Vizionář Michael Tellinger – Od Sumerů k novým energiím a nové společnosti

Vizionář Michael Tellinger – Od Sumerů k novým energiím a nové společnosti

sumer

Badatelská práce Michaela Tellingera začíná u Egypťanů a Anunnaki a končí výzvou k odstranění peněz a vytváření svobodných komunit UBUNTU.Jaké jsou souvislosti mezi pyramidami, kruhovými stavbami v jižní Africe a Anunnaki? Jihoafrický badatel, spisovatel a zpěvák Michael Tellinger tvrdí, že starověké civilizace používaly kámen k produkci vysokofrekvenčního zvuku, který uměly využívat ke svým záměrům. Tellinger se specializuje na nové a volné energie a současně sní o nové společnosti, kde by byli lidé skutečně svobodní. Hlásí se k těm, kdo vidí v pyramidách zdroj energie. Upozorňuje na zvláštní vlastnost zvuku – zvedat předměty. Za důkaz, že levitování těžkých předmětů pomocí zvuku je možné, považuje amerického stavitele Korálového hradu Eda Leedskalnina

Jsme potomci otroků

Klíčový význam přikládá kruhovým stavbám v jižní Africe. Podle historiků jde o kamenné obezdívky pastvišť, ale Tellinger se ale domnívá, že souvisejí se zlatem. Odtud je už jenom krůček k záhadným sumerským bohům jménem Anunnaki. Bůh Enki podle legendy stvořil člověka, aby prováděl nejtěžší práce spojené s těžbou zlata v zemi Abzu. Sídlo Enkiho a místa těžby dokládají pozůstatky kruhových staveb v jižní Africe. Tellineger tvrdí, že jich tu kdysi bylo 10 milionů.

 

Kam zmizeli stavitelé a obyvatelé těchto staveb? Jak vysvětlit množství těchto staveb v souvislosti s malým počtem místních obyvatel, s jejich historicky nedávným příchodem? Sumerské tabulky uvádějí, že 8 dávných sumerských králů vládlo více než 200 000 let – tím by se vše vysvětlilo. Byli tam Sumerové těžící zlato. Podle Tellingera zde bylo kdysi 75 000 zlatých dolů. Kruhové stavby byly postaveny z velmi tvrdého kamene rohovce, který má – kupodivu – skvělou vodivost zvuku. Sloužily jako generátory energie stejně jako pyramidy! Šlo o děje, které se odehrávaly před 100 000 lety a dříve.

 

Vize nové společnosti

V závěru přednášky přechází Tellinger k jádru svého sdělení: žijeme v nesvobodném světě, který založili naklonováním člověka staří bohové. Ekonomická situace se každoročně zhoršuje, protože svět ovládá skupina nesmírně bohatých rodin. To vše začalo za Sumerů před 6000 lety na Středním východě, tehdy byly zavedeny peníze jako nástroj zotročení a bankéřské rodiny, které vznikly z bohatství králů-kněží, dodnes ovládají svět.

 

Tellinger navrhuje zbavit se otroctví, založit nový svět, odstranit peníze, založit komunity UBUNTU, kde každý bude sdílet svůj přirozený talent a schopnosti ve vyšší prospěch celku. Odmítá nejen peníze, ale výměnný obchod a obchod obecně, odmítá školy, v nové společnosti nebudou žádní politici, stačí zemědělci, vědci a technici. Transformace začne proměnou malých měst a vesnic na trvale udržitelné komunity. Nová společnost zajistí absolutní hojnost všem na všech úrovních, stvoří svobodné lidi, kteří nebudou mít důvod páchat zločiny.

 

Na závěr konstatujme, že nejde o nový projekt, v české historii už to zkoušeli husité. Zatím není jasné, proč Tellinger svůj plán nepovažuje za utopický. Ale samozřejmě držíme palce! Nový svět tvoří nové myšlenky.

 

Záznam Tellingerovy přednášky v angličtině je zde:

Tellinger navrhuje zbavit se otroctví, založit nový svět, odstranit peníze, založit komunity UBUNTU, kde každý bude sdílet svůj přirozený talent a schopnosti ve vyšší prospěch celku. Odmítá nejen peníze, ale výměnný obchod a obchod obecně, odmítá školy, v nové společnosti nebudou žádní politici, stačí zemědělci, vědci a technici. Transformace začne proměnou malých měst a vesnic na trvale udržitelné komunity. Nová společnost zajistí absolutní hojnost všem na všech úrovních, stvoří svobodné lidi, kteří nebudou mít důvod páchat zločiny.

 

Na závěr konstatujme, že nejde o nový projekt, v české historii už to zkoušeli husité. Zatím není jasné, proč Tellinger svůj plán nepovažuje za utopický. Ale samozřejmě držíme palce! Nový svět tvoří nové myšlenky.

 

Záznam Tellingerovy přednášky v angličtině je zde:

Tellinger navrhuje zbavit se otroctví, založit nový svět, odstranit peníze, založit komunity UBUNTU, kde každý bude sdílet svůj přirozený talent a schopnosti ve vyšší prospěch celku. Odmítá nejen peníze, ale výměnný obchod a obchod obecně, odmítá školy, v nové společnosti nebudou žádní politici, stačí zemědělci, vědci a technici. Transformace začne proměnou malých měst a vesnic na trvale udržitelné komunity. Nová společnost zajistí absolutní hojnost všem na všech úrovních, stvoří svobodné lidi, kteří nebudou mít důvod páchat zločiny.

 

Na závěr konstatujme, že nejde o nový projekt, v české historii už to zkoušeli husité. Zatím není jasné, proč Tellinger svůj plán nepovažuje za utopický. Ale samozřejmě držíme palce! Nový svět tvoří nové myšlenky.

 

Záznam Tellingerovy přednášky v angličtině je zde:

http://www.youtube.com/watch?v=-ge7Xm-CfTY

zdroj : pravdu.cz

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Poselství obrazců v obilí

Poselství obrazců v obilí

Již řadu let se v obilných polích celého světa pravidelně objevují tajemné obrazce. Reklama Loading...…

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*