Všichni se teď zabývají imigranty, zde je morální a logické řešení

Všichni se teď zabývají imigranty, zde je morální a logické řešení

Kde kdo se dnes vyjadřuje k otázce imigračních kvót. Ovšem jen málokdo přednesl řešení, které by nahlíželo na problém logicky a správně.

Řešení není v integraci těchto imigrantů do evropských kultur. A řešení není ani v nacionalismu a přehnané obraně vlastenectví.

uprchlici

Řešení v souhrnu jsou dvě:

1. Urbanisticko-architektonické návrhy rekultivace pouštní krajiny, ze které lidé emigrují.

2. Příprava výstavby opevnění –projektová dokumentace opevnění příhraničních vesnic a měst.

(tyto jednotlivé kroky řešení detailněji níže)

Nyní si shrňme informace o tomto téma, které se k nám skrze různá média dostali.

„kvóty“

Mainstream media (lidovky.cz, blesk.cz, iDnes.cz) píší, že Česká republika bude muset přijmout 525 uprchlíků, tedy 2,98% z 20000 osob.

Alternativní média (svobodnenoviny.eu, ze-sveta.cz, ac24.cz) tvrdí, že Česká republika bude nucena přijímat okolo 30000 uprchlíků ročně. Pro porovnání: v ČR je 60000 Vietnamců, a potkáme je na každém rohu, i v nejzapadlejších vesnicích. (Vietnamci jsou pracovití, mají u nás trh s maloprodejem, daří se jim, a žijeme spolu v souladu).

Ovšem ministryně zahraničí EU dokonce říká, že počítá až s 50 – 100 milionech uprchlíků.

Připusťme, že imigrace proběhne a u nás bude několik desítek tisíc těchto „mladých lidí“ negramotných a neznajících naší kulturu. Jak si takové spolubydlení představujete?

V zájmu pomoci jim nabídneme bydlení a sociální dávky? A to bude samozřejmě stát spoustu peněz.

Jak naložit s touto situací? Jak tento stav věcí řešit?

1. Urbanisticko-architektonický návrh

Pojďme se zabývat tím, že by se těmto uprchlíkům pomohlo v jejich vlastní zemi, aby tam mohli zůstat. Nemyslím pomoc, jakou pomáhají američané, tedy import demokracie, ne. Navrhuji místo přistěhovalectví, intenzivní zrekultivování africké krajiny. Mám na mysli udělat z jejich pouště les. Studium problematiky pouští přinese dobře zdokumentované případy lidí, kteří pomocí jednoduchých metod vytvářejí v pouštní krajině lokality a pěstební plochy s ornou půdou. Pomocí přirozených procesů země –například. Díky stádům dobytka kypřit půdu, tvořit humus, pomocí sítě retenčních nádrží uzdravovat zemní těleso správnou hladinou spodní vody, pomocí pěstování po vrstevnicích a tak dále. Odkazuji na výzkum Seppa Holzera.

-nejprve je potřeba tento typ řešení situace medializovat.

-následně vytvoříme nábor projektantů, přípravářů, odborníků na rekultivace a vodní hospodářství.

-oslovíme zástupce jednotlivých zemí kdo by měl o tento typ řešení zájem

-vybereme lokalitu, provedeme detailní scan krajiny a vytvoříme návrh

-v první etapě výstavby se provedou výkopové práce retenčních jezer a vybudují se jednoduchá obydlí pro obsluhující rekultivační pracovníky, tito pracovníci budou už právě proškolení uprchlíci.

Kteří dostanou plán obhospodaření jejich vymezeného prostoru a finanční i informační podporu.

Kde se vezmou finance? Pokud nenabídneme bydlení a sociální dávky tisícům uprchlíků, můžeme použít tyto peníze na financování rekultivačního plánu pouště. Ušetříme množství peněz i na zachování bezpečnosti v ČR a s tím související životní úroveň.

2. Výstavba opevnění

(pokud se z nějakého důvodu nerealizuje řešení číslo1. a uprchlíci po tisících dál budou proudit do Evropy, je zde řešení jak se bránit uvnitř našich zemí. Stejně jako ve středověku.

Nejprve je potřeba vytvořit v jednotlivých krajích, městech i vesnicích domobranecké oddíly

(zde bych rád zmínil iniciativu československých záložáků proti NATO, Marka Obrtela)

Pak následně podle situace projektovat městská opevnění

Proč to celé?

Protože vidíme na vlastní oči, jak představitelé EU zradili vlastní občany, jak prodali vlastní země.

Jak MMF a jeho různé fondy rezerv a podpory očividně nepomáhají tak jak mají (Kypr, Řecko, vzrůstající nespokojenost veřejnosti s EU, vzrůstající chudoba a likvidace střední třídy, živnostníků …)

S jak hloupím řešením přichází Brusel v otázce imigrantů.

