Záhadná doba velkých změn a my jim tak málo rozumíme

Záhadná doba velkých změn a my jim tak málo rozumíme

Je to všecko málem jako vymyšlený příběh: jsme uprostřed čehosi, něco se děje, všichni to víme, všichni to cítíme, tušíme to, ale nevíme, co to je. Všechny předpovědi, které byly určeny pro rok 2012 se nesplnily a zatím – cosi se děje, cosi se mění a ani my sami nejsme zdaleka ti stejní lidé, jako jsme byli před deseti lety.

Celosvětová politická situace urychluje celkový nepokoj, ničí naši svobodu kde to jde, pomocí železných zákonů, příkazů a zákazů. Krade nám naši svobodnou vůli, zbavuje nás volného rozhodování, staví mezi nás neviditelné zdi koncentračních táborů, jakoby na to měli datum, do kterého musí toto celosvětové ničení, které ve svých chorých mozcích naplánovali, dokončit. A matka Země je odmítá poslouchat, protestuje proti jejich bláznivým nápadům a dodává nám více sucha, více záplav, více zemětřesení a více všeho toho, co vůbec nepotřebujeme.

Je taky možné, že rok 2012 se neodehrál v nám uznávaném roce 2012. Co když někdo posunul kalendář a my se teprve k roku 2012 blížíme, aniž bychom o této změně věděli. Kdesi jsem četla, že jeden z anglických králů chtěl, aby jeho vláda začínala rokem, který má na konci nulu a proto posunul kalendář o několik let. Mohl to být třeba Karel II (vládl 1660-1685), Jiří III (1760-1820), Jiří IV (1820-1830), William IV (1830-1837), nebo Jiří V (1910-1936). Je těžké určit, který z nich to byl.

A co když existovalo víc králů a vládců, kteří si přáli, aby jejich vláda začínala v roce s nulou na konci? Jaká to hloupost, ale lidé jsou někdy zvláštní.

Jako další, jak si můžeme být jisti, že v dávné historii byly roky opravdu počítány správně, tak, jak je vedeme my dnes? Co když něco vynechali tady, přidali jinde a odpočetli ještě jinde? Teď můžu přímo cítit nesouhlas všech historiků a historických společností, kteří by na mne křičeli jedním hlasem: „co to je za hloupý nápad.“ Asi by se mnou těžce bojovali, nazvali by mne ignorantem, ponižovali by mne a kdyby mohli, tak by na mne i plivali, protože podle jejich názoru byly roky vždycky počítány svědomitě a těmi nejlepšími vědci oněch dob.



Pffff …

Byly skutečně ty roky počítány tak nesmírně svědomitě? Je možno to nějak prověřit? Jak je potom možné, že se právě blížíme nějakému kritickému bodu a procházíme značným množstvím toho, co bylo předpovídáno pro rok 2012 a přitom tyto situace neexistovaly kolem úředně potvrzeného a notářsky ověřeného roku 2012?

Uvědomte si třeba ty houfy kobylek, které zaútočily na úrodu v Argentině a snad i v Paraguayi. Říkají, že tento strašlivý hmyz dokáže cestovat až 105 km za den. Při takovém postupu mohou sežrat všecko od Irska až po Řecko během načisto pár týdnů. Ten hmyz je rozhodně horší než daňový úřad a to je co říct!

Krátce předtím, tento bídný, krátko-rohý hmyz ničil úrodu v Indii, kde požral všecko, kam se dostal. Samozřejmě, Indie vinila Pakistán, že tento hmyz pěstoval a jak se dalo čekat, Pakistán vinil Indii z toho stejného.

Ale i jiné země měly to neštěstí, že je tento zlořád navštívil. Afganistán, Irán, některé africké a arabské státy byly rovněž vybrány jako zásobárny pro mraky těchto nedožraných, nepřátelských a násilnických bzučáků.

Prý těch potvor může být až 40 milionů na čtvereční kilometr a jsou schopni sežrat píci, která by uživila 2,000 krav. To je naprosto hrozné.

A pak zde máme písek ze Sahary, který pilně cestoval navštívit své přátele přes Atlantik, až do Ameriky. Byl to písek, který větry smetly z povrchu Sahary a vynesly nahoru, do velkých výšek. Tam pak mohl písek zadarmo cestovat daleko a široko. Někdy bývá nalezen i v Anglii a jinde, ale letos si to namířil přímo do Ameriky. Vědci říkají, že je to běžné a že k tomuto úkazu dochází každoročně v květnu-červnu, ale letos bylo písku, který se vydal na cesty, o hodně víc než jindy. Snad se i Sahara stěhuje? Krátké video, jak takový písek cestuje ZDE.

