Zakažme islám v České republice a máme po problému ! Budeme v bezpečí a ušetříme miliardy… !

Zakažme islám v České republice a máme po problému ! Budeme v bezpečí a ušetříme miliardy… !

V posledních měsících většina národa jen nevěřícně přihlíží, jak si z důvodu vlastního prospěchu udělala „naše“ vláda složená většinově  z parazitů a užitečných proamerických blbců z nás všech potenciální oběti muslimských teroristů.Jakým právem jedná Sobotka proti zájmům celého národa a ohrožuje naše děti a nás přímo na životech ! Zkušenosti a denní realita z okolních států jsou katastrofální. Denně můžeme shlédnout nová videa plná hrůz, zabíjení a násilí ze strany muslimů.

Co mě, jako matku ovšem velmi znepokojuje, je skutečnost že jsou již od útlého věku vychovávány muslimské, řekněme děti( i když s ohledem na jejich agresi je význam slova dítě zcela popřen) k podřezávání hrdel a toto vše se natáčí jako příklad a vzor pro ostatní muslimské děti a patří to k nedílné součásti jejich takzvané výchovy. Valí se na nás černá muslimská vlna se zápachem smrti a  Sobotka veřejně prohlásí, že bezpečnostní riziko je pro Českou republiku nulové ! Zločinec !Do jakých škol budou chodit naše děti, když většina rodičů nikdy nedopustí, aby byly jejich děti ve škole byť s jedním jediným muslimem ? Protože já toto nikdy nedovolím a svou dceru budu od té primitivní,  vraždící verbeže chránit do konce svých dnů ! Nebo si Sobotka opravdu myslí, že zatímco jeho děti budou v soukromé, prestižní škole jen s vyvolenými, na kterou mu jen tak mimochodem přispíváme všichni z našich daní, tak naše děti ráno zavezeme do školy a budeme s hrůzou čekat, jestli se nám zdravé a živé vrátí nebo nám bude stroze oznámeno, že si alláh vybral další oběť ? A protože všechny zločiny muslimové zásadně omlouvají svou vírou, budou jako vždy zproštěni viny, což jen posílí jejich násilnické pozice, tak jak se to v mnoha případech stalo a děje, nejen v Německu. Opravdu to vážení občané, vlastenci dopustíme ?

 Budeme naše děti vědomě ponechávat ve společnosti těchto nelidských bytostí, které nedosáhly ani úrovně zvířat, protože i ta jsou mnohem inteligentnější a čistotnější a pro které nemá lidský život žádnou hodnotu a jsou jen předurčeni a placeni zločinci z americké vlády za zabíjení jakéhokoli bílého člověka ? Komplex černé rasy dostal díky Obamovi a jeho původu zelenou a bílá rasa má být vyvražděna. A to vše „naše“  vláda dávno dobře ví a nechává nás všechny na pospas a s tímto vědomím klidně vpouští do naši země další tisíce potenciálních vrahů nás všech. A říká tomu „obohacení“… . Vláda nečiní žádné kroky pro zajištění bezpečnosti v naši zemi, protože to poslední, oč ji jde, je bezpečnost státu, ochrana a ostraha hranic a ochrana zdraví, životů a majetků občanů. K čemu tedy máme takovou vládu?

Ministryně školství Valachová řeší inkluzi, protože ta vede jasným směrem k začleňování, ne až tolik postižených, ale hlavně v dohledné době muslimských dětí do našich škol. O to tady jde… . To, že se rapidně sníží úroveň výuky a vzdělanosti našeho školství je v tomto případě neoddiskutovatelné a součástí jednoho z mnoha zločineckých plánů „naši“ a americké vlády. Dle programu NWO má být přece maximální IQ 80. Takže ve výsledku chtějí „člověka“ smíšené rasy s nízkou inteligencí, aby nemohl protestovat proti všem zvěrstvům, která na něm budou páchána, ale byl schopen pracovat a plnit úkoly.

Vláda má povinnost upozorňovat národ a řešit všechna rizika spojená s muslimskými imigranty. Nezanedbatelné je riziko možnosti nákazy našich dětí nemocemi, viry a parazity, které k nám muslimové dovlečou. Nemluvě o jejich příšerných a vlastně žádných hygienických návycích. Potřebu vykonávají kdekoli… Umíte si představit, v jakých podmínkách by naše děti po celou dobu ve škole trpěly ?   Bezpečnost ve školách bude nulová a ohroženy nebudou jen naše děti, ale taky učitelé a celý personál škol. Životní úroveň všech občanů České republiky se díky muslimským imigrantům sníží minimálně o 50%. Řeší snad někdo i tuto otázku ? Jistě, že neřeší, protože upozorňovat na všechna negativa je v naši zemi tabu a kdo si snad dovolí a veřejně na tyto skutečnosti poukáže, má být dle vyjádření ministra „spravedlnosti“ Pelikána, který jedná pouze v zájmu USA a poslankyně za TOP 09  Langšádlové ( mimochodem tato paní se vyjádřila, že si přeje atomovou válku, která by vyřešila problémy s Ruskem…) stíhán a trestán ! Tito psychicky nemocní, chtějí slušné občany perzekuovat za pravdu ?

