Větší hrozbou než Putin a celé Rusko jsou mentálně zotročení „antiputinovci“ a „rusofóbové“ aneb bolševici dnešní doby

Větší hrozbou než Putin a celé Rusko jsou mentálně zotročení „antiputinovci“ a „rusofóbové“ aneb bolševici dnešní doby

 

Do českých luhů a hájů se navrátil starý známý duch. Nejdříve vypadal jako mlhavý opar pradávných dob, ale postupně se proměňoval – až začal nabývat zřetelnějších rysů. Nikoliv však totožných jako míval kdysi, co se podoby týče, nicméně svými projevy jde doslova o deja vu!

Bolševismus se navrátil se všemi svými typickými akcenty. O to paradoxní je, že jeho nositelé se často hlásí odpůrcům „komunistického“ režimu.

Ono to ani není tolik paradoxní, když si člověk uvědomí prostý zákon vesmíru: Proti každé akci vždy působí stejná reakce; jinak: vzájemná působení dvou těles jsou vždy stejně velká a míří na opačné strany (Newtonův Zákon akce a reakce). Proto platí, že i každá radikální teze, aby mohla být zastavena, potřebuje přinejmenším stejně radikální antitezi. A tak je tu bolševismus zpátky, v novém kabátě, ale ve stejném duchu dřívější doby…

putin schwarzenberg protiruska propaganda

Obdobně jako za komunismu, i dnes jsou lidé jiných názorů označováni za agenty cizích mocností. Obdobně jako za komunismu, i dnes existuje jediná, politicky korektní, pravda. A v neposlední řadě, obdobně jako za komunismu, i dnes jsou média hlasateli této jediné korektní pravdy. V tomto ohledu se nic nezměnilo.

Něco se ale přece jen změnilo. Virus zvaný komunismus zmutoval a napadl své odpůrce. Dokonalý tah! Říkáte si. Ale on nejen, že zmutoval… ale dokonce ještě více zradikalizoval! Současní nositelé starého ducha jsou doslova nemocní jedinci, se kterými nelze vést vážnou rozmluvu. Jde o stejně bezvýchodnou situaci jako debata se stoupencem nějaké okrajové sekty. Ztráta času!

A stejně jako mentálně zotročení stoupenci radikálních sekt, i tito moderní bolševici vystupují zcela jednotně…

Všichni se shodnou na tom, že Miloš Zeman není „jejich prezident“. Podstatná část těchto duševně nemocných jedinců jej dokonce zaměňuje s Václavem Klausem a vidí mezi nimi nějaký tajný spiklenecký plot. Všichni se shodnou na tom, že Rusko je totalitní a nebezpečná země, jež přinejmenším ohrožuje naše „západní hodnoty“. A všichni vnímají prezidenta Putina jako nebezpečnou obdobu nového Hitlera či Stalina. A nakonec: Nikdo z nich nemá ani nejmenší tušení o čem hovoří. V tomto jsou, vskutku, dle svých slov, jednotní.

Veškeré jejich stále se opakující a čím dál tím více hlasitější argumenty jsou veskrze primitivní a dokonce i kontraproduktivní. Chtějí bojovat proti komunismu, ale svým vystupováním nabádají lidi k sympatiím s komunismem, protože se chovají ve stejném duchu jako komunisté a lidé to vidí. Chtějí bojovat proti totalitě, ale mají totalitní chování – jakmile s nimi nesouhlasíte, „nejste ve straně“, máte smůlu, jste pro ně přinejmenším obětí ruské propagandy. Chtějí bojovat proti propagandě, ale jsou „hlásnou troubou“ té nejprimitivnější propagandy ze západu.

Říkají o sobě, že jsou vzdělaní, přestože nedovedou identifikovat ten nejpodstatnější rozdíl mezi současným Ruskem a Sovětským svazem, a to, že moderní Ruská federace se navrátila k hodnotám pravoslavného křesťanství, zatímco Sovětský svaz byl svou podstatou antikřesťanský a ateistický.