Zemětřesení je také mnohem více než jindy. Kalifornie si užila svůj díl 5.8 zemětřesení koncem června, které následovalo po mexickém zemětřesení 7.4 Richterovy stupnice. Letos bylo v Kalifornii a v sousední Nevadě 2,267 zemětřesení během pouhých sedmi dnů koncem června.

Celosvětová seismická aktivita je celkově hrůzostrašná. Každý měsíc dochází ke stovkám zemětřesení 4.0 a výše. Podívejte se sami, nastavitelná tabulka je ZDE.

Velký kaňon v Yellowstonském parku je víc a víc horký. Správa parku musela začít varovat návštěvníky, protože povrch země je tak horký, že může roztavit i obuv. A opravdu, některé tenisky už tam byly opravdu roztaveny: je to jako kráčení po hořícím uhlí, jak to dělají indičtí fakiři.

Teploty v údolích bývají o 14-16 stupňů Celsia vyšší než na okolních vrcholcích a podlaha celého útvaru se každoročně zvedá o 15 mm už mnoho let. Častá drobná zemětřesení a občasné výstřiky gejzírů upozorňují na to, že obrovská sopka dole v podzemí je činná a že je připravena dát to najevo i jinak. Ryby to už dávno vzdaly, nemohly snést to horko a většina z nich zmizela. Kdyby tato sopka vybuchla, jakože se to někdy v budoucnosti s největší pravděpodobností stane, pak se nebudeme smát ani my, o tolik tisíc kilometrů dále.

Amerika má další, nevysvětlitelný problém a to je gama záření. Je ovšem zcela možné, že je to celosvětový problém, pouze lidé v jiných zemích to nesledují stejně pilně, a mnohdy o tom možná ani neví. Jsou i takoví, kteří o tom vědět mohou, ale protože jsou politicky správní, netroufají si vylézt ven s něčím tak nepopulárním.

U nás je radioaktivita sledována Státním ústavem radiační ochrany, který kontroluje provoz jaderných elektráren a pracovišť, která používají ionizační záření. Přesto, i u nás se najdou místa, která daleko zahanbí Černobýl. Autor shora zmíněného článku říká, že přesto není se čeho bát, čímž bych si nebyla tak jista. I nízké záření po delší době oslabí lidský organizmus a může způsobit vážné nemoci.

Gama záření v Americe je značné. Jen od 1. ledna 2020 do 30. června bylo celkové gama záření navýšeno o 1,895,703,663 dávek za minutu (dpm). To dělá 433,998 dpm za každou jednotlivou hodinu, po celé zemi. To je obrovský nárůstek! Celková radiace v Americe je 43.2 miliard dpm, což je neuvěřitelně vysoké číslo.

To znamená jen jedno, že za posledních asi 75 let jsou Američané neustále otravováni neviditelným a smrtícím, vládou ochraňovaným vrahem ve formě zvyšované radiace. Psychopati, kteří na běžné lidi vypouštějí tyto kmitočty nemají nejmenší zájem o zdraví národa, což je více než zjevné. Ve skutečnosti je chtějí všecky mrtvé, zatím co oni sami si ponechají své vily, služebnictvo, labužnické tabule, soukromá letadla a teplá místa u vlády, nebo u velkých korporací. V jejich omezenosti si neuvědomují nesmyslnost a neuskutečnitelnost těchto požadavků.

Potom se ovšem není čemu divit, že je tolik lidí nemocných. Mnoho z nás má velmi špatný imunní systém, což může být způsobeno právě radiací. Nakonec – to je co radiace dělá, nemůže jinak. Takže mnozí mohou být takto denně rentgenováni, aniž by to věděli, aniž by to chtěli a to všecko jen proto, aby věda a technologie mohly postupovat kupředu. Jenže jestli toto je postup, za takovou cenu, tak bych řekla, že sice jaksi postupujeme, ale určitě špatným směrem.

Je zde ale taky jedna dobrá zpráva – aspoň jedna. Jsem si jista, že vás velmi potěší, když se dovíte, že ona obrovská ozonová díra nad arktickou částí země se sama zahojila a je nyní uzavřena. Vědci mají za to, že její otevření bylo způsobeno neobvyklými větry, které po několik týdnů držely zmrzlý vzduch přímo nad Severním pólem. Jiní, opět nejmenovaní vědci se baví představami, jako že chloro-fluoro-uhlíky, halony, hydro-chloro-fluoro-uhlíky a další jedy, které dnešní průmysl používá při výrobě ledniček, vzdušných chladicích zařízení, laků na vlasy a v jiných průmyslových procesech, že přispívaly k vytvoření tohoto útvaru.

