Vězení za výchovu

Vězení za výchovu

7.června 2016 byl Státní Dumou RF přijat v druhém čtení návrh zákona č. 953369-6. Jde o vnesení podstatných změn do článku 116 Trestního zákoníku RF. Tyto změny fakticky zakazují jakékoliv potrestání dítěte. Pro rodiče, rodinu i národ tím Duma de facto schválila sebevražedný zákon. Budou následovat další zákony podle západního modelu s cílem autogenocidy Ruska?

Je třeba zdůraznit, že tento návrh zákona je přímým protikladem toho návrhu zákona, který byl ve státní Dumě zaevidován na doporučení prezidenta RF.

Jestliže se nějaký zákon mění, musí být jasně řečeno, v čem je původní zákon zlý a u nového se musí ukázat na nebezpečí zneužití. Společnost má být odborníky poučena. Dnes se ale pod pozitivními pojmy přijímají zločinné zákony. Veřejnost o tomto podvodu není informována. Navíc nejsou informováni ani sami poslanci, kteří tyto zločinné zákony schvalují. Jde o podvod a mezinárodní organizovaný zločin.

Nový zákon zjevně porušuje konstituční právo rodičů na výchovu (čl. 38 Konstituce RF).

Tyto nové vlivy působící na rodinnou politiku RF jsou ovocem členství Ruska v mezinárodních smlouvách a organizacích jako je Rada Evropy, OSN…

Vážení poslanci Státní Dumy, uvědomte si, že jste se tímto zákonem postavili proti ruskému národu. Vynášíte nad ním rozsudek smrti. Přijetí nového zákona bude mít za následek odnětí svobody milionům ruských rodičů, kteří se snaží o morální výchovu svých dětí! Zákon o násilí v rodině je už v jiných státech doplněn i podvodným termínem „ekonomické násilí“ (rodiče odmítnou dát dítěti peníze např. na narkotika), nebo „psychologické násilí&ldqu o; (rodiče dítě ústně pokárají). Rodiče půjdou do vězení a dítě jim bude vzato. To jsou dnes mezinárodní legislativní standardy, které jsou ve skutečnosti zločiny proti lidskosti.  

Dnes už vidíme, že mnozí poslanci Dumy ztratili nejen svědomí, ale i rozum. Bylo by menším zlem dát polovinu Ruska Číně, než aby celé Rusko skrytě, prostřednictvím globalizačního zákonodárství, okupovala Amerika.

Juvenilní pseudozákony jsou satanskou vzpourou proti Bohu a zákonům, které Bůh vložil do lidské přirozenosti. Jde o nejtěžší zločiny proti dětem. Gender se svým zákonodárstvím je triumfem nadnárodní debility! OSN diktuje programy tzv. sexuální výchovy od 4 let; ve skutečnosti jde o demoralizování dětí, likvidaci dětské psychiky a jejich satanizaci.

Pod frázemi o násilí v rodině a právech dětí jsou trestáni nevinní rodiče a děti jsou jim kradeny (př. Švédsko, Norsko, Anglie, Francie…).

Největším pokladem národa je dobře vychovaná mládež. Co dělá Rusko pro to, aby mladá generace odolala degenerační vlně Západu? Čína udělala účinnou ochranu skrze legislativu. Rusko činí návrhem zákona 953369-6 pravý opak!

Křesťanské Rusko zakazuje výchovu! „Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: Synu můj, podrobuj se kázni Páně, a neklesej na mysli, když tě kárá. Koho Bůh miluje, toho přísně vychovává. … Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?“ (Žid 12,5-10)

Globalizační satanské antizákony by Boha za to, že nás miluje a zachraňuje, odsoudily nejen na dva roky, ale minimálně na dva miliony let. Největší tragédií je, že odpadlí církevníci jak Vatikánu tak patriarchové Kirill a Bartoloměj, tyto zločiny sebezničení křesťanských národů nejenom mlčením, ale i aktivně podporují. Na nich spočívá Boží prokletí (dle Gal 1,8-9).

Ještě v nedávné minulosti, když měla v Rusku žena více dětí, dostala titul „matka – hrdinka“. Dnes by taková hrdinná matka skončila ve vězení a děti by jí byly odebrány za to, že je řádně vychovává.

Proto v ruském národě roste touha po pevné ruce, která byla jak v komunismu, tak i v carském Rusku. Současná pseudo-demokracie vytváří podmínky k přijetí té nejkrutější diktatury NWO. Ta nejenže okupuje národy, ale ona je přímo likviduje.

Mnozí lidé, kteří prosazují ideu carství, navrhují, aby v Rusku byla zavedena vojenská vláda, která odstraní agenty NWO a zrádce národa a která bude spravedlivě trestat zločince a zločiny, a chránit nevinné lidi! Jiní stoupenci carismu navrhují, aby nastala legislativní revoluce. Architekti NWO zneužívají legislativu k prosazení zločinných zákonů. Ať Rusko pevnou rukou využije legislativu k zavedení spravedlivých zákonů.

Ať je prosazen návrh zákona, který prošetří nezákonnost při zavádění změn do legislativy za posledních 10 let. Masmédia jsou povinna vytvořit takovou atmosféru, že každý upřímný občan Ruska bude mít spravedlivý hněv na ty poslance, kteří legislativní zločiny schválili. Pokud tito poslanci zůstanou v zatvrzelosti, je třeba je odvolat a potrestat! Stali se nepřáteli národa.

Nejen zločinný návrh zákona 953369-6 proti rodičům a dětem musí být zrušen, ale musí být nutně zrušeny všechny zločinné zákony, které byly lobovány architekty NWO k zničení rodiny a sebezničení Ruska.

 

 

+ Eliáš

Patriarcha Byzantského patriarchátu

 

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři
Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Vězení za výchovu

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*