnosti má? Demokracie? K čemu to je? Pod vlivem slibů a manipulace dáme někomu mandát k jeho obohacení na náš úkor, a v okamžiku, kdy to zjistíme a chceme proti tomu něco udělat, nám zvolení zastupitelé se zlomyslným šklebem ve tváři řeknou: „máme od voličů mandát a budeme dělat to, co chceme my – cokoliv jiného, je neústavní„. A i kdyby nás příště napadlo volit něco jiného, zase tam budou, nebo se s nimi spojí pod jinou značkou.

Zkusme se trochu zamyslet nad tím, jaké jsou výsledky naší více než dvacetileté demokracie? Dávali jsme své hlasy politikům proto, abychom byli zadlužení, neměli na slušné bydlení, pracovali dvanáct hodin denně a neměli čas na své blízké? Abychom neměli na kvalitní stravu, kupovali si nekvalitní věci, abychom museli být neustále ve střehu a obávali se úkladů a rafinovaností nespočtu šmejdů, jako hlodavec před dravcem? Co je to za život, kterému se dobrovolně podřizujeme?

Kde jsou láska, morálka, úcta, sounáležitost a zodpovědnost vůči lidské společnosti jako celku? Proč místo nich ve společnosti panují nenávist, zloba, sodomie, sobectví a pocit zodpovědnosti jen za sebe, za vlastní jedinečnost? Které důvody vedly k tomu, že se z většiny lidí stala konzumní zvířata, jejichž život je zcela naplněn žravostí, hromaděním zásob a ostražitostí, aby o něco nepřišli? Kolik svého času věnují rodiče svým dětem? Kde je naše lidství?

Přemýšlíme nad důsledky neomezeného hromadění majetku dravými, všehoschopnými jedinci, jejichž moc a bohatství deformují společenský systém? Uvědomujeme si, že vše, co je založené na individuálním materiálním zisku, je časem destruktivní? To jsme se ani z celé historie lidstva nedokázali poučit, že není problém majetek získat, ale je problém jej udržet? A i přesto všechno stále o velký majetek usilujeme, je hlavním cílem našich životů.


Prohlubující se korupce, protekcionismus, klientelismus, podvádění, lichva, agrese, oligarchové, ekonomické krize, chudoba, nedostatek veřejných financí a násilí jsou problémy, které naši společnost trápí. Brzy k nim přibude potravinová krize a hladomor. Na jaké další pohromy ve svých rolích „poslušných demokratických otroků“ ještě chceme čekat? Na jaké vůdce a politiky stále čekáme? Proč se nezměníme my sami?

Kdo nám brání v tom, aby našimi nejvyššími životními hodnotami místo hromadění majetku byla láska, dobro, úcta, zodpovědnost, sounáležitost, tedy vysoká morálka a kvalita života? Kdo nám zakazuje poznávat a zdokonalovat naši duchovní podstatu na úrovni hlubokých vnitřních pocitů, vzdělávat se a zapojovat do života společnosti? Proč nevoláme po omezení kapitalizace individua, třeba nad 10 miliónů dolarů příjmu na osobu ročně? Potřebuje lidská společnost ke svému fungování systém kněží a politiků? Nedokáže se dobře řídit sama, například prostřednictvím přímo lidem volených zástupců – nepolitiků?

Již brzy přijde doba, kdy se tento západní svět, plný bolavých vředů, z nichž vytéká hnis a špína materialismu, sám od sebe zhroutí. V lidech se probouzejí Duše. Lidé, kteří ještě zcela nepropadli budování kariéry, otroctví kapitálu a konzumnímu životu, již dokáží vycítit co je správné a intuitivně rozeznat dobro od zla.

Slovanské Duše jsou to, čeho se západní váleční stratégové a štváči bojí. Ne zbraně, ale ony budou hrát velkou roli při změně společenského systému, ony lidem na základě hlubokých vnitřních pocitů umožní vycítit to hodnotné, člověčí a obrátí vektor zvířecího zaměření lidí na zdokonalování duchovní podstaty Člověka. Teprve poté může na naší Zemi nastat dostatek, pořádek, klid a mír…

 

 

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*