„Velká evropská zeď“ – poslední naděje Evropy

„Velká evropská zeď“ – poslední naděje Evropy

Mnoho Evropanů, včetně občanů této země, se zaujetím sleduje vývoj situace v severní Africe a některých zemích Středního východu.

Většina evropských politiků měla krátkodobě dobrý pocit z toho, že v těchto zemích byla ze svých mocenských piedestalů postupně svržena řada diktátorů, kteří v těchto zemích často totalitně a bezohledně vládli i několik desítek let. Očekávaná demokratizace jejich po­litického systému však ani v nejmenším nenastala, spíše naopak.

Žádná politická změna, ani ta nepozitivnější, sama o sobě nedokáže nakrmit milióny nevzdělaných, či málo vzdělaných oby­vatel, kteří jsou již dnes do značné míry závislí na finanční a ekonomické pomoci vyspělých kapitalistických zemí. Ani za peníze, i kdyby je měli, si nebudou moci nakou­pit potraviny, místo kterých na stále větších zemědělsky využitelných plochách naprosto nesmyslně pěstujeme „energe­tické plodiny“.

Nyní se již statisíce, a v dohledné době možná i milióny, lidí ohrožených náboženskými, etnickými konflikty a hladomorem vydávají směrem k vytouženému RÁJI – tedy k nám, do Evropy.

Jak uvádí dnešní tisk, tak jen k italským břehům dorazily za poslední tři dny další více než dvě tisícovky nelegálních přistěhovalců. Je vysoce pravděpodobné, že celkový počet imigrantů, kteří se letos po moři do Itálie přeplaví, brzy překročí hranici sto tisíc.

Jestli chceme přežít, musíme tuto si­tuaci rychle začít řešit. Ne však tím, že jim jako naprostí debilové začneme posílat stále další a další peníze a zvát je na naše výsostná území. Poskytnuté finanční prostředky by jen dále podpořily jejich populační explozi. Politicky, nábožensky a kulturně nepřizpůsobiví přísluš­níci výše uvedených zemí infiltrovaní do Evropy budou její budoucnost dále a stále silněji ohro­žovat.

Jako občané svébytných evropských národů a států už musíme definitivně opustit pozici multikulturalismu, pseudokorektnosti a sebeobviňování. Za současný stav a budouc­nost obyvatel těchto zemí neneseme žádnou odpovědnost a nejsme povinni je na své náklady zachraňovat a živit. Stejně by se tato pomoc nakonec obrátila proti nám.

Jedinou šancí Evropy je okamžitě začít budovat „Velkou evropskou zeď“, byť v nějaké moderní, spíše organizační podobě. Jakousi společnou evropskou obrannou linii a vojensky ji obsadit. A střílet, když to bude nutné. Emigranty z většiny rozvojových zemí sem prostě nesmíme pustit, i když se nakonec mezi sebou nejspíše vyvraždí, nebo umřou hlady. Když to neuděláme, umřeme hlady, nebo s uřezanými hlavami, nakonec my – Evropané.

Jedinou šancí je dosažení zásadních změn v populačním vývoji v těchto zemích podporou masového vzdělávání mládeže. S tím jim můžeme, a určitě jsme i povinni, pomoci. Ale na jejich území, ne zde.

Jakékoli formy finanční a potravinové pomoci vyspělých zemí Africe se ukázaly jako kontraproduktivní. Kdyby dárci tyto prostředky věnovali pouze na školství a celou soustavu podpor vzdělanosti Afričanů, už na tomto kontinentu mohlo být podstatně lépe. V relativně blízké budoucnosti budou muset milióny Afričanů zemřít, aby jich desetimilióny mohly poz­ději relativně šťastně žít.

Musíme si uvědomit, že pokud nezemřou oni, zemřeme my. Třetí cesta zde neexistuje. Proto začněme okamžitě společně budovat „Velkou evropskou zeď“. Pokud ji nevytvoříme, rozlučme se s naší relativní prosperitou i svobodou našich dětí. Poz­ději už ji totiž před lidmi, kteří proti životu upřednostňují smrt, za žádných okolností nebudeme schopni uhájit.

Václav Husák

P.s. Výše uvedený článek jsem napsal v srpnu roku 2012 !!! Jestli se od té doby něco změnilo, tak pouze k horšímu. Vhledem k nedostatečné evidenci invazních jednotek muslimských válečníků lze předpokládat, že už se jich nyní po Evropě potuluje několik miliónů a další milióny čekají pouze na zlepšení počasí.

Většina z nich, i těch nejméně vzdělaných a k jakékoli práci neochotných, je však na tom ekonomicky podstatně lépe, než průměrný důchodce v České republice. Komu se může vyplatiti utrácet miliardy Euro lidem, kteří nám nejen nebudou ničím užiteční, ale současně pro evropskou společnost představují obrovské bezpečnostní riziko?

Jakým slovem označit člověka, do jehož domu se tlačí stovky nezvaných a nepřátelsky naladěných lidí, a on přesto domovní dveře nezamkne? Já bych řekl, že to musí být debil !!! A vidíte, lidé tohoto typu jsou ve vedení nejsilnějších evropských států i institucí Evropské unie. Ale my si to již po léta bohužel necháváme líbit. Z toho logicky vyplývá, že těch debilů musí být víc. Jsme jimi i MY !!!

 

(Ilustrační obrázek Foto: Reuters)
Loading...

Podobné články

Komentář “„Velká evropská zeď“ – poslední naděje Evropy

  • Kdyby do našich zemí zavítal ve středověku někdo, kdo by chtěl zavádět demokracii a svrhl nebo zabil vládce, vedlo by to také k bojům o moc. Lidé ze zemí, kam USA vyslaly demokracii formou bombardování, nikdy nepřijmou demokracii. Kmeny budou bojovat tak dlouho, až se najde silný vůdce. Pak začnou pracovat a ctít pravidla. V USA to ví a přesto se vývozem svého pojetí demokracie stále zabývají. Nejde jim totiž o nastolení spravedlivého režimu. Jde jim o trvale udržitelná ohniska válek a nepokojů, aby byla poptávka po zbraních z USA.

Zanechte odpověď

Or

Váš e-mail nebude zobrazen. Označené pole vyplňte *

*