Vynašečka ze Světové banky Karen Hudes odhaluje, jak vládne globální elita světu

Vynašečka ze Světové banky Karen Hudes odhaluje, jak vládne globální elita světu

karen

Karen Hudes je absolventkou právnické fakulty v Yale a více než 20 let pracovala v právním oddělení Světové banky. Když ji vyhodili za vynesení korupce ve Světové bance, tak ve skutečnosti zastávala pozici vedoucího poradce. Měla pozici, z níž unikátně viděla, jak přesně globální elita vládne světu, a ty informace, které nyní odhaluje veřejnosti, jsou naprosto omračující. Podle Hudes používá elita k dominanci nad planetou velice úzké jádro finančních institucí a megakorporací. Cílem je kontrola. Chtějí nás všechny zotročit dluhem, chtějí dluhem zotročit všechny naše vlády a chtějí, aby všichni naši politici záviseli na ohromných finančních příspěvcích, které nalévají do jejich kampaní. Jelikož tato elita rovněž vlastní všechny velké mediální společnosti, tak média mainstreamu nikdy nedovolí, aby k nám dolehlo porušení toho tajemství, že s funkcí našeho systému je něco od základu špatně.

Nezapomeňte, že tohle není „žádný konspirační teoretik“, co tyhle věcí říká. Tohle je z Yale vzdělaná právnice, která po více než dvě desetiletí pracovala uvnitř Světové banky. Následující souhrn jejího renomé pochází přímo z její webové stránky…

Karen Hudes studovala právo na právnické fakultě v Yale a ekonomii a Amsterodamské universitě. Pracovala mezi lety 1980-1985 v US Export Import Bank v USA a na právním oddělení Světové banky mezi lety 1986-2007. Založila Nevládní organizační výbor sekce mezinárodního práva při Americké advokátní komoře a Výbor pro multilateralismus a odpovědnost u mezinárodních organizací při americké větvi Mezinárodní asociace právníků.

Dnes Hudes velice usilovně zkouší odhalit ten zkorumpovaný finanční systém, který využívá globální elita ke kontrole bohatství světa. Během interview s New American diskutovala o tom, jak ochotně dovolujeme skupince elitářů naprosto dominovat nad zdroji planety…

Bývalý insider Světové banky, bývalá vedoucí poradkyně Karen Hudes, říká, že globálnímu finančnímu systému dominuje maličká skupina zkorumpovaných, moci-bažných postav soustředěných kolem soukromě vlastněných amerických Federálních rezerv. Tato síť uchvátila i kontrolu nad médii, aby tato zakrývala jejich zločiny, vysvětlovala. V interview s The New American Hudes řekla, že když zkusila některé z četných problémů ve Světové bance vynést, byla za svou snahu vyhozena. Teď je Hudes i se sítí spolu-vynašečů odhodlána tuto korupci odhalovat a skoncovat s ní. A věří v úspěch.

Hudes s odkazy na explozivní švýcarskou studii z roku 2011 vydanou žurnálem PLOS ONE o „síti globální korporátní kontroly“ poukázala, že maličká skupina entit – převážně finančních institucí a zvláště centrálních bank – uplatňuje zpoza scény nesmírnou sílu vlivu nad mezinárodní ekonomikou. „To, k čemu ve skutečnosti dochází, je, že světové zdroje padají pod dominanci této skupiny,“ vysvětlovala s dodatkem, že těmto „zkorumpovaným uzurpátorům moci“ se povedlo opanovat i média. „Umožnilo se jim to udělat.“

Už před tím jsem psal o té švýcarské studii, kterou Hudes zmínila. Tu provedl tým výzkumníků ze Švýcarského federálního technologického institutu v Zurichu ve Švýcarsku. Studovali vztahy mezi 37 miliony společnostmi a investory po celém světě a to, co objevili, bylo, že „super-entita“ pouhých 147 velice úzce vzájemně provázaných mega-korporací kontroluje 40 procent celé globální ekonomiky…

Když ten tým dále rozplétal pavučinu vlastnictví, tak zjistil, že velká část toho se vine zpět k „super-entitě“ 147 ještě úžeji provázaných společností – jejichž veškeré vlastnictví je drženo dalšími členy této super-entity – která kontroluje 40 procent celkového bohatství této sítě. „V podstatě méně než 1 procento společností je schopno kontrolovat 40 procent celé sítě,“ říká Glattfelder. Většinou jsou to finanční instituce. K vrcholným 20 patří Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co a Goldman Sachs Group.

