Vzpoura Žlutých vest:  Ve Francii propukl skutečný 17. listopad

Vzpoura Žlutých vest: Ve Francii propukl skutečný 17. listopad

17. listopadu 2018 propukl ve Francii spontánní masový lidový protest proti současnému establismentu.

Lidé, kteří se svolali přes sociální média, si navlékli žluté vesty (aby jeden druhého rozeznali) a vyrazili do ulic. Skupiny nemají centrální vedení, snaží se protestovat, stavět barikády a blokovat silnice. Organizují se za pochodu. Pokud policie jednu blokádu rozebere, vnikne za jejími zády okamžitě blokáda nová.

Policie odhadla počet účastníků na 290.000, ale lidé hovoří až o třech miliónech.

Je to vzpoura, která doutnala již léta. Vzpoura obyčejných lidí proti současnému politickému systému, který – stejně jako ve většině dalších zemí Evropské unie – kolaboruje s mocnými a svými vlastními občany pohrdá.

Mapa plánovaných setkání Žlutých vest 17. listopadu 2018Média o nich hovoří stejně jako o nás – tedy jako rasistech, fašistech, zločincích, lidech nízkého vzdělání a lůze. Ale Francouzi hnutí podporují. 77 % si myslí, že je hnutí Žlutých vest ospravedlnitelné a 66 % si myslí, že by protesty měly pokračovat.

Občas se stane, že si někteří policisté tváří v tvář Žlutým vestám sundají helmu a protestující je pak zahrnou potleskem.

Protestů se masivně účastní i ženy, ale feministické organizace mlčí jako zařezané. Ovšemže mlčí, požadavky protestujících totiž nespadají do jejich Sorosovské agendy.

Žluté vesty se bouří proti současnému systému, proti politikům, lživým médiím i odborům. Vyčítají Macronovi, že udělal o mnoho více pro bohaté, než pro obyčejné lidi. Na přítomné novináře mainstreamu pokřikují „Píšete Fake news! My vás tu nechceme!“

„Je to vždy stejné s touto vládou,“ říkají, „pokud něco nechceme přijmout, říká nám, že jsme to nepochopili a že jsme idioti.“

„Probíhá kriminalizace části Francie, která je příliš francouzská, příliš bílá a příliš tíhne ke svým kořenům.“

Vláda považuje za nepřítele Francouze, kteří jí chtějí připomenout, že byli po 40 let zapomenuti.“

„Mnoho lidí nás podporuje. Nosí nám jídlo a pití, i když se sami na barikádách neúčastní.“

„Politici žijí v bublinách a o reálném životě Francouzů nevědí vůbec nic.“

„Zoufalství lidí je tak velké, že motivace, doufám, poroste.“

„Trvalo mi 25 let, než jsem zaplatil svůj dům a dnes ho budu muset prodat a jít bydlet do karavanu.“

„Nejsme proti vzrůstajícím daním, ale musí také zvednout mzdy.“

V médiích vidíme mnoho přehnaných věcí. Žluté vesty nejsou lupiči.“

Ano, Žluté vesty opravdu nejsou lupiči – ti stojí na právě opačné straně.

Žluté vesty usilují o novou sociální spravedlnost, o právo žít důstojně ze mzdy za vykonávanou práci a odváděné daně. Za dodržování pravidel společného života, za přerozdělování společného bohatství ve prospěch národa – francouzského národa.

Protože zbídačování roste a z přerozdělování bohatství byl národ vyloučen.

Protest vypukl, když Macron ohlásil zvýšení ceny benzínu téměř na 2 eura. Mnoho chudých lidí by tak muselo skončit s dojížděním za prací a staří lidé by se nedostali k lékaři či na nákup.

Francouzi se tedy chtějí především zbavit Macrona, který pro ně představitelem současné feudální oligarchie.

Ale Macron jen plní úkoly OSN Agendy 2030, jíž je Brusel garantem. Agendy OSN, z níž vyplývají další globální dohody jako je Pařížská dohoda, Globální kompakt pro migraci, Globální kompakt pro uprchlíky, Istambulská dohoda atd.

O této Agendě se hovoří jako o cestě k lepší budoucnosti. Ale je to jen souhrn cílů určité části velkého byznysu a všehoschopných sociálních inženýrů.

K realizaci Agendy používá OSN s Bruselem podplacené politiky, média a neziskové organizace. Každá politická neziskovka se může přihlásit u OSN na UNHCR Partner Portal a dostávat od OSN granty na svou činnost. A prosazovat pak ve svých domovských zemích pod hesly o lidských právech a humanitě cíle Agendy.

Důsledky toho, že národní vlády místo svých volebních slibů plní Agendu nařízenou shora, můžeme vidět všude kolem nás (upřednostňování menšin, podkopávání demokracie neziskovkami, inkluze a vymývání hlav dětem ve školách, LGBT, gender agenda, likvidace rodiny, prosazování migrace, odzbrojování, zavádění 5G systémů, utužování cenzury, boj proti globálnímu oteplování atd. atd.).

