Vím, že je to brutální, ale zároveň je to i lidské-tedy člověku vlastní.

Vím, že je to brutální, ale zároveň je to i lidské-tedy člověku vlastní.

Stále přežíváme na tomto světě, avšak s mylným dojmem, že se vůbec nic neděje, a že když si nebudeme ničeho všímat, tak budeme mít svatý klid. Je to krásná iluze,která by byla zcela jistě fajn, kdyby byla reálná. Ona však není. K její realizaci a záchraně lidstva jako celku vede jediná cesta a ta je velice drastická. Mnoho z Vás řekne, že jsem blázen, ale jsem přesvědčen, že na má slova dojde, pokud si příroda sama neudělá s lidmi zásadní pořádek.

Nejvíce viny a nejvíce odpovědí hledáme v politice a politicích. Jiní lidé hledají spásu ve víře a další zase v penězích, či hmotných statcích.  Nechápeme, proč se postupně lidský život zhoršuje, i když technologie jdou kupředu, proč musíme jíst jedovaté potraviny, proč se skrze chemtrails rozprašují jedovaté oxidy hliníku a jiná svinstva. Těžko chápeme, že se k nám vrací zpět nemoci, které za komunistů byly vymýceny, že vakcíny, které za komunistů kryly člověka téměř celý život, tak dnes fungují při stokrát vyšších cenách jen 10 let. Špatně si vykládáme problematiku změny klimatu a kroutíme hlavou nad účelovými manipulacemi s počasím. V kostce řečeno-jen tak na úvod, si řežeme větev sami pod sebou, přičemž řešení existuje. Nelze jej nalézt v politických sférách, v kapitalismu, socialismu, liberalismu, demokracii, fašismu, katolicismu, komunismu,pacifismu, fatalismu atd. Řešení je v nás, v lidech, protože my jsme problém a jsme sami sobě problémem.

Jak to vše myslím??? Uvažte prosím vážení, že před cca 150 lety bylo na planetě zemi cca 3 mld lidí. Dnes je lidské populace přes 7 mld jedinců. Ovšem planeta země se jaksi nenafoukla o ekvivalent vzrůstu populace. Zůstala stejná. Zdroje, které byly planetě zemi dány do vínku také o žádný ekvivalent nenarostly-ba naopak-s růstem populace zdrojů rapidně ubývá. Sami sobě, ale i ostatním živočišným a rostlinným druhům značně omezujeme životní prostor, což se na všem a všech citelně podepisuje. Růst lidské populace de facto znamená zrychlování procesu jejího zániku v podobě jaký dnes známe. Některé škody napáchané růstem populace jsou dnes již nezvratné. Mohlo by se dokonce stát, že při nejhorším možném scénáři by mohl lidský druh i zaniknout. Vzhledem k populačním a společenským procesům se domnívám, že již dnes balancujeme na samotné hranici udržitelnosti.

Domnívám se také, že společenské a politické elity tento problém znají, avšak vzhledem k tomu, že jejich prvořadým zájmem je udržet si své výsostné postavení, svůj zisk a svou moc, tak široké veřejnosti podrobnosti nesdělují a nevysvětlují. Neustále doufají v to, že to lidem sdělí někdo jiný, protože nikdo nechce být poslem špatných zpráv a nikdo nechce dávat v šanc svou vlastní kůži. Potají však pracují na eliminaci lidské populace ty nejsilnější národy světa. Proto jedy v potravinách, proto chemtrails, proto manipulace počasí, proto toxické látky ve vakcínách pro malé děti atd. Nevěříte tomu??? Já ano, protože ani zemědělské půdy nepřibylo tolik, kolik by bylo potřebné vzhledem k ekvivalentu růstu populace. Ona jistě nějaká přibyla, ale na úkor lesů a jiných rostlinných a živočišných druhů. Tedy byl omezen životní prostor matce přírodě. Potíž je v tom, že málokdo z nás si uvědomuje, že kdyby došlo na světě k vyhynutí takové maličkosti z hmyzí říše jako jsou včely a čmeláci, tak by cca do tří až pěti let lidstvo vyhynulo. Mnohé se svádí na změny klimatu, ale myslím, že tento argument je ve své podstatě záměrně zveličován, aby bylo možno dále tajit skutečnost. Ke změnám klimatu dozajista dochází, ale podíl člověka na tomto stavu čítá tak 5 procent. To ostatní lze připsat cyklickým jevům v přírodě na základě sluneční aktivity a tvaru oběhu kolem slunce a odklonu naší planety od své osy. Jde o to, zda země při svém oběhu opisuje kružnici, nebo či je na dráze eliptické. Tyto změny neprobíhají náhle, ale v řádu tisíciletí, avšak cyklicky. Mnohým ani detailně nerozumíme ve vztahu právě ke změnám klimatu. Proto se domnívám, že klimatické změny jsou fenoménem zneužitým proti lidem v zájmu utajování pravdy.

