Washington Times: Islám jako demografická hrozba pro Západ

Washington Times: Islám jako demografická hrozba pro Západ

Hrozí, že muslimská imigrace změní evropský způsob života.

Kombinace klesajícího počtu nově narozených dětí mezi rodilými Evropany a přílivem stovek tisíců muslimských uprchlíků ze Středního východu, ohrožuje zaplavením původní evropské kultury, z níž vyrostla Amerika. Zachování toho nejlepšího z původní kultury bude zodpovědností vznikajících generací a velikost této odpovědnosti je nyní jasná.

Vzhledem k tomu, že francouzský zákon zakazuje při sčítání lidu pokládat otázku na náboženství, odhady o počtu muslimů ve Francii se liší, ale muslimové mohou představovat až 10% z 70miliónové populace. Třetina z nich se v jiných průzkumech označuje jako „pozorující věřící“. Předpokládá se, že v Německu bylo v roce 2015 přibližně 4,5 miliónů muslimů, což je téměř 6% z 83miliónové populace. To však bylo předtím, než kancléřka Angela Merkelová otevřela v roce 2016 dveře pro milióny syrských a jiných uprchlíků, téměř všichni byli muslimové.

Demografové v předchozích letech předpokládali, že rostoucí počet muslimů se integruje do silné, převážně křesťanské kultury Západu. Demografové poznamenali, že islám sdílí některé aspekty židovských a křesťanských náboženských zkušeností. Ale jinými slovy, islám není taková víra, jak je chápána na Západě. V některých islámských zemích je islám dítěti přidělen od narození a opuštění islámu kvůli jinému náboženství je trestáno smrtí. Islám často není vírou srdce, ale je zákonem.Další komplikací k asimilaci je fakt, že muslimští přistěhovalci mají tendenci vytvářet samostatné ghetta v okolí velkých evropských městských center, která se stávají inkubátory islámského extremismu. Policisté se obávají vkročit do některých takových oblastí a radikální islámští duchovní agresivně rekrutují mladé muže, aby dělali džihád proti Západu. Krvavé útoky v Paříži v listopadu roku 2016 byly zosnovány v Molenbeeku, bruselském ghettu, které je již dlouhou dobu místem radikálního islámu, drog a bezpráví.

Islám je historicky nepřátelský vůči nevěřícím. Muslimové brzy debatovali o autoritářství islámského dogmatu, které obhajuje nucenou konverzi, což umožnilo dobytí většiny středomořského světa. Ibn Rushd (1126-1198), středověký andaluský klerik, učil o toleranci a sebeovládání, ale nakonec prohrál proti argumentům tvrdých muslimských teologů. Oni diskutovali o tom, zda akt jednotlivce se objevuje proto, že tak Bůh chce, nebo, jak si myslel Ibn Rushd, že takové kroky jednotlivce následují přirozené zákony Boží ruky. Víra Ibna Rushda byla základním učením evropské renesance, včetně znovuobjevení staršího řeckého a římského učení.

Od roku 2014 se Evropa potýká s nárůstem radikálního islámského terorismu, což je důsledek evropské migrační krize. Muslimští radikálové používají sociální sítě k podpoře terorismu po celé Evropě, včetně několika útoků „osamělých vlků“. Počet takzvaných „trestných činů ze cti“ v Německu eskaloval. Tresty za trestné činy ze cti se pohybují od emočního zneužívání přes fyzické a sexuální násilí po vraždu, obvykle prováděné mužskými rodinnými příslušníky proti ženám v rodině, které jsou vnímány, že způsobily hanbu rodině nebo klanu tím, že odmítly souhlasit s dohodnutým manželstvím, vstoupily do vztahu s nemuslimem, nebo s někým , kdo nebyl rodinou schválen, odmítla zůstat v surovém manželství, nebo následovala „nadměrný západní životní styl“.

V praxi jsou však linie mezi zločiny ze cti a zločiny vášně zamlžované, a mohou být jakoukoli výzvou pro mužskou autoritu. Trest může být velmi brutální – například ten, když německý manžel několikrát bodl svou ženu a přitáhl ji za své auto s tím, že se jejich dvouleté dítě na vše dívalo ze zadního sedadla.

 

(Washingtontimes/ svobodnenoviny.eu Ilustrační obrázek Foto: AP)
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

I Švýcarsko ruší vakcinační pasy

Švýcarský ministr zdravotnictví Alain Berset dal najevo, že kontroverzní využívání certifikačního covidového systému alpským státem…

Komentář “Washington Times: Islám jako demografická hrozba pro Západ

  • Musíme chránit za každou cenu své území a nenechat zničit svoji vlast. Je smutné , že Češi těmto válečníkům, kteří dobývají naše území a zabíjejí lidi jsou ochotni sloužit. Neziskovky, které podporují dovoz tohoto válečného a násilnického etnika musí být zrušeny, neboť naší zemi jen škodí. Ty ředitelé a ředitelky těch neziskovek jsou chtivý peněz a tak jsou ochotni dělat tuhle špinavou protinárodní práci. Pan Soros je štědrý vůči nim a my jim dáváme určitě z rozpočtu nemalé peníze. Vládnoucí elita EU poslušně plní )úkoly , které jim přikazují strůjci NWO. Oni pracuji pro islamisty devastovanou Evropu. Žádné multy kulty v případě tohoto etnika, které chce jen dobývat a poroučet a nepracovat a jen žít ze štědrých dávek.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*