Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán

Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán

Začíná svatý týden. Byzantský katolický patriarchát se na Vás obrací a veřejně Vás vyzývá, abyste činil pokání za sebe i za Vatikán.

Žijeme v době, kdy nadnárodní struktury po etapách prosazují holocaust Evropy i celé planety. Mezi hlavní prostředky, které k tomu využívají, patří prosazování homosexualismu – sodomie. Písmo svaté před touto ohavností varuje celé lidstvo. „Podobně jako oni, i Sodoma a Gomora se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Jud 7, srov. 2Pt 2,6-8)

Dalším prostředkem holocaustu je prosazování masového kradení dětí milujícím rodičům z umělých důvodů. Rada Evropy prosazuje Úmluvu a Strategii ke kradení dětí de facto z každé rodiny. Tyto děti jsou pak v tzv. profesionálních rodinách demoralizovány homosexuály, pedofily, sadomasochisty. Mezi nimi děti kočují. Toto je největší utrpení pro děti, těžší, než utrpení války, těžší, než bída a hlad. Kdyby tyto děti zemřely, bylo by to pro ně menším zlem, než obětovat je Molochu NWO, který si žádá satanskou tyranii dětí, mnohdy i jejich životy.

Přirozená křesťanská výchova je nazývána násilím v rodině. Dětem jsou hned po narození dávány vakcíny k narušení jejich imunitního systému. Podle satanských konvencí musí být děti demoralizovány vlastními rodiči. Pro děti je dokonce plánována čipizace s číslem antikrista 666. Boží slovo před čipizací varuje jako před znakem šelmy. Kdo toto znamení přijme, bude postižen vředy a bude vyloučen z Božího království (viz Zj 13-14). Předstupněm plánované satanizace je i islamizace Evropy a zničení pravdivého k esťanství.

Cynicky podporovat tento satanský systém a zároveň mluvit o Božím milosrdenství je pokrytectví a zločin! Na druhé straně bojkotovat pravdivé pokání jako prostředek obnovy církve a záchrany rodin i národa je dalším zločinem! Církev měla být světu sloupem pravdy a svědomím národů! Je tragedií, že současný Vatikán spolupracuje se světovými elitami na vlastním sebezničení i na sebezničení celé planety. Duch antikrista skrze falešné proroky – heretické teology – nedovoluje církvi pravdivé pokání a tím ani duchovní vzkříšení. Jde o klamání mas zbožnými frázemi i citáty z Písma v duchu lži. Toto jsou hříchy proti Duchu svatému! Tím přichází prokletí na křesťanská území!

Kdo je hlavním viníkem této globalizační genocidy křesťanství i lidstva? Hlavním viníkem je odpadlý Vatikán se svou strukturou. Vyhnal Ducha svatého – Ducha Pravdy. Vatikán dnes tvoří jednotu s duchem zednářských iluminátů!

Proč k tomu došlo? Protože církev na II. vatikánském konci lu místo toho, aby udělala pravdivou diagnózu a pravdivou prognózu a nazvala hereze a synkretismus pravými jmény, obrátila oltáře směrem k lidu, ale zablokovala obrácení lidu k Bohu! V deklaraci Nostra aetate byla vyhlášena hereze synkretismu s pohanstvím, které uctívá démony a odmítá jediného Boha Stvořitele a Jím danou cestu spásy! Hereze modernismu, kterou odsoudil sv. Pius X., reinkarnovala v historicko-kritickou metodu. Duch ateizmu, který je za ní, popřel základy křesťanské víry a otevřel dveře synkretismu s pohanským modlářstvím. Jan Pavel II. gestem v Assisi prakticky vytýčil cestu apostatického synkretismu pod maskou modliteb za mír s pohany. Ve skutečnosti toto gesto změnilo v církvi ducha. Gesto v Assisi vytvořilo nové veřejné mínění, nové sentire cum Ecclesia, které už protiřečí pravověrnému učení Písma svatého a Tradice apoštolů, Otců a mučedníků! Tato apostaze hierarchie je maskována zbožnými frázemi, aby prostí věřící byli oklamáni a postupně přijali christologické hereze, synkretismus, okultismus, homosexualismus a sexuální deviace i s duchem New Age. A k této duchovní a fyzické sebevraždě církve i národů slouží apostatický Vatikán a zaštiťuje ji. Podle věroučné buly papeže Pavla IV., všechno, co kněz, biskup či papež koná, pokud se dopustil hereze a v ní zůstává, je neplatné! Z tohoto hlediska i z hlediska Božího slova je jasně řečeno: „Kdo by hlásal jiné evangelium, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž (vyloučen a) proklet!“ (Gal 1,8-9). Jedinou cestou záchrany je dnes pravdivé pokání!