Nějak záhadně jim všem uniklo – podezřívají ledničky a laky na vlasy a úplně zapomněli na sopky, lesní požáry, elektrárny, které spalují uhlí, atomové výbuchy, chemtrails a jiné škodlivé vlivy, které zhoršují úroveň vzduchu, který dýcháme. Jinými slovy, tito troubové viní můj lak na vlasy, že způsobil ozonovou díru a přitom si nevšimli sopky, kterou mají přímo doma na zahrádce.

Jsem jen ráda, že konečně přestanou vinit ubohé krávy a jiná zvířata. Přestanou vinit nás za to, že dýcháme a tím pádem vydechujeme kysličník uhličitý (CO2), přestanou vinit auta, kterými jezdíme, naše ledničky a jiné chladicí zařízení, plus dětské plínky, mravence, ptáky, včely a ryby … a zbytek všeho života na světě.

Protože když všecko funguje zhruba stejně jako to fungovalo předtím a přesto se ozonová díra sama zahojila, pak je jasné, že tyto drobnosti ji způsobit nemohly. Není to zjevné? Krávy stále prdí, prasata a ovce také, my taky a ještě ke všemu stále dýcháme, i když špatně, kvůli povinným rouškám. Na světě je pořád dostatek kysličníku uhličitého, takže všecka ta zeleň může růst a prosperovat. Auta stále jezdí sem a tam, i když nám to vlády zkouší vysokými cenami benzinu znemožnit a já stále používám lak na vlasy. Děti dále znečišťují pleny, nemluvě o dalších tvorech, jako jsou mravenci, ptáci, včely a ryby, kteří taky jaksi prosperují.

Ale moment – co když roušky skutečně změnily složení vzduchu a kvůli tomu se mohla ozonová díra uzdravit a uzavřít? Jejda – myslím, že to je uvažování hodné hlavních NASA vědců. Musím si dát pozor, aby mne nezkoušeli naverbovat!

Jak už jsem se zmiňovala jinde, určitě jste někdy letěli letadlem. Takže letadlo se snáší k zemi a bude přistávat. Už se dostalo pod mraky a můžete vidět zemi pod vámi. A nenajdete tam nic, co by mohlo připomínat města, mosty, řeky, cesty, auta a rozhodně ne lidi. Nejste stavu nic z toho rozeznat. Pouze velké lány polí se někdy jeví jako barevné útvary a nic jiného. Shora je naše planeta prostě neobydlená. Tak malí jsme! Tak málo znamenáme! Tak malí, nedůležití, nepatrní a triviální my lidé jsme ve srovnání s tím obrovským prostorem nad námi a s celým vesmírem.

A kdyby vám kdo řekl, že váš lak na vlasy způsobuje skleníkový vliv, nebo ozonovou díru, nebo tání ledovců, či hromadné vymírání velryb, či cokoliv jiného, směle mu jednu vrazte.

Ta poslední záležitost je magnetické pole naší Země. Toto magnetické pole totiž slábne. Během posledních 200 let jsme ztratili asi 9% jeho síly. Zemské magnetické pole je velmi složitý mechanismus a rozpíná se mnoho tisíc kilometrů do vesmíru. Ochraňuje nás od kosmického záření a od nabitých částic ze slunce, kterým se říká solární větry. Tyto nabité částice, které jsou zachyceny ve vnitřním Van Allenově pásu, jsou drženy na svém místě právě pomocí zemského magnetického pole. Kdyby toto ochranné pole ztratilo více své síly, hodně naší elektroniky by mohl být vyházeno na smetiště.

Velké území, kde je podstatně snížena magnetická intensita se vyvinulo v moři, mezi Afrikou a Jižní Amerikou. Říká se mu Jiho-Atlantická anomálie (South Atlantic Anomaly). K němu se přidalo další takové území, které se vyvinulo během posledních 5 let a které se rozkládá na jihozápad od Afriky. Tato nová anomálie se vyvíjí s neuvěřitelnou přičinlivostí a nikdo neví, čím je způsobena. Satelity a letadla, která by nad tímto územím letěla, mohou mít kvůli tomuto vlivu vážné technické poruchy.

A jakoby to nebylo dost, Severní zemský magnetický pól se vydal na pochod a postupuje směrem k Sibiři. Nepohybuje se ale pomalu, spíš běží, protože od počátku 21. století uběhl asi 50 km za rok. Jeho protějšek, Jižní magnetický pól se pouze vláčí, při 10 km za rok od začátku 21. století. Někteří vědci předvídají, že si tyto póly mohou dokonce vyměnit svá místa. Údajně je to naprosto běžné a občas se to stane – zhruba každých sto tisíc let, nebo nějak tak.