V dobách, kdy se v USA četlo z Bible, se v Sovětském svazu učil darwinismus. Když se druhý sovětský kosmonaut German Titov vrátil z vesmíru, vítězoslavně oznamoval, že tam „neviděl Boha“. V dokonalém kontrastu tu byli kosmonauti Apolla 8, kteří uneseni v bázni okamžiku poté, co poprvé spatřili odvrácenou stranu měsíce, citovali 1 verš z knihy Genesis:„Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi.“

Proto ani nemají sebemenší šanci pochopit současné Rusko. To je především zemí silného konzervatismu; zemí, která je postavená na pevných hodnotách. Evropa je naopak zaplavena vlnou bezbřehého liberalismu.

Přestože hlasitě vystupují proti propagandě, jsou jejími největšími nositeli. Kdybych dostal 10 Kč pokaždé, když uslyším nějakého sebevědomého idiota opakovat tzv. Putinův citát o „politováníhodném rozpadu Sovětského svazu“, je ze mě bohatý oligarcha.

Otázka zní: Řekl Putin něco takového? Odpověď je jednoznačná: Ne v kontextu v jakém je to prezentováno!

„Především, měli bychom uznat, že rozpad Sovětského svazu byl závažnou geopolitickou katastrofou 20. století. Co se týče ruského národa, stal se skutečným dramatem. Desítky milionů našich spoluobčanů a vlastenců se ocitlo mimo ruské území. Kromě toho, epidemie rozpadu infikovala samotné Rusko.“

O čem prezident Putin hovoří? Lituje snad rozpad komunismu? Lituje snad rozpad totalitního systému? Navrhuje jeho návrat?  Další výrok možná pomůže tuto otázku objasnit…

„Každý, kdo nelituje rozpad Sovětského svazu nemá srdce. Každý, kdo chce, aby se Sovětský svaz obnovil nemá mozek. “

Prezident Putin ale hovoří především o tom, že se mnoho Rusů ocitlo v jedné chvíli v jiných zemích; také poukazuje na to, že před jeho nástupem, hrozily další rozpady na menší územní celky.

Poslední citát lze parafrázovat i takto: Každý, kdo tvrdí, že Putin lituje rozpadu Sovětského svazu, nemá mozek. Protože je tak strašně snadné si dané výroky ověřit. Ale to naši „antiputinovci“ nechtějí. Oni nemají zájem o pravdu, obdobně jako stoupenci každé radikální sekty. Chtějí pouze to, co bude  nadále živit jejich blud. Jde o extrémní projev konfirmačního syndromu.

Říkají o sobě, že chtějí mír, přesto veškeré jejich kroky vedou nevyhnutelně k nárůstu napětí, a to nejen ve společnosti, kde tato sorta moderních bolševiků vyvolává konflikty kontinuálně, ale i na mezinárodní úrovni, jelikož mají velké zastoupení v politických stranách. Lidé jako pan Štětina, který má očividně nečisté svědomí jako mnoho neúspěšných soudruhů „osmašedesátníků“, jsou potenciálně nebezpeční a schopní svou mentální chorobou vyprovokovat vojenský konflikt. Pan Štětina si třeba myslí, že je potřeba demonstrovat Rusku svou sílu vojenskými manévry. Šílené!

Co je potřeba udělat, je zklidňovat napětí. To je ovšem nemožné! Bolševici nechtějí klid. Proto v zajetí svých vášnivých emocí sestavují seznamy Putinových agentů, obdobně jako to dělali jejich duchovní předchůdci.

Ale co je vlastně jejich pointou? Že je v Rusku propaganda? Že je v Rusku autoritativnější systém?

A co? Komu to vadí? Rusko je v Rusku. My jsme tady!

Jistěže je v Rusku propaganda, popírá to snad někdo? Jenže my nežijeme v Rusku! Žijeme v zemi, která se svými hodnotami hlásí k západní civilizaci. Proto mě také zajímá propaganda, která probíhá v mé zemi! Nezajímá mě propaganda, která probíhá někde v Rusku, zajímají mě hlavní česká média!