Brusel má v plnění OSN Agendy 2030 významné místo. Působí jako pumpa na vlévání peněz do ambiciózního cíle – zavést Agendu ve všech částech světa. Ty peníze tečou z našich daní – z daní obyčejných lidí celé Evropské Unie, jejichž děti jsou takto okrádány o budoucnost.

Zatímco ostatní státy světa přijímají Agendu dobrovolně (případně na základě ekonomického vydírání či podlácení), unijní státy nemají na výběr. Musí realizovat Agendu ze zákona, protože Brusel ji vtěluje do zákonů EU.

Jedním z cílů Agendy je boj proti globálnímu oteplování. Cílem je udržet růst průměrné globální teploty pod dvěma stupni Celsia. A protože se předpokládá (a není to dokázáno), že důvodem oteplování jsou emise skleníkových plynů, požaduje Pařížská dohoda jejich razantní snížení.

Boj se změnami klimatu je velmi lukrativní. Je perfektní záminkou, jak prosadit vyvolené byznys projekty, které by kvůli své finanční náročnosti jinak nemohly prorazit na trhu. Je vhodnou záminkou i pro zdražení surovin k životu nezbytných – jako je voda – u kterých by se jinak vysoká cena těžce obhajovala.

Francoužští občané by měli vědět, že Macron představuje jen výkonné chapadlo oligarchů nad osou OSN-Brusel. Prostě nahoře rozhodli, že budeme kupovat elektrická auta, která by jinak neměla na trhu šanci. A pokud na to nemáme, tak nebudeme jezdit vůbec. Ovšem nejdříve je nutné zbavit občany těch starých aut. Macron se rozhodl použít k tomuto cíli nesmyslné zdražení benzínu. A to bylo pro přezírané Francouze poslední kapkou.

Také naše vláda plní OSN Agendu 2030 a snaží se občany zbavit starých aut, ale jde na to pomaleji. Ministr Ťok (ANO) si zvolil jiný způsob než Macron – silniční daň až 16.000 Kč.

Dva různé způsoby a stejný cíl.

Ale auty to nekončí, protože obchody se musí hýbat. Proto OSN už opět začíná vykřikovat, že cíle pro snižování skleníkových plynů, určené Pařížskou dohodou, jsou příliš nízké a množství skleníkových plynů musí být ještě více sníženo, jinak se všichni oteplíme o tři stupně a ne jen o dva.

A na 20 lídrů byznysu (včetně Allianz, Kering, Danone, Interface a Natura) a neziskových organizací hned jako jeden muž napsalo EU, že pokud by se zvýšila teplota o 3 stupně, dojde k výraznému poklesu výroby potravin, zaplavení mořského pobřeží, vypuknou dlouhodobá sucha, ničivé hurikány atd. atd.

A že by za takových podmínek nemohli pracovat a tak žádají, aby EU odsouhlasila ještě razantnější snižování emisí – nulovou variantu do roku 2050.

A ve skvělém načasování právě teď odborné think tanky zjistily, že domy spotřebovávají více než 40% energie z celkové spotřeby EU a odpovídají za více, než třetinu evropských emisí oxidu uhličitého.

A že pokud má EU dosáhnout do roku 2050 nulové varianty emisí, budou muset všechny domácnosti do roku 2050 přestavět své domy a byty, komplet vyměnit jejich stěny, podlahy a střechy a také topné a chladící systémy. A integrovat do nich systémy a technologie pro obnovitelné zdroje energie.

A 5G systémy, které umožní komunikaci systému se stroji a smart metry v našich domácnostech, se už zavádějí. A budou posílat do centra informace o naší uhlíkové stopě, o našich potravinových návycích apod. a tam nás pak pěkně statisticky vyhodnotí. (Možná zde časem zavedou podobný systém jako v Číně. Bodování občanů podle jejich loajality k systému a ochoty dodržovat přikázaná „doporučení“. A pokud máš málo bodů, staneš se občanem druhé kategorie – znemožní ti nákup letenky, nekoupíš si ani jízdenku na vlak apod. ) A dá se předpokládat, že pokud lidé přestavbu domu/bytu neudělají, budou z nemovitosti platit vysokou daň. A tak budou lidé postupně zbaveni nejen aut, ale i nemovitostí. A stanou se na konec, stejně jako migranti, nemajetným davem s mobily, který bude dostávat výplatu na účty Mobile Money, a bude se přesouvat po světě, jak si korporace zamanou.

Můžeme vidět všichni, kam to spěje … ty pomalé promyšlené kroky – a pokusit se to zastavit. Důležitou příležitost ke změně budeme mít ve volbách do evropského parlamentu v příštím roce. Neměli bychom ji promeškat.

Poznámka editora

Doufám, že si to Maru dobře reseršoval a že se neplete. Já sám tomu sporu nerozumím, takže nedokážu posoudit objektivitu článku. Jenom jedno vím jistě. Francouzi protestují pořád a často blbě. Mají to v krvi.

 

Převzato z http://www.zvedavec.org
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*