Výzva Slovákům z exilu! Od 9. listopadu probíhá v Bratislavě revoluční protest (Sk)

Výzva Slovákům z exilu! Od 9. listopadu probíhá v Bratislavě revoluční protest (Sk)

protest

Od 9. novembra brebieha v Bratislave revolučný protest. Jeden z organizátorov vyzýva: “Pretože sa nechceme nečinne pozerať, ako skorumpovaní politici ničia našu vlasť, organizujeme veľký celonárodný protest proti zločincom vysokej politiky. Politici musia konečne začať cítiť strach, preto neváhajte a využite svoje Ústavou SR garantované práva: slobodu pohybu, slobodu zhromažďovania a právo postaviť sa na odpor. Pripravte si zásoby jedla, hygienu, teplé oblečenie, obuv, spacie vaky, stany, dovezte poľnú kuchyňu. Naším prvoradým cieľom je rozpustenie parlamentu a následná zmena volebného systému na švajčiarsky spôsob. Nedovoľme politikom a masmédiám, aby nás zbytočne trieštili na pravicu a lavicu. Vytvorme spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa s odvahou oligarchii postavia na odpor a oslobodia Slovensko od korupcie. Kto si myslí, že slobodu mu vybojujú iní, ten jej nie je hoden”.

 

Cieľom protestu nie je pasívny nárek. Cieľom protestu je aktívna likvidácia a odstránenie zločineckého režimu. Podľa článku č.32 Ústavy Slovenskej republiky “Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené”. Splnenie predložených podmienok musí Ivan Gašparovič bez výhrad splniť. Ak bude zavádzať, bude to znamenať, že moc sa nechce vzdať. Potom je naším právom a povinnosťou tento zločinecký režim rozbúrať, zničiť a do základov odstrániť. Nesmieme dovoliť, aby zločinci ušli a vzali, čo nakradli. Roky cez schránkové firmy do zahraničia vyvážali hodnoty, ktoré im nepatrili. V Európe, Amerike a v ďalekej Ázii vlastnia luxusné hotelové komplexy, vily, jachty, firmy a bankové účty.

 

Za dvadsaťtri rokov rozkradli hodnoty vo výške niekoľkých štátnych rozpočtov. Škody na neprodukujúcom a nefunkčnom priemysle sa už nedajú vrátiť. Zostali po nich státisíce nezamestnaných. To je účet ich politiky. Moc úroky a nesplatiteľný dlh 47 miliárd eur v tichosti cez dane prenáša na hlavy občanov. Naším cieľom a úlohou bude splácať dlhy aj zo skonfiškovaných majetkov a zablokovaných účtov týchto zločincov.

 

Augiášov chliev nemá vyčistiť kto. Vziať moci moc dokáže iba občianska revolúcia. Zmyslom revolúcie je prevziať moc, zaistiť zločincov, zastaviť zločiny, potrestať zločiny, zastaviť rozklad spoločnosti, zachrániť čo sa dá, začať znova a spravodlivé spravovanie štátu. Občan stojí buď pred nesplatiteľným dlhom a ťažkým životom, alebo štátnym bankrotom. Spravodlivosť nie je odpustiť a zabudnúť na zločiny. Čím budeme v trestoch dôslednejší, tým budeme spravodlivejší. Zločinci sa nevzdajú dobrovoľne. Majú vypracované plány na evakuáciu rodín a likvidáciu odporu. Polícia, prokuratúra a súdy majú byť našimi katmi. Prvou podmienkou je nedovoliť ujsť najvyšším činiteľom.

 

Snahou moci je občanov zavádzať, rozdeľovať a ovládať. Na blogoch a diskusiách sa ich agenti venujú spochybňovaniu revolúcie a podsúvaniu nepodstatných tém. Na provokatérov a zradcov treba dať veľký pozor. Máme do činenia so skutočnými zločincami. Ak sa vzdajú dobrovoľne, prídu o slobodu a majetok. Ak nie, pôjde im o život. Niet sa koho báť. Podstatná časť prívržencov moci sú dnes oklamaní, zotročení, zničení a trpiaci ľudia. Oni spoločnosti odovzdali všetko. Je našou povinnosťou týchto ľudí podržať.

 

Občianske protesty sú nezjednotené a rozdrobené. Už začiatok rozkladajú partikulárne záujmy. Veľa ľudského úsilia sa stráca v egu jednotlivcov, ktorí síce urobili veľa, ale nakoniec zostali osamotení a vyčerpaní. Ak by boli aktivisti zjednotení, bola by to sústredená a úderná sila. Osloviť občanov je možné iba zmysluplným programom spravodlivosti, ekonomiky, hospodárstva, zahraničnej politiky, vzťahov, čo ihneď, ako a čo ďalej. Kancelária, adresa, mail, telefón, sekretariát, prípravný výbor a zastupujúci predseda by mali byť na začiatku dobrovoľne nasadení ľudia. Hnutie musí mať podporovateľov a zástupcov na krajskej a okresnej úrovni. Hnutie môžu reprezentovať iba čistí a dôveryhodní ľudia. Zmysluplným programom si organizátori získajú dôveru a občiansku podporu. Ak máme vziať moc politickým stranám, musí im vziať podporu občanov.