A co se týká „svobodných“ médií ve Spojených státech – podle studie, kterou udělal server BusinesInsider, kontroluje pouze 6 korporací (!) více jak 90 % mainstreamových médií. Objektivní média jsou prostou fikcí!

Navíc: Západ již nadále nereprezentuje západní neboli křesťanské hodnoty. Proto je také Rusko mnohým lidem sympatické.

Jistěže je autoritativnější, ale je to jejich volba. V tomto ohledu nemáme žádné právo kritizovat. Rozhodně však nejde o žádný totalitní systém! Všimněte si pokrytců, co hovoří o zákazu homosexuality v Ruské federaci (rozuměj: zákaz veřejné propagace homosexuality) a zapomínají na to, že to samé se děje ve velké části USA!

Lidé, co mají smysl pro spravedlivost, vidí tento dvojí metr a vnímají jednoznačné pokrytectví. Zvláště, když například pan Schwarzenberg kritizuje Rusko za omezování lidských práv, a potom si klidně podává ruce s představiteli Saudské Arábie, kde je kamenování na běžném pořádku dne. Ale jistě… Rusko pronásleduje své disidenty jako třeba Pussy riot – aktivistky, které jsou vskutku hodné naší úcty. Jen skutečně zkažený člověk může podporovat tento druh aktivismu!

A že chce Putin dobýt Evropu? Nebo jen získat zpět země bývalého Sovětského svazu?

A kde jsou důkazy, milí soudruzi? Jediné, co stále opakujete, je ten stupidní citát o „politováníhodném rozpadu Sovětského svazu“, který je navíc vytržen z kontextu! Neexistují žádné důkazy o tom, že by měl něco takového v plánu. Kromě toho, je to opravdu stupidní plán. Co by asi tak získal? Rozpadlou Evropu plnou vousatých zpěvaček? Přízeň Spojených států?

Svět je o něco komplikovanější než jak jej portrétují média. Zlí lidé existují, ale nedělají zlé věci jen pro to, aby dělali zlé věci, jak ukazují stupidní „americké fláky“, dělají zlé věci, protože sledují nějaký cíl. Existuje nějaký motiv. Nic takového ale Putin nemá. Neexistuje vůbec nic! Jen paranoidní domněnky mentálně zotročených idiotů.

Jestli je potřeba něco kritizovat, tak je to směr naší civilizace. Kam spějeme? Chceme se Spojenými státy vstoupit do Nového světového řádu, zrušit národní státy, nechat narůst vládu přes naší hlavu, uctívat jí jako velkého falešného boha, který svým okem prozřetelnosti vidí vše a dovede nám vždy poskytnout podporu, zatímco společnost bude zmítaná svými požitky – vše jako vystřižené z knihy Konec civilizace od Huxleyho?

Tam totiž neodvratně míříme.

A více než Rusko jsou nebezpečnější ti, kteří nás tam vedou.

Převzato z http://bezkorektnosti.blogspot.cz

Reklama

Loading...

Reklama

Podobné články

Komentář “Větší hrozbou než Putin a celé Rusko jsou mentálně zotročení „antiputinovci“ a „rusofóbové“ aneb bolševici dnešní doby

  • Ekonomice USA pomohly dvě světové války. Od skončení té druhé USA udržují válečné konflikty trvale, aby bylo zdůvodněno zbrojení. Nyní jsou USA před krachem a domnívají se, že je může zachránit válka v Evropě. EU by se rozpadla, byla by vážně oslabena válkou s Ruskem a USA by nás opět přišly zachránit. Preventivně by vybombardovali všechny strategické podniky a pak by se s Ruskem dohodli na novém rozdělení Evropy. To je vize USA a proto také USA financují jakoukoliv nestabilitu, která by vypuknutí války v Evropě urychlila.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*