Výzva k odstoupení papeže Františka

Výzva k odstoupení papeže Františka

Vaše „Svatosti“,

Byzantský katolický patriarchát (BKP) se na Vás obrací s výzvou, abyste abdikoval z úřadu a po příkladu Benedikta XVI. odešel na emerituru. To, že jste čtyři roky z dopuštění Božího zastával úřad sv. Petra, bylo nakonec i k „dobru“ církve. Nelze jen na Vás svalovat vinu za katastrofální stav, v jakém se církev nachází. Proces odpadu nastal zvratem na II. vatikánském koncilu. Heretický doku ment Nostra aetate (NA) vybídl k úctě k pohanským kultům, a tím de facto i k úctě k jejich démonům. Tu jde o veřejné schválení modlářství, a tím i konec misie. Rovněž je v NA obsažena hereze, že náš Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, je stejný s muslimským bůžkem z Mekky. Tento Alláh z Mekky si však žádá krev křesťanů, anebo zapření spasitelné víry v Ježíše Krista, což znamená věčné zavržení! (Mt 10,32, Ř 10,9) Manipulační odvolávka v NA na soukromý dopis sv. Řehoře VII. vladaři Mauretánie, je vysvětlena jeho jiným, a to veřejným listem španělským knížatům z roku 1073. V textu sv. Řehoř několikrát nazývá muslimy pohany, kteří neznají Boha.

  1. vatikánský koncil je pro tyto hereze popírající podstatu víry neplatný!
  2. Vaticanum rovněž otevřelo dveře historicko-kritické teologii (metodě), která za vlády Pavla VI. a Jana Pavla II. otrávila všechny teologické školy. Tato teologie popírá podstatu spasitelné víry a činí z církve jen jakousi humanisticko-kulturní organizaci!

Žákyně Rudolfa Bultmanna, Eta Linnemanová, po své konverzi napsala: „Kdo se dá touto cestou bezbožnosti, není už pak ve svém rozhodování svobodný. Je tu něco či nekdo, kdo ho donucuje. Jsou to démonické síly, pod jejichž tlakem se octne každý, kdo se dá na tuto cestu.“

Je Vám třeba uznat, že máte velkou zásluhu na rozbití monolytu církevního farizeismu, jak v řadách hierarchie, kněžstva, tak i laiků. Toto dobro pro církev ale na druhé straně neomlouvá Vaše gesta a postoje, kterými jste na sebe stáhl několikanásobnou anathemu dle Gal 1,8-9 i dle věroučné buly Pavla IV. „Cum Ex Apostolatus Officio“.

BKP v několika dopisech vybízel Benedikta XVI. k abdikaci (http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=6633, http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=2050….), a nyní vybízí i Vás!

Pro dobro Kristovy církve i pro dobro Vaše, následujte rozhodnutí Vašeho předchůdce Benedikta XVI.!

Christos Voskres! Voistinu Voskres!

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

(Papež František Foto : people.com)
Loading...

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*