Z Halíkových slov o Gottovi čiší zloba a nenávist. Podobní upalovali za kacířství

Z Halíkových slov o Gottovi čiší zloba a nenávist. Podobní upalovali za kacířství

Jsem křesťanka, ale názoru kněze a teologa Tomáše Halíka nerozumím. Jde o vyjádření jezuity, který dělá církvi ostudu.

Karel Gott je fenomén. Je král lidských srdcí. Ani za posledních třicet let, přestože byla všemožná snaha, ho nebyli tzv. revolucionáři schopni od národa oddělit. Nechali jsme si vzít mnohé, ale Gotta ne!Zprávu o jeho úmrtí jsem přijala v hlubokém zármutku, jako když odejde někdo blízký. A on byl blízký nám všem, kteří jsme jeho písně poslouchali. Měli jsme pocit, že nám rozumí, že zná naše bolesti, starosti i radosti. V jeho písních jsme nacházeli útěchu i radost. Nad zprávou o jeho smrti se náhle zastavilo srdce miliónům lidí bolestí. Ti, co ho měli rádi, zapálili svíčku, kondolovali, půjdou se mu osobně poklonit a rozloučit se s ním. Ti, kteří ho rádi neměli a jsou slušní, tak mlčí. Vždyť zemřel táta, manžel, osobnost, kterou miloval národ a to nejen doma, ale i v zahraničí.

Vykřičeli jen nenávist sami k sobě

Vždy se však najdou hyeny, které místo projevu soustrasti začnou rozsévat nenávist, závist, zlobu. Lidé jsou hodní, zlí, chytří, hloupí. Nemusí mít rádi Karla Gotta a jeho tvorbu, ale jsou chvíle, kdy se musí i ti zlí a hloupí ovládat. To ovšem někteří z nich nezvládli a svoji nenávist – vlastně sami k sobě – vykřičeli. Vždyť právě oni by chtěli být jako Gott, byli to oni, co mu budou závidět i jeho smrt. Jsou to oni, zlí, hloupí, neschopní, kteří ničeho nedosáhli a budou plivat na nejoblíbenějšího, na našeho Karla Gotta.

Světili fašistům zbraně

Vím, co je křesťanská láska k bližnímu, jsem křesťanka. Žasnu však nad některými nedávnými vyjádřeními Tomáše Halíka (pozn. redakce: citováno například zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/sileny-a-nevkusny-napad-halik-se-rozohnil-nad-predstavou-gotta-v-katedrale-40298740 ). V mých očích jde o vyjádření jezuity, který dělá katolické církvi a nám věřícím ostudu. Slyším jeho zlobu a nenávist k bližnímu, což se s křesťanskou vírou neztotožňuje. Podobné přístupy najdeme snad jen u těch jedinců, kteří upalovali za kacířství nebo světili fašistům zbraně. Jsem ale velmi potěšena přístupem kardinála Dominika Duky a děkuji mu za jeho lásku k bližním.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Z Halíkových slov o Gottovi čiší zloba a nenávist. Podobní upalovali za kacířství

  • · Edit

    Vykřičeli jen nenávist sami k sobě
    S tímto titulkem a sedmi řádků zcela souhlasím.Dodávám k tomu, že Lidé jsou hodní, zlí, chytří, hloupí, i někteří nadmíru inteligentní, že nejsou tělesným pojetím a podmíněním současného nevědomého infiltrovaného systému napadeni žádnou ideologií která neumí rozlišovat mezi třemi kvalitami hmotné přírody dobrem, vášní a nevědomostí. Jestliže někdo dostane dar hlasu od Nejvyšší Inteligence ve vesmíru a nezneužije ji a nevměšuje se do politiky ani náboženských fanatiků, považuje se za člověka který neubližuje druhým. Pokud špiníme člověka po smrti jeho těla a nevíme, že se to jeho duše netýká, pak tato příčina štvaní padne a obrátí se jako následek na toho, kdo nectí nikoho jiného než sebe.
    Jakékoliv náboženství musí být velice pokorné ke každému živému tvoru a neubližovat slovy, myslí a činy, i když vytváří denně stovky přestupků jak proti sobě, tak proti ostatním a mnohdy se jim nelze vyhnout.To je zřejmé když jíme, spíme, bráníme se, neumíme milovat atd. Veškeré posmrtné obřady jsou zbytečné, nebot se váží pouze na nostalgii, kulturní a politické zvyky, ismy, neznalost nevědomého tělesného pojetí ap. Úctu k pozůstalým někteří nerespektují a měli by se jí naučit a mlčet. Nebot mlčení je základ vnitřní inteligence a nevyvolávat spory tam, kde nejsou zapotřebí.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*