Založení Asociace nezávislých médií

Založení Asociace nezávislých médií

Asociace nezávislých médií se rozhodně distancuje od prohlášení vydaného platformou Svobodu médiím (za spoluúčasti Syndikátu novinářů, ARAS, Herecké asociace a dalších). Prohlášení Svobodu médiím ze dne 15.4.2015 podle našeho přesvědčení zneužívá současnou veřejnou diskuzi v mediální oblasti.
Když proklamuje „ohrožení svobody médií“, tak prohlašuje jinými slovy, že ten, kdo má na poslání a funkci veřejnoprávních (a obecně mainstreamových) médií v ČR jiný názor než tato platforma, ohrožuje onu svobodu a je nepřítelem nezávislosti a plurality sdělovacích prostředků.

Jedná se dle našeho názoru o hrubé převrácení skutečnosti. Podobné pokusy o politizaci mediální sféry – a zejména veřejnoprávních médií – v ČR již opakovaně proběhly – nejsilněji v období tzv. krize v ČT 2000-2001. Máme oprávněnou obavu, že platforma Svobodu médiím usiluje o opakování tehdejšího krizového stavu a snaží se navodit nepravdivý dojem o tom, čím je ohrožena svoboda a nezávislost médií.

Asociace nezávislých médií vznikla 23.3.2015 jako společenství těch, kdo provozují, vydávají nebo autorsky se podílejí na aktivitách skutečně nezávislých médií, většinou (ale nikoli jen) internetových. Média sdružená v Asociaci nejsou majetkově, ani politicky propojena s dominantními strukturami na české mapě vlastníků médií a politických struktur. Jediným smyslem a důvodem vzniku Asociace je hájit sdružené členy usilující o možnost skutečně svobodně publikovat a šířit svoje názory a informace v souladu s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod.

Odmítáme připustit, aby aktivity typu platformy Svobodu médiím vytvářely ve veřejnosti dojem, že mluví za veškerou mediální scénu. Nikoli. Mluví jen za sebe, za své vlastníky, za své politické pozadí a za své politické a hmotné zájmy. Vyzýváme všechny novináře a všechna média, která chtějí publikovat a působit opravdu svobodně, aby se nenechali vmanévrovat do podobných aktivit a zneužívat pro takové zájmy.

Svoboda je nedělitelná. Pokud ji jednomu upřeme, jako bychom ji upřeli všem!

Za Asociaci nezávislých médií: mgr. Stanislav Novotný, předseda

Podepsané prohlášení: Prohlášení Asociace nezávislých médií č.1

Petice na podporu prohlášení k iniciativě Svobodu médiím:
http://www.petice24.com/nesouhlasime_s_iniciativou_svobodu_mediim

Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*