Výzva zaslána premiérovi Andreji Babišovi k nápravě justice a odvolání NSZ Pavla Zemana

Výzva zaslána premiérovi Andreji Babišovi k nápravě justice a odvolání NSZ Pavla Zemana

Vážený pane premiére,
Institut AV chrání a podporuje dodržování základních lidských práv a svobod, neformálně sdružuje spolky a občany. Jako předsedkyně Institutu jsem si vědoma, že stávající politická situace nejen u nás, ale celosvětová, společenská nejistota a do jisté míry i kulturní prázdnota, nedůvěra a zklamání mnohých v mírový vývoj ve světě, kladou na celou společnost velké nároky. Především politici jsou odpovědni za další vývoj, nicméně aktivní občané, kteří se zajímají o vývoj ve společnosti a dění kolem sebe, mají povinnost upozorňovat na chyby, kterých se dle jejich názorů politici dopouští.Jsme jednoznačně zastánci vzájemného dialogu, tolerance a hledání té nejlepší cesty ke společnému řešení problémů, který povede ke spokojenosti občanů naší vlasti. Zcela odmítáme kroky, které vedou k prosazování nedemokratických metod, tj. neuznání vítěze voleb a diktát „nevolených křiklounů“, byť by měli podporu v jednotlivcích – volených zástupcích (poslanců). V této souvislosti rovněž neuznáváme, aby zde vládla nevolená skupina policistů, státních zástupců, či v některých případech soudců, kteří bez jakékoliv zodpovědnosti ničí životy slušným občanům.

V této souvislosti náš Institut s dalšími spolky a občany naší země vydal výzvu, která je určena vládě, poslancům a senátorům

„Hlas volajících po spravedlnosti a právu.“

Celá společnost zná pozadí solárního tunelu a aktéry, kterým se trest vyhnul. Je celá řada dalších, buďto vykonstruovaných činů, či zametání kauz tzv. pod koberec.

Ve výzvě, kterou vám v příloze zasíláme, požadujeme, aby se nepřijatelnou situaci v této oblasti začala vláda zabývat a my, předsedové spolků jsme připraveni k vzájemnému dialogu a účasti na tvorbě základních změn.

Domníváme se, že za fatálním selháním stojí, mimo jiné zcela nedostatečné, amatérské vedení státního zastupitelství NSZ Pavlem Zemanem, který dle našeho názoru nese osobní zodpovědnost za katastrofální stav této instituce.

Požadujeme odvolání NSZ Pavla Zemana.

Výzva – Hlas volajících po spravedlnosti a právu – 20. 11. 2018
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*