Proto se Byzantský katolický patriarchát v autoritě apoštolské a prorocké obrací konkrétně na Vás, „papeži“ Františku, který jste už na sebe za své hereze stáhl Boží anathemu: Čiňte pokání! Vyzvěte rovněž k pokání všechny představitele církve. Toto dnes po Vás i po celém vedení Vatikánu žádá Bůh! Konkrétně učiňte tyto kroky pokání:

1) Odřekněte se herezí historicko-kritické teologie, i ducha, který je za nimi.

2) Odřekněte se synkretismu s pohanstvím vyjádřeným tzv. úctou, která je bytostně spojena s úctou k démonům.

3) Odřekněte se falešné propagace homosexualismu, transsexualismu a ducha, který je za nimi.

4) Přestaňte spolupracovat se světovými elitami zednářů a iluminátů, kteří ovlivňují Vás i Vatikán k sebezničení.

5) Vyzvěte americkou vládu ke zrušení propagace homosexualismu jako priority jejich zahraniční politiky.

6) Vyzvěte Evropskou unii k zrušení tzv. Lisabonské smlouvy, která je de facto odstraněním Božího Desatera a nastolením antidesatera.

7) Vyzvěte německou kancléřku, ať zastaví umělou islamizaci Evropy, protože jde o zničení pravdivého křesťanství a v další fázi zavedení satanského náboženství New Age.

8) Vyzvěte OSN ke zrušení všech úmluv, které jsou postaveny proti Božímu Desateru a které směřují k demoralizaci, satanizaci a genocidě lidstva!

 

Pokud toto učiníte, pak teprve můžete vyzývat k přijetí Božího milosrdenství! Bez pravdivého pokání a při současném bojkotování Boha, Jeho zákonů a schvalování nejtěžších zločinů mluvit o Božím milosrdenství je pokrytectvím a hříchem proti Duchu svatému. Bůh je milosrdný, ale jenom k těm, kteří činí pravdivé pokání. A Boží hněv přijde na každého, kdo znevažuje Boží autoritu, Jeho zákony, kdo se Bohu vysmívá a zneužívá Boží milosrdenství k prosazování nejtěžších zločinů proti Bohu i lidstvu! Boží slovo jasně řík&aac ute;: „Jestliže nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3). Pokud sám dáte příklad pravdivého pokání, ne pokryteckými gesty líbání nohou transsexuálům či islamistům, ale nazváním hříchu hříchem, zločinu zločinem a hrdinským postavením se proti systému lži a duchu zla, pak Bůh k Vám bude milosrdný! Hříchy i zločiny zneužití nejvyšší autority Vám odpustí. Pokud ale budete zatvrzelý, pokrytecky budete hrát divadlo a klamat Boží lid, pak jestliže v této zatvrzelosti zemřete, budete věčně zavržen! Tak skončil apoštol Jidáš a jiní, kteří šli jeho cestou.

Využijte tuto – možná poslední – šanci k pokání, a přijmete tím Boží milosrdenství. Pak dáte příklad vatikánským dikasteriím, hierarchii i celé katolické církvi!

 

V Kristu

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

 

(Papež František Foto: AP)
Reklama

Místo pro Vaší reklamu
Loading...

Podobné články

Komentář “Výzva „papeži“ Františkovi k pokání za sebe i za Vatikán

  • Obdobou současné situace církve je Sodoma a Gomora. Církev je nenažraná a hrabe majetek a peníze. Hrabivost je nad víru. Pokud bude papež nadále ignorovat hrozbu islámu, je to konec církve v Evropě. Budou to jedny z posledních velikonoc. Další vánoce nám možná už muslimové zakážou. Buď se církev a celá Evropa vymezí proti islámu, nebo nás čeká osud Sodomy a Gomory.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*