Vlastenectví, víra, jednota

Vlastenectví, víra, jednota

Má vlastenectví ještě nějakou budoucnost? Anebo patří už jen do historie? Pravda, toho, na co být hrdý, v naší zemi už mnoho nezůstalo, ale něco snad přeci?

Pořád jsme tu my, lidé, a naše životy, osudy a problémy. Když budeme postaveni proti sobě, jedni proti druhým, anebo osamoceni proti všem, místo abychom drželi pohromadě a táhli za jeden provaz, neučiníme všechno jen horší?

Můžete namítnout, že za jeden provaz už hodně let stejně netáhneme, a že každý musí především myslet sám na sebe, na svoji budoucnost; ale i tak přeci něco zbývá, co má hodnotu, abychom za ní bojovali, i když jen obrazně. Doslovný boj dozajista může vše jen zhoršit.

Když zmizí úcta a soudružnost, snadno dostává slovo nepřátelství, závist a nevraživost, které, když je neudrží na uzdě mírnost a tolerance, přerostou v boj, ani nevíme jak.

Máme štěstí, že v naší kultuře není orientace na zbraně a válečnictví. A to, že nemáme takovou vojenskou sílu, jako jiné země. To, co se může zdát slabostí, je v čase občanské krize výhodou. Nebudeme se muset bát krvavých střetů, jaké se dají očekávat jinde.

Naše vlastenecké cítění a národní jednota budou podrobeny těžkou zkouškou, to je jasné. Už jen tváří v tvář hrozbám a nebezpečím, které se rýsují, pomalu se shromažďujíce, před naším prahem, bude rozumné neopouštět své soukmenovce při první příležitosti, nerezignovat na občanskou jednotu při prvním zaváhání, nevzdávat se tolerance vůči menšinám i většině i jiným názorům a omezit své osobní zájmy v zájmu celku.

Jako vždy je nejlepší prevence, a to zejména těmi léky, nazývanými: pokora, láska, ohleduplnost, schopnost ke kompromisu. Ty dokáží odolat i nejtěžším rážím a kalibrům nepřátelských zbraní.

Modleme se za jednotu a dobrou mysl našeho národa a našich sousedů, za dobré vztahy, a dávejme jim pevnou formu, ať se při prvním zavanutí nesesypou. Národní jednota je rodinné zlato nevýslovné hodnoty, mnohem cennější, než jak se dnes bere. Víra v dobrou budoucnost a společně naplněný osud je nade všechny výhry v loterii. Vlastenectví je jako pevná loď, která nás podrží v časech těžkých bouří. Buďme připraveni na nejhorší, ale mějme víru v to nejlepší. Nechť to nejlepší dokážeme dosáhnout všichni společně i se všemi našimi bližními.

 
Blog autora http://ladislavzelinka.blog.idnes.cz

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*