Co by to znamenalo pro nás? Změnily by světové kontinenty počasí a pěstovali bychom banány a pomeranče v Grónsku, zatím co Afrika by byla zavalena sněhem? Jak rychle by proběhlo toto přehození – bylo by to rychlostí blesku, anebo by se to táhlo měsíce a roky, asi tak, jak rychle vaří hrnec s vodou, který upřeně sledujete.

Také prý má dojít k celkovému oslabení zemského magnetického pole, což bude mít velmi vážné následky. Jak vážné? Nikdo neví, ale protože strach dneska mává celým naším světem, asi to budou velmi vážné následky.

Pravděpodobné vysvětlení podává Soren Dreier: My všichni jsme elektromagnetické bytosti, vybavené každý svým vlastním elektromagnetickým podpisem. To způsobuje, že někteří citlivější z nás se mohou telepaticky spojit s jinými i přes velké vzdálenosti a někdy i přes časové zábrany. Toto vysvětluje hojení na dálku, sledování na dálku (remote viewing) a podobné činnosti. S tím množstvím strachu, který je dnes neustále pumpován do lidstva na celé planetě, naše Země na to musí nutně nějak reagovat.

Málem každý má dnes mobil, který je rovněž elektromagnetický a vysílače pro tyto mobily předčí lecjaké jiné elektromagnetické zařízení. A jakoby to nestačilo, s 5G technologií se elektromagnetické zamoření planety podstatně zvýší, čímž dojde k nikdy nevídaným výškám tohoto škodlivého vlivu. My doopravdy nevíme, jaký vliv bude mít 5G na naši Zemi. A přesto, nedá nám to a pořád si dále hrajeme s ohněm.

Někteří jsou toho názoru, že Země není mrtvá hmota. Je to živá bytost, které se někdy říká Planetární bytost. Jestli je to pravda, pak rozhodně musí reagovat na škody, které jí ve své nerozumnosti a nepředvídavosti způsobujeme, ve formě atomových výbuchů, HAARP činností, teď k tomu připočteme 5G a podobné vlivy. Je docela možné, že naše Země reaguje i na množství lidského utrpení, na množství prolité krve, se kterou se nikdy nešetřilo ve válkách a při mnohých jiných příležitostech.

Musíme si přiznat, že myšlenky, plány, činnost a snaživost mnohých z nás nejsou vždycky morální a lidstvu prospěšné. Někteří z nás dokážou být taková monstra, že by zahanbili i skupinu Frankensteinů a Godzil, včetně pár Drakulů. Země, jestliže je živý organizmus, toto určitě ví a snad proto reaguje s notnou dávkou záporné činnosti. Je jisté, že reagovat bude – co jiného můžeme očekávat? Nakonec, byli jsme s ní dáni dohromady, takže jsme v jistém slova smyslu společníci a kámoši – my a naše máma Země, jak se říká. Vždycky poznáte, když je váš blízký přítel nebo přítelkyně nešťastný, anebo naopak šťastný. Tak i naše Země dobře ví, jestli se smějeme či pláčeme a je zcela možné, že se směje či pláče spolu s námi.

Již po 9/11 došlo k velké změně v lidském vědomí. To bylo datum, kdy poprvé strach ovládl celosvětovou populaci. Byl to strach z neznáma, strach ze tmy v místech, kde bylo vždycky světlo. Strach z neočekávaných změn a z jejich ještě méně očekávaných následků. Tento strach vytvořil podstatný celosvětový vliv, měřitelný vědeckými přístroji. Tak velký vliv to na nás mělo. Nakonec, není se co čemu divit, když miliony a miliony lidí se současně začaly bát – to byla obrovská hora strachu.

To, co se stalo ve Wuhanu a všecko, co následovalo, pouze zvýšilo množství strachu v lidech. A ještě dále, celková politická situace, media – samozvaní „experti,“ jasnovidci a proroci dnešní doby, spolu s „šedou eminencí“ tak zvaných „elit,“ což jsou krvežízniví bastardi nejhoršího druhu, ti všichni zkoušeli snížit spokojené vibrace matky Země a jejích obyvatel na co nejnižší, na záporné, a srazit nás všecky do hlubin deprese.

Je na čase tuto sabotáž zastavit. Je na čase si uvědomit co se děje a postavit se proti tomuto nesmyslnému stavu, plnému šílenství a bláznivých příkazů, které jsou na nás uvalovány.

Příště vám řeknu, co se proti tomu dá dělat. Vím, že to je způsob, jak toto šílenství zastavit. Toto nejsou planá slova; to je skutečný plán. Článek se bude jmenovat „Co nám říká George Green.“

 

Jana Kaufman




Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Záhadná doba velkých změn a my jim tak málo rozumíme

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*