Tedy zásadním problémem je přelidnění. NWO s tímto faktem počítá, ale přesto nejsem jeho příznivcem, protože zde je eliminace lidské populace směrována k vytvoření skupiny mocných a skupiny zotročených s čímž nemohu z principu souhlasit. NWO problém tedy zná, ale chce jej sprostě zneužít ve svůj vlastní prospěch.

Řešení na světě je. Je hnusné, genocidní, krvavé, odporné, ale nutné. Jedni prostě musí zemřít, aby ostatní mohli žít. Pravděpodobně již současná generace třicátníků se bude muset tímto problémem fakticky zabývat a řešit jej a to ve smyslu zabij, nebo budeš sám zabit. Dá se i říci, že řešením je válka, avšak jakási válka lokálního charakteru neřeší nic. Válka by musela nést charakter světové války, avšak s úplným vyloučením jaderných, chemických či bakteriologických prostředků, neb území je nutné zachovat pro další možný život. V současné době již ve válce jsme, avšak ta je skryta pod závojem demokracie a humanity. Jsme otravováni jedy v potravinách, jedy z chemtrails, jedy ve vakcínách, či vypouštění toxických bakterií a virů. Otevřeně to nikdo nepřizná, ale realita je taková a cíl je jasný. Jenom většina lidí onu realitu nechápe. Zcela souběžně jsou vytvářeny mechanismy na možné zažehnutí faktické války jimiž jsou například: cílená a řízená migrace lidí z islámského světa, což vytváří třaskavou směs ve smyslu střetu dvou zcela rozdílných kultur, uměle vyvolávaná averze vůči Rusku a to jen proto, že má obrovskou surovinovou základnu, která ostatním zemím na západě chybí, podpora fašismu na Ukrajině a v Pobaltských republikách, udržování napětí na Balkáně atd. V mnoha případech stačí skutečně jen škrtnout sirkou a plameny války se rozhoří. Spravedlnost v tom ovšem nehledejme. Ta nikdy nebyla a asi ani nebude. Ona by situace šla řešit i humánními prostředky, ale kdo by se jen tak vzdal dobrovolně vlastního života?? Proto nás tráví pomalu a dá se říci tajně. A vážení-je to vskutku snadné. Vezměte si příklad z akcí v obchodních domech. Příkladně Kaufland vyhlásí akci na litr mléka za 5 Kč a lidé budou houfně a po kartonech nakupovat. Ono mléko velmi snadno může být kontaminováno, ale vy nic vědět nebudete a kde není žalobce, není ani soudce. Takto snadno mohou postupně vyhubit velmi mnoho lidí, ale zlikvidovat cca 5 mld lidí je vskutku hrozivé číslo.

Můžeme volit různé scénáře, ale není na nikom z nás to, či ono přímo rozhodnout. Jednotlivec nezmůže nic. Vzbouřený národ má alespoň naději. Dost možná by válka byla nejlepším řešením z celé té hrůzy a ať přežijí ti nejschopnější a nejodvážnější. Přijde mi totiž poněkud hloupé chcípat pomalu, nevědět čí rukou, proč a nemět žádnou možnost se účinně bránit.

Možná si poklepete na čelo, že jsem magor, ale situaci vidím takto a jsem přesvědčen, že to, co jsem nyní napsal, dojde časem svého naplnění, ač se toho vskutku bojím. A závěrem mi dovolte ještě jednu malou poznámku-žádný z politiků vám toto otevřeně nepřizná a to i přesto, že to vědí. Zde je hlavní problém a to, čím vás krmí politici, je jen omáčka na skrývání samotné podstaty.
Reklama

loading...
Loading...

Reklama

Podobné články

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*