 

Za dvadsaťtri rokov sa rozkradlo a zničilo, čo predošlé generácie tvorili, bránili, za čo bojovali a životy obetovali. Zničil sa priemysel, zamestnanosť, práca, možnosť tvorby hodnôt, banky, budovy, obchody, dopravné tepny, plochy, pôda, potravinová prvovýroba, druhovýroba a sebestačnosť, hory, lesy, rieky, vodné diela, energetické zdroje, nerastné zdroje, pitná voda, historické budovy a zámky. Zničili sme šancu byť priemyselne vyspelým a demokratickým štátom. Občanovi zostal vzduch, nesplatiteľný dlh a práca, ktorá nedáva konečný zmysel. Na dedovizni sme sa zamestnali a bohatstvo budujeme iným. Štátu zostali mladí, starí, nezamestnaní, chorí a výtlky. Slovensko z popísaných dôvodov v priebehu necelej generácie zanikne.

 

Vážnosť káuz by v USA stačili na 150 ročné a v Číne na hrdelné tresty. Ak uvažujeme, prečo je vo Švajčiarsku, Rakúsku a v Nemecku nízka nezamestnanosť a vysoká životná a sociálna úroveň, je na to krátka odpoveď. Im nemal kto rozkradnúť a zničiť štát. Dokázali sme to sami.

 

Napáchané škody na fabrikách a hodnoty tvoriacom majetku v zločineckej privatizácii môžeme rozdeliť na škody priame, nepriame a následky. Priame škody sú to, čo sa rozkradlo. Priame škody sú vo výške minimálne 100 miliárd eur. Fabrika je výrobný prostriedok, má ekonomické dimenzie, je to nosnica. Nepriame škody sú hodnoty, ktoré sa vo fabrikách mali vytvoriť a nevytvorili. Výrobná fabrika tvorí hodnoty, zamestnanosť, dopyt po remeslách, doprave, vzdelaní, riadení, kúpnu silu obyvateľstva, platí dane, financuje rodiny, vyvoláva infraštruktúru a stabilizuje spoločnosť. To, čo sa v rozkradnutých, lacno predaných, zatvorených, prenajatých a špatne organizovaných fabrikách nevytvorilo, sú škody niekoľkonásobne vyššie ako sú škody priame. Tieto škody sú za dvadsať rokov pri skromnom odhade vo výške minimálne 300 miliárd eur. Priame a nepriame škody tak dosahujú odhadom výšku spolu minimálne až 400 miliárd eur. To je to, čo sa rozkradlo, malo vytvoriť a nevytvorilo. Ešte nie sme u konca. Treťou kategóriou škôd sú následky. Ako následky môžeme rátať vzniknutý dlh dnes vo výške 47 miliárd eur, úroky dlhu, deficit a ďalšie zadlžovanie. Druhou stranou mince následkov je štyristo tisíc nezamestnaných, štyristo tisíc ľudí žijúcich na hranici chudoby a štyristo tisíc ľudí, ktorí pracujú a hodnoty tvoria v zahraničí.

 

Každý občan Slovenskej republiky je okradnutý, poškodený a zadlžený priamymi a nepriamymi škodami a následkami vo výške minimálne 85 tisíc eur. O tieto peniaze mal každý občan nižšiu a v budúcnosti nebude mať vyššiu životnú úroveň. Škody sú nezvrátiteľné, definitívne a presahujú ekonomické dimenzie výkonu niekoľkých budúcich generácií. Oslabenie a rozvrat budú vyvolávať dopyt po prekreslení mapy stredoeurópskeho priestoru. Je našou povinnosťou tieto skutočnosti budúcim generáciám nezamlčovať a do histórie Slovenska ich velikými písmenami zapísať.

 

Zmyslom privatizácie bola konkurencieschopnosť a predaj štátneho majetku za primeranú cenu. Privatizácia mala dobrý zámer, spôsob v réžií HZDS bol zločin. Zničila sa priemyselná základňa štátu. Bohatstvo neznamená vždy zločin. Zločin je, keď zločinom nadobudnuté bohatstvo chránime premlčateľnosťou a nedotknuteľnosťou súkromného majetku. Keď oligarchizáciu spoločnosti neodmietneme, zostane tu natrvalo.

 

Príčiny biedy nehľadajme vonku a neváľajme na krízu. V Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku pre občana kríza neexistuje.

 

Vyzývam všetkých občanov postaviť sa zločinu moci na mimoriadne tvrdý odpor!

 

Autor: Štefan Martoš v exile  zdroj : exilovenoviny.cz  Anonymous Slovensko

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*