Zamlčel mi Andrej Babiš ve svém psaní, že dotace do jeho podnikání jdou i z mých daní. Odepsal jsem mu od srdíčka, že je dotační král a jen žvaní

ba

Vážený pane Babiši,

chtěl bych Vám poděkovat za dopis ze dne 2. září 2013, který jsem díky Vaší výjimečnosti dostal do schránky již 1. září. Nebudu psát v rámci společenských konvencí, že by mě Vaše předvolební psaní potěšilo, ale domnívám se, že je slušnost Vám alespoň odepsat.

 

Než detailně a bod po bodu rozeberu Vaše hlubokomyslné teze na součástky, rád bych se v úvodu zeptal na jednu věc, která mi hlavou vrtá již delší dobu. Nerozumím příliš tomu, jak si mám přeložit to slibné zvolání ukrývající se v logu Vašeho hnutí ve znění „Bude líp“.

 

Jako člověk pravicového smýšlení se totiž nespoléhám na žádného „vůdce“ ani jeho hnutí xy, které by mi mělo zajistit lepší budoucnost. Domnívám se, že svůj osud mám ve svých rukách především já sám. Pokud jste se rozhodl mi napsat, mohl jste vědět, že nemám zájem o někoho, kdo mi slibuje lepší zítřky. Navíc musím poznamenat, že si momentálně nestěžuji. Nejsem tak bohatý, abych si mohl nejenom díky dotacím dovolit zakoupit noviny, ale ani nejsem tak chudý, abych musel pojídat pečivo z Vaší pekárny PENAM. Dobře vím, že budoucnost mé rodiny záleží především na mých schopnostech a ochotě investovat úsilí a čas do práce, případného dalšímu vzdělání.

 

Nechme ale mudrování kolem loga a přejděme raději k obsahu samotného dopisu. Na jeho samém začátku mě lehce chlubivě informujete o tom, že jste za 20 let podnikání v naší zemi vybudoval bez privatizace a bez korupce největší tuzemskou soukromou firmu. Když ale napíšete A, měl byste také doplnit ono pověstné B. Váš byznys je ve velké míře založen na příjimání dotací. Jste sice soukromý podnikatel, ale jste až tak soukromý, že se neobejdete bez pomoci státu. Každým rokem dostáváte mnohacifernou podporu ze státní pokladny a EU. Dovolím si Vám položit jednu otázku: Víte, kde se berou peníze v takové státní pokladně? Nebudu Vám dávat žádnou nápovědu. Třeba mi správnou odpověď napíšete v dalším dopise.

 

Rovněž mě zaujala zmínka (divím se, že jste ji nenechal vytučnit a napsat dvojnásobným fontem), že jste nezbohatl na korupci. Možná to tak je, možná, že ne. To si já jako obyčejný občan ČR těžko mohu zjistit, protože Mladá Fronta ani Lidové noviny o případných podezřeních z korupčního jednání spojené s Vaši osobou patrně psát nebudou.

 

Nevím, jestli jste zbohatl díky korupci. Vím ale zcela jistě, že kromě toho, že jste největší soukromý podnikatel v ČR, jste rovněž největší příjemce dotací v naší zemi. Zaklínáte se sice tím, že jste podnikal vždy bez korupčního jednání, čemuž rozumím. Něco takového je třeba před volbami zmínit. Však téma korupce je už nejméně 2 roky v našem veřejném prostoru velmi populární. Žádný ze současných spasitelů, mezi které počítám i Vás, neopomene slovo korupce ve svých plamenných prohlášeních zdůraznit.

 

Jak mi ale vysvětlíte, že se dobrovolně a s železnou pravidelností účastníte dotačních projektů? Opravdu jste nevěděl, že korupce se nejvíce objevuje právě v souvislosti s přerozdělováním peněz?

 

Ve druhém odstavci mi patrně chcete zalichotit, když píšete, že „Češi jsou šikovný a perspektivní národ, ale řídí je neschopní politici“. Nejsem si ale jistý, jestli se Vám tento záměr tak úplně podařil. Jsem totiž bytostně přesvědčen, že Vámi popisovaná neschopnost je ve stejné míře zastoupena jak mezi politiky, tak mezi těmi údajně šikovnými Čechy. Vím, že neustále mluvíte o tom, že bychom měli provést razantní změnu. Nejspíš ve stylu Slávka Popelky a jeho utopistického hnutí, který požadoval odsouzení veškerých politiků, kteří se podíleli na chodu země po roce 1989. Vy jste nejspíš větší demokrat, a tak byste jen neodsoudil, jen je zcela vyřadil ze hry. Potom byste to asi vzal do ruky sám a „bylo by líp“. Nezlobte se na mě, ale takto razantně a revolucionářsky mluvilo ve 20. století mnoho vůdců před Vámi. Netřeba připomínat, kam své země Lenin, Hitler či Gottwald dovedli.