 Takže máme být trestáni za to, že nechceme dopustit , aby nám byly zabity naše děti ? Proč bychom toto vše měli my, občané České republiky vlastizrádným zločincům z „naši“ vlády dovolit ? Proč, když je tady nejjednodušší a velmi rychlé a efektivní řešení a to zní Zákaz islámu v ČR !  To je záležitost, o kterou se musíme všichni zasadit a za kterou plně stojí Národní domobrana, která vznikla na základě fatální bezpečnostní situace v naši zemi, kterou vědomě vytváří a ignoruje „naše“ vláda… , která selektivně přistupuje k právu nás občanů a společnost rozdělila na vlastence, kteří hájí zájmy naši země a snaží se přežít a vlastizrádce, kteří stojí proti zájmům našeho státu a tudíž proti vlastencům. Nikoli náš prezident Zeman, ale Sobotka a celý spolek egomaniaků v „naši“ vládě rozdělili naši společnost… . Zeman národ  stmeluje a posiluje svou pozici, což se proamerickým zločincům pochopitelně nelíbí. Podívejte se, kolik zákonů porušují naši vládní představitelé… .

 

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka

§ 260

(1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným podobně účinným způsobem,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení

§ 259a

(1) Kdo v souvislosti s výkonem pravomoci státního orgánu, orgánu územní samosprávy nebo soudu jinému mučením nebo jiným nelidským a krutým zacházením působí tělesné nebo duševní utrpení, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako veřejný činitel,

b) spáchá-li takový čin nejméně se dvěma osobami, nebo

c) páchá-li takový čin po delší dobu.

(3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.

(4) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.

Genocidium
§ 259(1) Kdo v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinua) uvede příslušníky takové skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit jejich úplné nebo částečné fyzické zničení,b) provede opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí,c) násilně převádí děti z jedné takové skupiny do druhé, nebod) způsobí příslušníkovi takové skupiny těžkou újmu na zdraví nebo smrt, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným trestem.(2) Stejně bude potrestán, kdo se na činu uvedeném v odstavci 1 účastní.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

 • · Edit

  Moje řeč. Islám je totalitní ideologie neslučitelná se svobodou, tudíž je povinností soudních, zákonodárných a výkonných orgánů POSTAVIT ISLÁM MIMO ZÁKON!!!!!!! A také vyhostit muslimskou obec z ČR!!!!!!!

 • · Edit

  Hezké počtení, ale spíš by občany zajímalo, jaké konkrétní kroky podnikla Národní domobrana k dosažení deklarovaného cíle. Plamenné výzvy se v téhle době už míjejí účinkem a pokud ND nedosáhne uznání na politické scéně či minimálně u ministerstva vnitra, zůstane spolkem pivních strejců, které nikdo nebude brát vážně. A přezíravé mlčení naší vládní garnitury napovídá, že zatím tomu tak zjevně je. Je diskutabilní učit lidi střílet, když je zjevné, že v případě ohrožení věrchuška občany v prvé řadě odzbrojí. Jsme svědky, že už se to pomalu začíná dít – zpřísnění podmínek pro držení zbraní pod záminkou „ochrany“ občanů před virtuálními šílenci, nebo „sladění evropské legislativy“, či pravomoc policie odebrat zbraň na základě jakéhokoliv udání- to je jen začátek. A je iluzorní, že by orgány státní moci jakkoliv spolupracovaly s občany pouze na základě jejich (byť upřímného) vlastenectví. Malý příklad: přijmou profesionální hasiči občany nabízenou pomoc při zásahu? Nikoliv! A podobné to je s policií, která dnes stojí pouze o udavače, ale v okamžiku, kdy bude mít shora svázané ruce ( jako např. dnes v Německu nebo Švédsku), o žádnou spolupráci stát nebude…. Deklarovat založení spolku je sice hezké, ale je to jen první ( ten nejlehčí) krok. Tím okamžikem práce nejen nekončí, ale začíná!

 • JSEM PROOOO!!! Už aby tu byly předčasné volby, aby Babiš a ANO odešli s vládní koalice!!!! Už aby ty hnupové, zrádcové
  a havloidní krátury skončili v kanálu dějin!!! Pak se tato země konečně svobodně nadechne!!!!!

 • · Edit

  Svatá pravda,ale co s tím udělat,když se lidem ty fašisti jenom smějou.Demonstrace nepomáhají,tak snad demokraticky zastřelit,protože oni se nás zlikvidovat chystají,to je víc než jisté.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*