Tato globální elita však nekontroluje jen tyto mega-korporace. Podle Hudes rovněž dominují nevoleným, nikomu se nezodpovídajícím organizacím, které kontrolují finance téměř každého národa na tváři této planety. Světové bance, MMF a centrálním bankám, jako jsou Federální rezervy, které doslova kontrolují tvorbu a toky peněz po celém světě.

Na vrcholku tohoto systému je Banka pro mezinárodní vypořádání. To je centrální banka centrálních bank a níže je uvedeno video, kde se můžete podívat, jak Hudes říká Gregu Hunterovi z USAWatchdog.com následující…

„Nemusíme čekat, až někdo zapálí Fed nebo Banku pro mezinárodní vypořádání,… některé státy už totiž začaly uznávat stříbro a zlato, čili drahé kovy, jako měnu.“

Většina lidí nikdy ani o nějaké Bance pro mezinárodní vypořádání neslyšela, je to ale extrémně důležitá organizace. V předchozím článku jsem popisoval, jak je tato „centrální banka světa“ doslova imunní k zákonům veškerých národních vlád…

Nesmírně mocná mezinárodní organizace, o které většina lidí nikdy ani neslyšela, tajně kontroluje nabídku peněz celé planety. Ta se nazývá Banka pro mezinárodní vypořádání a je centrální bankou centrálních bank. Sídlí v Basileji ve Švýcarsku, má však pobočky i v Hong Kongu a v Mexico City. Je to v podstatě nevolená, nikomu se nezodpovídající centrální banka světa, která má naprostou imunitu vůči zdanění a národním zákonům. I Wikipedia přiznává, že „se nezodpovídá, žádné jednotlivé národní vládě.“ Banky pro mezinárodní vypořádání se využívalo během II. Světové války k praní peněz pro nacisty, ale v těchto dnech je hlavním účelem BIS vést a směřovat centrálně plánovaný globální finanční systém. Dnes patří BIS 58 globálních centrálních bank a má daleko více moci nad tím, jak si v následujícím roce povede americká ekonomika (nebo z tohoto hlediska kterákoliv jiná ekonomika), než má kterýkoliv politik. Centrální bankéři světa se každé dva měsíce shromáždí v Basileji na další „Meeting globální ekonomiky“. Během těchto meetingů se přijímají rozhodnutí, která ovlivňují každého muže, ženu či dítě na planetě, ale ani tak se nikomu z nás neřekne nic o tom, o co tam jde. Banka pro mezinárodní vypořádání je organizací, kterou založila globální elita, a funguje ve prospěch globální elity, a je předurčena k tomu, aby byla jedním ze svorníků, co udrží pohromadě vynořující se systém jediného světa.

Tento systém nevstoupil do života náhodně. Globální elita ve skutečnosti tento systém vyvíjela už velice dlouho. V předchozím článku nazvaném „Kdo řídí svět? Solidní důkaz, že za nitky tahá skupinka v jádře bohatých elitářů“ jsem uvedl citaci profesora historie z Georgetown University Carrolla Quigleye z knihy, kterou napsal už v roce 1966, v níž diskutoval o velkých plánech elity, jaké má s Bankou pro mezinárodní vypořádání…

Mocnosti finančního korporativismu mají další dalekosáhlý záměr, a to nic menšího než vytvoření světového systému finanční kontroly v soukromých rukou schopného dominovat nad politickým systémem každé země i ekonomice světa jako celku. Tento systém má být kontrolován ve feudálním stylu centrálními bankéři světa jednajícími ve shodě přes tajné úmluvy dosahované při četných soukromých schůzkách a konferencích. Vrcholkem tohoto systému má být Banka pro mezinárodní vypořádání v Basileji ve Švýcarsku, soukromá banka vlastněná a kontrolovaná světovými centrálními bankami, které jsou samy soukromými korporacemi.

A to je přesně to, co tu máme dnes.

Máme systém „neo-feudalismu“, v němž je každý z nás a naše národní vlády zotročen dluhem. Tento systém je vládou centrálních bank a Banky pro mezinárodní vypořádání, a ten systematicky transferuje bohatství světa pryč z našich rukou a do rukou globální elity.

Většina lidí však nemá ponětí, že se cokoliv z toho děje, protože globální elita rovněž kontroluje, co o tom víme, slyšíme a myslíme. Dnes existuje jen šest gigantických mediální korporací, které kontrolují více než 90 procent zpráv a zábavy, na kterou se ve Spojených státech ve své televizi díváte.

zdroj : ac24.cz

podobné články :

 

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Podvod projektu Apollo

Podvod projektu Apollo

Stejně jako 11.září 2001, ponziho schéma mezinárodního finančního systému ( hlavně rezervní světové měny USD…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*