 

Stejně tak mi není jasné, proč jsou Vám najednou po takové době všichni politici polistopadové éry tak cizí a odporní. Celých těch více než 25 let jste se pohyboval v nejvyšších patrech byznysu a se všemi významnými politiky jste se pravidelně setkával. Z dnešního pohledu se nezdá, že byste s nimi měl v těchto časech nějaké problémy. Jinak byste se asi jen stěží stal oním největším příjemcem dotací, jak Vám tak trochu škodolibě připomínám v každém druhém odstavci. Proto mi, prosím, vysvětlete, kdy u Vás nastala ta změna, to hnutí mysli, to úžasné prozření, kdy jste si řekl a dost! Všichni politici této země, se kterými jsem měl dopodud velmi dobré vztahy, jsou mizerní amatéři.

 

Nechci si hrát na příliš velkého intelektuála a vzdělance, ale na mě se prostě nesmí tak rychle. Za celých cca 20 let jsem nezaznamenal, že byste ten údajně „korupční a veskrze ošklivý systém“ byť jen zlehka kritizoval. Promiňte, že se ptám tak napřímo, ale nestojí za Vaším náhlým obrácením pouze obava, že by mohl mohutný dotační veletok vyschnout? Není to přece jenom tak, že Vaše bohulibé podnikání je natolik závislé na dotacích, že by se bez nich zhroutilo?

 

A pokud je tato má teze nepravdivá (představuji si, jak byste asi v diskuzi face to face na mě začal zvyšovat hlas a zuřivě gestikulovat, což děláte vždycky, když musíte čelit opačnému názoru), dovolil bych si Vám nabídnout jinou verzi. Možná, že jste už natolik protřelý, že i bez dotací byste Vaše mediálně-zemědělské impérium dokázal uhájit. V tom případě už Vás nejspíš nudí svět velkého byznysu, protože pro Vás postrádá další výzvy. Vycítil jste, že v současné době panuje velká poptávka po nositelích spásných a hlavně rychlých řešení. Nebyl byste první ani poslední. Pokud lidé důvěřují populistickým slibům Tomia Okamury, Karla Janečka, Víta Bárty, tak proč by nemohli věřit Vám? Mít majetek a moc nad svými zaměstnanci je určitě fajn. Časem se ale vše omrzí. A tak jste si řekl, že mít moc nad občany ČR by bylo mnohem víc fajn, že?

 

Nedokážu s jistotou říci, jestli ve Vašem případě platí první či druhá varianta. Obě dvě jsou však pro mě vysoce nepřijatelné. Píšete, cituji: „Vím, jak vybrat daně. Vím, jak zabránit rozkrádání našeho státu. Vím, že základ je dát lidem práci. Vím, že pravidla a zákony musí platit pro všechny.“

 

A už jenom z těchto pár vět se mi dělá mdlo. Vybral jste si pár hezkých věcí, které chtějí lidé slyšet a chcete jim jejich sny splnit. Nedokázal jste to přes své nepoživatelné pečivo, chcete se o to pokusit přes politiku? To, co píšete, totiž ví a umí každý politik. Každý populistický politik prodávající socialistický program svým nevědoucím ovečkám. Hesla, sliby, zvolání, emoce, zapřísahání se, boření zažitých pořádků, kritika konkurence… To už tady všechno bylo, pane Babiši. Nevěřím na revoluční změny, protože se zajímám o historii. Nechci být jakýmkoliv vůdcem hnutí přesvědčován, že politici jsou zlo a jediné dobro představuje on sám či jeho voliči a příznivci. Věřím, že pokud chceme něco změnit, měli bychom každý začít především sami u sebe. Stejně tak nevěřím v katastrofické hodnocení současné situace v České republice, které média a spasitelé Vašeho typu neustále gradují. Média pro uchvácení většího zisku a vy pro uchvácení moci. Korupce a všechny další negativní vlivy jsou přítomny v politice i mezi „obyčejnými lidmi“, kterými se Vy a další zachránci světa tak rádi zaštiťujete. Nepokoušejte se mi mazat med kolem úst a tvrdit mi, že já jsem dobro a politik zlo. Zlo i dobro je zastoupeno v obou entitách ve stejné míře. Urážíte moji inteligenci, pokud si myslíte, že bych Vám mohl důvěřovat a dát Vám svůj hlas.

 

Věnujte se nadále Vašemu byznysu, zkuste se zamyslet nad dotačním pokrytectvím a zkuste péct pečivo, které se dá jíst. Více po Vás nežádám.

 

Josef Provazník, občan ČR

zdroj : http://eportal.parlamentnilisty.cz

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*