My nemáme nic proti imigraci, vítáme kohokoliv v české zemi. Ovšem s imigranty z Afriky je jiná situace. Ze severní Afriky na lodích připlouvají anonymně členové ISIS, s plánem na invazi do Evropy.

A to jsou, jak víme, vrazi, uřezávači hlav, znásilňovači.

My navrhneme celkový koncept pomoci: Od návrhů, po vyslání týmů pracovníků, kteří budou vše důkladně streamovat a budou technologicky propojení s veřejností a databázemi sbíraných dat.

Pokud bude jejich protiargumentem že to dlouho potrvá a že potřebují pomoci hned. Tak jak jim pomůžeme tím, že si miliony těchto nových lidí nastěhujeme do Evropy a jejich pouštní krajinu necháme rozšiřovat?

Odpovědí na protiargument o rychlosti dodané pomoci může být intenzivnější zemědělství v aquaponických soběstačných pěstírnách. Nejenom, že u nich vytvoříme práci, ale i jim dáme v první řadě jídlo. Je to logické a jasné.

Jak bude moci Brusel prosazovat dál svojí nesmyslnou imigrační politiku, když bude na stole jasné a pravdivé řešení?

Marek Veselý

Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

4 Komentáře “Všichni se teď zabývají imigranty, zde je morální a logické řešení

 • · Edit

  Není třeba zastavovat přijíždějící lodě s migranty. Oni se sami otočí a poplují na zpět. Jen je pro to něco udělat. A to je co? Je to jednoduché. Posadit celou evropskou komisi a aktivisty z evropského parlamentu do takové bárky a za doprovodu torpédoborce je převést a vysadit v Sýrii. Už tam na ně čekají. To není vtip.

 • · Edit

  no já-na rozdíl od autora tohoto článku z těch vietnamců rozhodně nadšený nejsem-jsou pracovití,ale pouze pro sebe a svoji kriminální činnost a poslední dobou se tu začínají chovat,jak kdyby jim to tady patřilo a to už ani nemluvím o nemocech co sem tahají-nejradši bych ty hovada odsud vypráskal všechny!!!

 • Pěkný, konstruktivní článek. Bohužel, podobná konstruktivnost nepřichází z EU. Oni vymyslí a protlačují to nejhorší „řešení“, které lze z hlediska občanů evropských států vymyslet – přikázat státům, přijmout jakékoliv množství utečenců, jaké jsou organizátoři přepravy, schopni dodávat.
  Samozřejmě, nelze si myslet, že EU řídí debilové, ačkoliv to je to první, co člověka napadne. To jejich „řešení“ je nevýhodné pro občany EU, ale může být výhodné pro velké korporace, kterým by se, prostřednictvím těchto lidí, mohlo dařit srážet mzdy v evropských zemích, na africkou úroveň. Další důvod, proč někdo (organizátoři NWO?), chce těmito kulturně odlišnými lidmi naplnit Evropu, může být snaha o vytvoření nekonzistentní masy lidí, která se nebude schopna spolu na ničem dohodnout a bude se vyčerpávat vzájemnými spory. S vládní mocí bude v kontaktu, prostřednictvím brutální policie, jak můžeme vidět v mnoha amerických městech, již dnes.
  Podle mého názoru, to je další krok, na plánované cestě k NWO a „zdůvodnění“ tohoto kroku, je pouze hrou o čas, ve smyslu rčení “psi štěkají, ale karavana jede dál“.

 • Je neodškiepiteľným faktom, že na jednej strane svetový policajt totálne rozvrátil africké a arrabské štáty. Je pochopiteľné, že v dôsledku vzniknutej biedy chcú odtiaľ ľudia utekať. Aj my by sme asi utekali za vidinou lepšieho života keby také niečo postihlo nás. Na druhej strane sa nedá opomenúť fakt, že ľudia v tých štátoch ten rozvrat dopustili. Lebo je rozdiel medzi „oni nám robili“ a „my sme si nechali“. Z tohto dôvodu je potrebné vracať utečencov nekompromisne naspäť. Aby si doma urobili poriadok a vytvorili si vlastnými silami a schopnosťami podmienky pre taký život, aký si želajú. Za nich to nikto neurobí.

  Ak by tí pajáci v Bruseli mali obavy z potopenia tých polorozpadnutých kocábok na ktorých utešenci priplávali, rada prispejem na stavbu spoľahlivých plavidiel, ktoré ich odplavia do ich domovov. Každé iné riešenie, okrem návratu, je absolútne nesprávne riešenie.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*