Výzva k mobilizaci

Výzva k mobilizaci

My, politické strany i občanské spolky, kterým není osud naší země a jeho občanů lhostejný, nemůžeme mlčet k událostem a tendencím, jichž jsme v poslední době svědky. Nemůžeme přehlížet sílící tlak, kterému jsou vystaveni státní představitelé řádně zvolení ve volbách, jakož i organizace, jež se tomuto tlaku snaží čelit či alespoň na něj upozorňovat.

V poslední době jsme svědky otevřenějšího vměšování Spojených států
amerických do svrchovaných českých záležitostí. Z hlediska mezinárodně-
politického bohužel nejde o nic nového. Avšak v souvislosti s geopolitickým
bojem Západu v čele s Washingtonem proti Rusku a jeho spojencům se
hegemonismus a intervencionismus americké strany čím dál citelněji dotýká i
České republiky. Protože se americké plány na ovládnutí Ukrajiny
zkomplikovaly, v důsledku čehož dochází napříč evropskými zeměmi k
posilování sil odmítajících západní politiku, zvyšuje se tlak USA na ty
státy a jejich zástupce, kteří nechtějí bezvýhradně sloužit cizím zájmům.

svaty vaclav

Právě proto cítíme obavy z nátlakových akcí, jejichž cílem bude odstranění
nepohodlných, neposlušných osob. První výraznější akci tohoto typu
spatřujeme v protestech 17. listopadu 2014, který byl zcela evidentně
režírován skrze americkou ambasádu v Praze. Ani náhodou nešlo o spontánní
protest a autentický projev nespokojenosti českých občanů s hlavou státu,
resp. realistickou politikou vůči Rusku. Jednalo se naopak o počátek
procesu, jehož cíl je jasný: Potlačení proruských nálad v České republice a
poslušné plnění amerických geopolitických zájmů.

My říkáme zcela otevřeně NE! Nesmíříme se s poklonkováním Západu, budeme se
ze všech sil snažit oponovat americkým zájmům v naší zemi, protože z
podstaty věci odporují našim vlastním národním zájmům, na nichž nám velice
záleží. Západ nás zklamal, a proto nechceme, aby se nám kvůli němu zavřely
dveře na východ. I to říkáme zcela otevřeně.

Vyzýváme tímto všechny politické strany, občanské spolky i jednotlivce, aby
se k nám přidali a dali jasně najevo, že si svou zemi vzít nenecháme.

Praha, listopad 2014

Co chceme

Chceme demonstrovat před velvyslanectvím USA tak dlouho, dokud neupustí od
svých podvratných plánů a organizování barevné revoluce, českého majdanu.
Majdan v Praze nechceme a voláme proto na stráž všechny skupiny i
jednotlivce, kterým se toto vměšování USA do domácí politiky ČR oškliví. Náš
protest zároveň není zaměřen proti obyčejným Američanům, ale proti těm,
kteří manipulují i Spojenými státy ve prospěch svých světovládných představ.

Kalendář

Demonstrace před velvyslanectvím USA máme nahlášeny na magistrátu hl. m.
Prahy až do konce ledna 2015. Když bude potřeba, budeme před americkou
ambasádou denně.

Začínáme už ve středu 26. listopadu v 15:00 před velvyslanectvím USA v ulici
Tržistě, Praha 1.

Zdroj
http://www.mobilisace.cz/(http://www.mobilisace.cz/)

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články